Etikettarkiv: Uber

Bob Lutz vision

Bob Lutz är en legend i bilvärlden. Han har haft höga poster inom BMW, GM, Ford och Chrysler, VD för batteritillverkaren Exide och styrelseordförande för elfordonstillverkaren VIA Motors [1]. Han har i ett rundabordssamtal hos Automotive News berättat om sin framtidsvision [2] för persontransporter.

Enligt Lutz kommer allt i slutänden att vara helt autonomt, med elektriskt drivna fordon utan möjlighet för föraren att styra eller reglera.

Det skulle kunna fungera ungefär så här:

Man beställer fordonet, det anländer, man stiger in, anger destinationen och åker iväg. Ute på stora vägen flyter standardiserade fordon fram i en ström i hastigheter runt 200 km/h på induktiv laddning. När man närmar sig sin avfart lämnar fordonet fordonsströmmen och kör själv av, minskar farten och åker till slutdestinationen på egna batterier. Man betalar för transporten och fordonet åker till en uppsamlingsplats där det väntar på nästa person att beställa en resa.

Det är en integration av element som vi redan ser idag växa fram: bilpooler, Uber, elfordon, induktionsladdning, bättre batterier, automatisering. Det blir till slut en komplett mobilititetstjänst där man inte längre behöver äga en egen bil.

Fordonen kommer då att bli standardiserade avseende storlek och prestanda, vilket blir en utmaning för den befintliga fordonsindustrin som tappar en stor del av differentieringsmöjligheterna, samtidigt som det mesta av funktionaliteten är elektronik, mjukvara och kommunikation – områden där IT-bolag som Apple och Google är starka.

Bob Lutz ville inte ge någon tidsskala för när visionen kan bli verklighet.

Källor

[1] Wikipedia: Bob Lutz Länk

[2] In Bob Lutz’s crystal ball, Apple, Google may win, Automotive News 2015-08-03 Länk

Barriärer och möjligheter med självkörande fordon

Investeraren Alex Rubalcava skriver i sin blogg [1] om barriärer och möjligheter med självkörande fordon. Inledningsvis sammanfattar han vad han ser att många analytiker kommit fram till:

  • Någon, t.ex. Uber kommer att erbjuda autonoma delade bilar. Sådana tjänster har potential att minska antalet bilar med 75-90% till en kostnad som är av 10-50% av dagens Uber-tjänster, eftersom man inte behöver betala några förare.
  • Den förbättrade trafiksäkerheten med autonoma fordon kommer att minska försäkringspremierna med 50-90%.
  • Mycket av markytorna i städer som idag används till parkering kommer att användas till annat.
  • Trafikmängden kommer att minska kraftigt trots att reslängden per person inte kommer att förändras mycket.
  • De första autonoma bilarna på marknaden kommer att lanseras mellan 2017 och 2020, varefter transportinfrastrukturen snabbt kommer att förändras.

De stora vinsterna i form av ökad funktionalitet kopplad till kraftigt minskade kostnader kommer att överväga de barriärer som finns eller kommer att uppstå. Några sådana barriärer som han nämnder är:

  • Tekniska hinder, att ta fram sensorer och system med tillräcklig kapabilitet.
  • Legala hinder, dvs. att fordonen blir tillåtna och att man kan hantera ansvarsfrågor.
  • Förr eller senare kommer någon att använda självkörande fordon för terrorandamål – att t.ex. fylla en bil med sprängämnen och köra den till något mål utan att själv behöva vara i närheten. När det händer kommer samhället att överreagera, anser Alex Rubalcava.
  • Bilarna kommer att hackade för att styra bilarna med sina passagerare någonstans.
  • Lång tid att skala upp och ersätta dagens fordonspark.

Egen kommentar

Inlägget är skrivet för amerikanska förhållanden och får ses som en personlig inlaga. Det är dock intressant att han dels samlar ihop vinsterna och också tar upp en barriär jag inte sett beskriven förut.

Källor

A Roadmap for a World Without Drivers, Alex Rubalcava 2015-08-26 Länk

Uber i nytt samarbete med University of Arizona

Uber och University of Arizona kommer att starta ett nytt samarbetsprojekt [1]. Projektet kommer att fokusera på att förbättra optiken hos sensorer som används för kartläggning av självkörande bilars omgivning. Detta innebär att Ubers självkörande bilar kommer att testas i Tuscon, universitetets hemstad.

Projektet stöds av Arizonas guvernör. Fler detaljer kring projektet är för tillfället inte kända.

Egen kommentar

Uber har sedan tidigare ett samarbete med Carnegie Mellon University som bl.a. går ut på att förbättra själva kartläggningen av självkörande bilars omgivning.

Källor

[1] Brandom, R., The Verge. Uber will partner with University of Arizona for self-driving car research. 2015-08-25 Länk

Zipcars grundare tror på förarlösa fordon

Robin Chase, en av grundarna till amerikanska bilpoolstjänsten Zipcar, skriver i Financial Times att hon tror att bildelning bara var början på en förändring av hur vi transporterar oss [1].

Zipcar bygger på att det finns en stor och ökande grupp av människor som inte använder bil för arbetspendling men ändå behöver en bil ibland. Med IT-stöd kan man skapa nya möjligheter för att förse dessa med mobilitetstjänster: vart vill jag åka just nu och på vilket sätt? Exempel på sådana tjänster är Daimlers Car2Go, BMWs DriveNow, Uber och också de svenska Sunfleet och Move About.

Och nästa steg enligt Robin Chase är alltså förarlösa fordon, som kan ge möjlighet till dörr-till-dörr-transporter till kostnaden av en kollektivtrafikresa. Hur det ska utformas är fortfarande oklart och det finns stora möjligheter för dem med nya idéer.

Källor

[1] Disrupted transport will work better for us in the end, Robin Chase, Financial Times 2015-03-04 Länk

Uber ska utveckla självkörande bilar

Taxiföretaget Uber har inlett ett strategiskt samarbete med Carnegie Mellon University för att utveckla självkörande bilar som på sikt kan användas som taxibilar [1].

För att stödja samarbetet kommer företaget att öppna Uber Advanced Technologies Center i närheten av universitetet i Pittsburgh. Det är framförallt kartteknik och fordonssäkerhet som kommer att vara i fokus.

Egen kommentar

I augusti 2013 investerade Google Ventures runt 258 miljoner dollar i Uber för att tillsammans utveckla framtida mobilitetstjänster. I samband med nyheten om Ubers nya samarbete med Carnegie Mellon University skrev flera nyhetssidor, bl.a. Bloomberg Business, att Google håller på att utveckla sådana tjänster på egen hand. Detta har dock inte bekräftats av Google eller Uber.

Ni kan läsa mer om forskning kring automatiserade fordon vid Carnegie Mellon University i vårt allra första nyhetsbrev.

Källor

[1] Uber Blog. Uber and CMU announce strategic partnership and advanced technologies center. 2015-02-02 Länk