Etikettarkiv: University of Michigan

En ny metod accelererar testning

En grupp forskare vid University of Michigan har tagit fram en ny metod, eller process, för snabbare testning av automatiserade fordon [1].

Den är baserad på data från över 40 miljoner kilometer i verklig trafik och går ut på att bryta ner svåra/farliga trafiksituationer i flera komponenter som kan testas eller simuleras upprepade gånger. På det viset kan data från en 1 600 km lång körning ”ersätta” mellan en halv miljon och en miljon kilometer kördata. Det innebär i princip att 99,9 % av testningstiden kan sparas.

Egen kommentar

Forskarna har än så länge använt den här metoden för två potentiellt farliga trafiksituationer: en där en automatiserad bil följer en bil som framförs av mänsklig förare, och en där en bil som körs av en mänsklig förare är på väg att köra in framför en automatiserad bil. Det återstår att se hur den fungerar för alla andra trafiksituationer.

Källor

[1] Zhao, D., Peng, H., University of Michigan. From the Lab to the Street: Solving the Challenge of Accelerating Automated Vehicle Testing. May 2017 Länk

Kinesisk investering i Michigan

University of Michigan har fått en investering på 27 miljoner dollar från Frontt Capital Management Ltd, ett kinesiskt investeringsbolag [1]. Detta för att stärka universitets forskning inom robotik och självkörande fordon. Finansieringen kommer att användas för att etablera ett gemensamt forskningscentrum vid universitetet och bygga upp ett laboratorium.

Källor

[1] AP. U of M receives $27M for driverless car robotics research. 2016-11-17 Länk

Självkörande fordon är ännu långt borta

Trots hajpen om självkörande fordon så är de längre bort än många tror, skriver Automotive News [1]. Anledningarna är flera:

  • Sensorer som kameror, lidar och radar måste bli bättre, speciellt i dåligt väder. De måste också bli billigare.
  • Mjukvaran som kopplar sensorerna med bilens aktuatorer måste blir bättre, och kunna förutse i stort sett varje scenario som fordonet kan möta, från dåligt väder till en trafikpolis signaler till fotgängare som kastar sig över gatan.
  • Infrastrukturen i form av linjemarkeringar, trafiksignaler, broar men också kommunikation fordon till fordon och fordon till infrastruktur måste förbättras.

Det finns också ett inbyggt problem i att de bara kan göra vad de programmerats till. Datorer är visserligen väldigt kraftfulla men saknar tyvärr sunt förnuft – ett område där människan har stora fördelar.

Adrian Lund, chef för  amerikanska Insurance Institute for Highway Safety och the Highway Loss Data Institute, anser att trafikolyckorna inte kommer att minska med självkörande fordon på vägarna, i vart fall inte under en lång period då de kommer att blandas med annan trafik.

Huei Peng, chef för University of Michigan’s Mobility Transformation Center, säger att teknologin för självkörande bilar mognar snabbt och att automationen ökar. Men det kan handla om årtionden innan en bil säkert kan köra själv i alla hastigheter och i alla väder på alla vägar.

“Robotar fungerar alltid bäst när de har regler att följa” säger Peng. “Men om inte andra människor följer reglerna? Strikt talat så kommer nivå 5-automatiserade bilar att dröja väldigt länge.

Artikeln innehåller också en bra sammanställning av vad olika biltillverkare sagt om sina framtidsplaner om självkörande fordon.

Källor:

[1]  Richard Truett: Fully autonomous vehicles won’t arrive for a long time, Automotive News 2016-10-10 Länk

Blir produktiviteten bättre?

En grupp forskare vid Michigan University har utfört en studie som visar att automatiserade fordon inte nödvändigtvis kommer att öka produktiviteten hos vanliga amerikanska pendlare [1]. En slutsats är att produktiviteten blir opåverkad hos ca 62 % av amerikanerna.

Av de tillfrågade påstod många att de inte skulle åka i ett självkörande fordon, att de skulle fokusera på trafiken eller att de skulle uppleva åksjuka. Många har också uttryckt oro över att automatiserad körning skulle möjliggöra ovanliga sittpositioner, något som dagens passiva säkerhetssystem som sittbälten och krockkuddar inte kan hantera.

Något annat som måste tas i beaktande är att en genomsnittlig resa i lätta fordon tar ca 19 minuter, vilket är för kort tid för att uppnå produktiv verksamhet.

Källor

[1] Sivak, M., Schoettle, B., The University of Michigan Sustainable Worldwide Transportation. Would Self-Driving Vehicles Increase Occupant Productivity? 2016-09 Länk

Brittiska Ansible Motion studerar åksjuka i självkörande bilar

Brittiska företaget Ansible Motion forskar om rörelsesjuka i sina körsimulatorer i hopp om att bidra till att göra självkörande bilar mer känsliga för passagerare lider av åksjuka [1].

Denna typ av forskning kommer att bli avgörande  när nu bilister ska göra övergången från att vara förare till passagerare och kommer att tillbringa allt mer tid framför en display eller utskriven text.

Vi har tidigare skrivit om en studie gjort vid University of Michigan som visade att rörelsesjuka kommer att bli vanligare i självkörande bilar jämfört med manuellt framförda bilar.  Experter förutspår att i övergången till autonoma fordon kommer 6-12% av passagerarna drabbas av rörelsesjuka inom de kommande 5-10 åren.

I Ansible Motions simulator “Driver in the Loop” kan designers ändra t.ex. fjädringskomponenter och dessutom experimentera med saker som formen av fönstren samt vibrationer som kommer från olika typer av vägytor och ljudnivåer. Alla dessa parametrar är avgörande faktorer som bidrar till rörelsesjuka.

Källor

[1] Joe Duarte: Simulating motion sickness in autonomous cars, Autofile.ca, 2016-09-07. Länk

Prognos: 21 miljoner om 20 år

Enligt den senaste prognosen från IHS Automotive kommer det globalt sett att säljas runt 600 000 automatiserade fordon år 2025 [1]. Motsvarande siffra för 2035 beräknas till 21 miljoner.

Detta är en betydande ökning jämfört med tidigare prognoser, något som påverkats av bland annat framsteg inom forskning och utveckling hos fordonstillverkare, leverantörer och teknikföretag samt stora investeringar inom området liksom intensifierande aktiviteter kopplade till regelverk.

Prognosen pekar på att USA kommer leda den tidiga implementationen av automatiserade fordon, följt av Japan vilket för närvarande drivs av förberedelserna inför Olympiska spelen 2020. Kina kommer däremot att vara den största marknaden för automatiserade fordon. År 2035 väntas landet stå för 5,7 miljoner sålda automatiserade fordon. Västeuropa kommer att behålla tekniskt ledarskap genom utveckling inom premiumsegmentet och väntas stå för ca 3 miljoner sålda fordon år 2035.

Prognosen visar också att det kommer uppstå helt nya fordonssegment och nya affärsmodeller baserade på automatiserade fordon. Konsumenterna kommer att erbjudas nya mobilitetssätt som kompletterar kollektivtrafiken. Samåkning och andra on-demand-tjänster väntas ha en betydande roll, speciellt på marknader som Sydkorea och Japan. Det är dessa länders demografi och invånarnas benägenhet att snabbt anamma innovativa lösningar som är avgörande faktorer.

Prognosen är baserad på omfattande diskussioner med representanter från olika segment samt studier av pågående forsknings- och utvecklingsarbete inom området.

Egen kommentar

En observation är att den här prognosen är något i strid med flera senaste användarundersökningar som visar att användarna är ganska skeptiska till automatiserade fordon.

En undersökning som nyligen gjorts av University of Michigan visar exempelvis att runt 45 % av de 618 tillfrågade amerikaner inte vill ha några automatiserade funktioner i sina fordon [2]. En liknande undersökning har utförts av Institution of Mechanical Engineers i Storbritannien, där 55 % av de 2002 tillfrågade sagt att det är osannolikt att de kommer vilja vara passagerare i självkörande fordon [3].

Det återstår helt enkelt att se vem som har rätt i den här frågan!

Ni får återkomma till mig i fall att ni vill läsa rapporten om undersökningen från University of Michigan i dess helhet.

Källor

[1] IHS. Autonomous Vehicle Sales Set to Reach 21 Million Globally by 2035, IHS Says. 2016-06-07 Länk

[2] Schoettle, B-, Sivak, M., The University of Michigan Sustainable Worldwide Transportation. 2016-05 Länk

[3] Institution of Mechanical Engineers/ICM Unlimited, News. New poll finds majority of people would be reluctant to be a passenger in a driverless car. 2016-05-26 Länk

Toyota utökar till Michigan

Toyota har offentliggjort sina planer att starta en tredje Toyota Research Institute i USA [1]. Den kommer att ligga i anslutning till University of Michigan i Ann Arbor och kommer att kallas TRI-ANN. Forskning om artificiell intelligens, robotik och materialvetenskap kommer att stå i fokus.

Toyotas förhoppning är att detta ska gynna testning och utvärdering av automatiserade bilar under olika väderförhållanden, som i sig ska leda till att företaget kan erbjuda bättre mobilitet för alla, när som helst var som helst.

Egen kommentar

Som vi rapporterat om innan har Toyota öppnat Toyota Research Institute i anslutning till Stanford University och MIT. Varje institut har olika fokus som på ett eller annat sätt bidrar till automatiserade transporter.

Källor

[1] Buss, D., Forbes. Cold Reality: Toyota Plans Self-Driving Research Center in Michigan, Too. 2016-04-07 Länk

Hur säkra är automatiserade fordon?

En grupp forskare vid University of Michigan har utfört en studie som fokuserar på olycksrisker med automatiserade fordon [1].

Den är baserad på trafikolyckor för 3 av 10 företag som är godkända för testning automatiserade fordon i Kalifornien (Google, Delphi och Audi). Dessa olyckor har jämförts med olyckor involverades konventionella fordon under 2013 (justerat för underrapportering av olyckor som inte innebär en dödsolycka). Studien har kommit fram till följande:

  • Självkörande bilar har en högre olycksrisk per miljon körda mil än konventionella fordon. Detsamma gäller för skaderisk per miljon körda mil och för skaderisk per olycka. Den här skillnaden är dock inte signifikant (95% konfidensintervall).
  • Självkörande fordon orsakade inte olyckor som de var inblandade i.
  • Den totala skadegraden i olyckor involverande självkörande fordon har varit lägre än för konventionella fordon.

I rapporten påpekas det att man måste ta hänsyn till att den ackumulerade körsträckan för självkörande fordon är relativt liten (ca 1,2 miljoner mil/år, jämfört med cirka 3 biljoner mil/år för konventionella fordon) och att självkörande fordon har hittills kört bara under begränsade förhållanden (t.ex. inte i snöiga områden).

Egen kommentar

Det är amerikanska mil som anges ovan.

Man måste också komma ihåg att de självkörande fordonen hittills endast körts i demonstrationer och tester och inte i allmän trafik av vanliga förare.

Källor

[1] Schoettle, B., Sivak, M., UMTRI. A Preliminary Analysis of Real-World Crashes Involving Self-Driving Vehicles. 2015-10 Länk

M-City har öppnat

I juli var det dags att slå upp dörren till M-City, den nya testbanan för automatiserade fordon i Michigan [1]. Banan omfattar olika trafikmiljöer, inklusive ett stadsområde. Det har kostat runt 10 miljoner dollar att utveckla den. Den drivs av Mobility Transformation Center som är ett samarbete mellan University of Michigan, industri och myndigheter.

Enligt centrets direktör Peter Sweatman har den nya testbanan vissa likheter med motsvarande testbanor i Sverige och Japan, men den är en av världens mest avancerade.

Här kan ni se hur den nya banan ser ut.

Källor

[1] Durbin, D.-A., AP. University of Michigan opens test “city” for autonomous cars. 2015-07-20 Länk

 

Sammanfattning av IV2015

Det stora fokuset för konferensen var autonoma fordon och teknologier för bl.a. navigering och att känna igen hinder, vägskyltar och trafikljus. Även teknologier för att känna igen beteende och rörelser hos andra fordon och oskyddade trafikanter presenterades.

Chris Gerdes från Stanford University, som vi omnämnde i nyhetsbrev 110, gav en presentation om sin forskning på Stanford där de bl.a. adresserar frågan: ”Ska ett automatiserat fordon köra som en människa eller som en robot?”. För att svara på frågan lät de en tävlingsförare tävla mot sitt autonoma fordon ”Shelly”. Tävlingsföraren fick köra ”Shelly” på en tävlingsbana och därefter fick ”Shelly” köra själv. Resultatmässigt blev det väldigt jämt och mellantiderna visade att de båda förarna körde om varandra flera gånger under banan. Men de båda förarna hade olika strategier i sin körstil. ”Shelly” var mer riskbenägen och hade bättre bromsteknik och därmed högre hastighet i kurvorna. De hade också olika strategier i att välja spår, ibland valde ett ”Shelly” snabbare spår, ibland den mänskliga föraren. Men den mänskliga föraren var bättre på att anpassa sig till banans utformning och kunde ta genvägar utanför banan eftersom ”Shelly” var programmerad att hålla sig på banan.

Slutsatsen från seminariet är att det finns mängder av dilemman som måste hanteras av den automatiserade bilen, exempelvis hur regler ska följas eller om regler måste göras om för att kunna följas av automatiserade fordon. En annan viktig egenskap som måste uppfyllas för automatiserade fordon för att de ska uppfattas som pålitliga, är att de måste kunna kommunicera med sin omgivning om vad de gör och varför.

Ryan Eustice, från University of Michigan i Ann Arbour, gav en överblick över deras forskning kring automatiserade fordon. I samarbete med bl.a. Ford har de utvecklat helt självkörande bilar med olika teknologier t.ex. 3D lasersensorer från Velodyne och stereokamerateknik. De framhåller och visar att sensor fusion mellan GPS, radar, lidar och (stereo-) kamera är att föredra för att uppnå bra kännedom om omgivningen[1].

Ryan Eustice presenterade också en ny testbana för uppkopplade och automatiserade fordon som kommer invigas 20 juli vid University of Michigan i Ann Arbour, MCity [2]. Testbanan har kulissbyggnader för att kunna utföra tester i stadsmiljö, den har flera olika typer av vägar med olika friktion och kurvor med olika radie, rondeller och tunnlar. Det finns också trafikljus, gatljus, övergångsställen, filmarkeringar, cykelvägar, trottoarer. Allt som behövs för att utveckla och testa uppkopplade och automatiserade fordon.

Hyundai visar självkörande fordon

Om Toyota var tongivande den första dagen på konferensen så tog Hyundai över den rollen under resten av konferensen, med flera föredrag kring autonoma fordon och sensorsystem för positionering och navigering [3,4]. De demonstrerade också fem automatiserade fordon med integrerade funktioner såsom lane-keeping, car-following, V2X kommunikation och kooperativ nödbroms.

Hyundai är också det företag som talat mest om kooperativa system. De presenterade också några områden som behövde mer forskningsfokus:

  • Verifiering av trafiksäkerhet för automatiserade fordon
  • Interaktion mellan fordon och förare för att uppnå ömsesidig förståelse för intentioner och prestanda
  • Kommunikationssäkerhet och skydd mot cyberattacker

Ett par svenska artiklar

Vi på Viktoria Swedish ICT presenterade två artiklar på konferensen. Ett arbete presenterades i samarbete med Trafikverket och handlade om att koordinera fordon med farligt gods så att de inte ska befinna sig nära varandra på vägar som är extra känsliga för olyckor, t.ex. tunnlar eller broar. Arbetet gick ut på att ge fordon (automatiserade eller manuella) hastighetsrekommendationer så att de anländer till den känsliga vägsträckan med ett förutbestämt säkerhetsavstånd [5].

Den andra artikeln presenterades av Högskolan i Halmstad där även VTI och Viktoria Swedish ICT deltog som författare. Denna artikel handlade om dimensioner inom automatiserad och kooperativa fordon. Det är välkänt att både NHTSA i USA och VDA i Europa har delat in automationen i olika nivåer. Denna artikel handlade om hur även samarbetet mellan fordon kan delas in i olika nivåer [6].

Slutkommentar

Det var en spännande konferens med många bra talare med intressanta presentationer som i de allra flesta fall direkt relaterade till automatiserade fordon.

Nästa år går konferensen 19-22 juni på Lindholmen Science Park i Göteborg. Sista dag för att skicka in bidrag dit är 8 januari 2016.

Källor

[1] Enric Galceran, Ryan M. Eustice, and Edwin Olson, Toward Integrated Motion Planning and Control using Potential Fields and Torque-based Steering Actuation for Autonomous Driving, 2015 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV) June 28 – July 1, 2015. COEX, Seoul, Korea

[2] MCity, Länk

[3] Dongwook Kim, Taeyoung Chung and Kyongsu Yi, Lane Map Building and Localization for Automated Driving Using 2D Laser Rangefinder, 2015 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV) June 28 – July 1, 2015. COEX, Seoul, Korea

[4] Yonghwan Jeong, Kyuwon Kim, Beomjun Kim, Jihyun Yoon, Hyokjin Chong, Bongchul Ko and Kyongsu Yi, Vehicle Sensor and Actuator Fault Detection Algorithm for Automated Vehicles , 2015 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV) June 28 – July 1, 2015. COEX, Seoul, Korea

[5] Lei Chen, Azra Habibovic, Cristofer Englund, Alexey Voronovand Anders Lindgren Walter, Coordinating dangerous goods vehicles: C-ITS applications for safe road tunnels, 2015 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV) June 28 – July 1, 2015. COEX, Seoul, Korea

[6] Maytheewat Aramrattana, Tony Larsson, Jonas Jansson, and Cristofer Englund, Dimensions of Cooperative Driving, ITS and Automation, 2015 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV) June 28 – July 1, 2015. COEX, Seoul, Korea