Etikettarkiv: Uber

Självkörande tävlingsbilar

Formula E planerar att utlysa en tävling kallad RoboRace där självkörande elbilar ska få tävla mot varandra [1].

Tanken är att första tävlingen ska äga rum om ett år på samma bana och under samma dagar som då Formel E-mästerskapet avgörs. Det är totalt 10 lag som ska tävla med två bilar i varje lag. Utmaningen för lagen är att utveckla ”hjärnan” i de självkörande bilarna, dvs. algoritmer för artificiell intelligens. Själva bilarna kommer att utvecklas av Kinetik.

Organisatören hoppas på deltagare från företag som Google, Uber, Continental och Bosch. Mer information om det hela väntas i början av nästa år.

Källor

[1] Burgers, M., Wired. Formula E announces 300kph ‘RoboRace’ championship. 2015-11-27 Länk

Future Mobility i Singapore

Skrivet av Jan Hellåker, Lindholmen Science Park/Drive Sweden

Bakgrund

Singapore har haft en lysande period under flera år, och mycket framgångsrikt genomfört en omställning från ett arbetsintensivt samhälle, via handel & finans till idag ett extremt kunskapsdrivet land som växer och blomstrar så det nästan syns. Landet har tre stora universitet (NTU, NUS, SIT) varav de två största ligger på 12e resp. 13e plats i senaste världsrankingen (Bertil Andersson från Linköping är rektor på  NTU).

Trots att Singapore har ett fantastiskt kollektivtrafiksystem baserat på tunnelbana och bussar så har det ökande välståndet resulterat i en snabb ökning av bilparken och påföljande trängselproblem, trots höga avgifter i många led i värdekedjan.

Staten har därför etablerat en kraftfull handlingsplan på väg mot ett nytt mobilitetssystem och tagit fram en radikal vision baserad på några huvudpunkter. En ännu mer kraftfull kollektivtrafik väl integrerad på MaaS nivå, och där delade autnonoma fordon tar hand om first/last mile-transporterna. Ingen invånare ska behöva bo längre än 10 min promenad från en tunnelbanestation, men värmen och ibland skyfall gör att man ändå vill ha en ”podcar-on-demand” liknande lösning till och från stationen. Med detta avser man att drastiskt minska andelen ägda personbilar. Någon talare uttryckte det som att de skapat sin egen Nollvision, men där deras nolla betyder något annat än den svenska. (Se bilagan som är en information till allmänheten där man målar upp hela visionen, men samtidigt pekar på att man redan har kommit långt.)

Förutom att lösa sina egna problem så har Singapore ett handelspolitiskt mål att bli en förebild för andra (asiatiska) megacities för hur man löser mobiliteten när staden växer.

Konferens

Denna vecka arrangerade Land Transport Authority (LTA) en liten, men mycket intressant konferens om Future Mobility. Ca 300 personer deltog på en invitation-only basis, de allra flesta från Singapore plus 30-40 pers inbjudna utifrån. Första dagen var en teknisk showcase medan andra dagen utgjordes av en traditionell konferens.

Diverse noteringar och kommentarer

I sin “teknikparks-miljö” One North har man etablerat ett ”live” provområde för självkörande fordon. Två större utvecklingsprojekt pågår som båda har tillstånd att prova inom detta område,
A*STAR (Agency for Science, Technology & Research) heter det mest mogna och mest sofistikerade. Man har valt att börja i urban miljö får att senare övergå till landsväg. Idag är det implementerat i en Toyota van och man hoppas kunna sätta lösningen i drift på bussar.. Singapore lider av att inte ha några inhemska fordonstillverkare och har för små volymer för att skapa stort intresse hos de stora OEM:erna.

Dessutom har NTU tillsammans med MIT bildat en allians kallad SMART, där Future Urban Mobility är ett av fem arbetsområden. Baserat på en gemensam teknikplattform med relativt billiga komponenter har man byggt 4-5 golfbilsvarianter samt en baserad på en standard Mitsubishi EV bil. Många av de utländska besökarna tyckte att själva autonomin på den Mitsubishi som vi provade var ganska omogen, och upplevdes som ryckig. Jag kan hålla med, men blev positivt överraskad över det faktum att man prioriterat de delar som gjorde att bilen blev en del i ett delat system. Den hade t.ex. backoffice-stöd för att själv köra fram till en upphämtningsplats och man hade implementerat olika fleet-varianter på kommunikation och framförhållning. Som en indikation på kompetensnivån: en doktorand som jag pratade med berättade att han (ursprungligen från Kina) nyligen hade headhuntats till Ubers AV center i Pittsburgh, USA.

Två publika demonstrationer har gjorts inom ramen för andra aktiviteter med  två olika franska versionerna av shuttlar (Navya resp Easymile), den ena inom ett campusområde, den andra i det nyanlagda Gardens of the Bay. Där har man  dock inte tillstånd att köra utan en ansvarig person på fordonet, men söker vägar runt detta då rundturen i Gardens ska ‘kommersialiseras’ inom kort.

BMW har bildat en utvecklingsenhet för Future Mobility ihop med NTU som är snudd på lika stor som deras Silicon Valley kontor.

LTA har nyligen också haft tre RFIer ute: en personbils-baserad Mobility on demand (med bl.a. BMW och Uber som respondenter),
förarlösa stadsbussar, samt platoonande container-dragbilar i hamntrafik. Bakom de två RFI:erna för individuell Mobility on Demand samt förarlösa stadsbussar finns en tidplan:
2016 – 17 Prototype trial
2018 – 19 Pilot trial
2020 –     Kommersiell drift

Två ”ramprogram” finns som helt eller delvis omfattar aktiviteter inom området: inom SAVI  samarbetar LTA och A*STAR runt frågor runt future mobility; Ministry of Transport har skapat Committee on Autonomous Road Transport for Singapore (CARTS) för att inom sin organisation adressera automation.

LTA har just nu en öppen engineering challenge på gång för Future Mobility.

Övriga internationella talare på konferensen

UK hade några talare som på olika sätt presenterade den (monetärt) mycket stora brittiska satsningen – jag tycker dock fortfarande att man saknar ett helhetsperspektiv där. Det handlar väldigt mycket om att skaka fram några snabba demonstrationsprojekt.

Uber’s Head of Strategy, Advanced Technology pratade mest om nya mjuka funktioner i appen. Han avslutade dock med att säga att dom satsar stort på sitt samarbete med Carnegie Mellon, men att det kommer att ta tid (att utveckla självgående Uber-fordon).

MIT’s Prof Emilio Frazzoli som representerade både SMART och MIT spin-offen gjorde en mycket intressant dragning av en simulering av hur bilparken i Singapore skulle kunna reduceras från ca 850k till 300k om man övergick till delat ägande av någon form. Han förutspådde f.ö. att ”shared vehicles” skulle bli automationens så kallade “Killer App”.

Sammanfattning

Det finnas väldigt många likheter mellan Singapores vision och Drive Swedens. Ord som Multi-modal, On-demand, MaaS, Connected, Shared, Personalized, frigöra yta i staden, dynamisk buss-allokering etc återkommer och man har som vi ett definitivt helhetsperspektiv (att lösa Singapores transportproblem – inte att göra fräcka demos). Man pratar också om att bygga en ny stadsdel som är optimerad för framtidens transporter.

Besluten är förankrade ända upp i toppen på både LTA och MoT, och dom är väldigt öppna för samarbete. De är mycket imponerade av det som har vi gör i Sverige – på alla fronter. I mångt och mycket så kompletterar länderna varann map. vad vi kan bidra med, så min personliga uppfattning är att om vi letar efter ett specifikt land att samarbeta med så är Singapore ett självklart val.

Bob Lutz vision

Bob Lutz är en legend i bilvärlden. Han har haft höga poster inom BMW, GM, Ford och Chrysler, VD för batteritillverkaren Exide och styrelseordförande för elfordonstillverkaren VIA Motors [1]. Han har i ett rundabordssamtal hos Automotive News berättat om sin framtidsvision [2] för persontransporter.

Enligt Lutz kommer allt i slutänden att vara helt autonomt, med elektriskt drivna fordon utan möjlighet för föraren att styra eller reglera.

Det skulle kunna fungera ungefär så här:

Man beställer fordonet, det anländer, man stiger in, anger destinationen och åker iväg. Ute på stora vägen flyter standardiserade fordon fram i en ström i hastigheter runt 200 km/h på induktiv laddning. När man närmar sig sin avfart lämnar fordonet fordonsströmmen och kör själv av, minskar farten och åker till slutdestinationen på egna batterier. Man betalar för transporten och fordonet åker till en uppsamlingsplats där det väntar på nästa person att beställa en resa.

Det är en integration av element som vi redan ser idag växa fram: bilpooler, Uber, elfordon, induktionsladdning, bättre batterier, automatisering. Det blir till slut en komplett mobilititetstjänst där man inte längre behöver äga en egen bil.

Fordonen kommer då att bli standardiserade avseende storlek och prestanda, vilket blir en utmaning för den befintliga fordonsindustrin som tappar en stor del av differentieringsmöjligheterna, samtidigt som det mesta av funktionaliteten är elektronik, mjukvara och kommunikation – områden där IT-bolag som Apple och Google är starka.

Bob Lutz ville inte ge någon tidsskala för när visionen kan bli verklighet.

Källor

[1] Wikipedia: Bob Lutz Länk

[2] In Bob Lutz’s crystal ball, Apple, Google may win, Automotive News 2015-08-03 Länk

Barriärer och möjligheter med självkörande fordon

Investeraren Alex Rubalcava skriver i sin blogg [1] om barriärer och möjligheter med självkörande fordon. Inledningsvis sammanfattar han vad han ser att många analytiker kommit fram till:

  • Någon, t.ex. Uber kommer att erbjuda autonoma delade bilar. Sådana tjänster har potential att minska antalet bilar med 75-90% till en kostnad som är av 10-50% av dagens Uber-tjänster, eftersom man inte behöver betala några förare.
  • Den förbättrade trafiksäkerheten med autonoma fordon kommer att minska försäkringspremierna med 50-90%.
  • Mycket av markytorna i städer som idag används till parkering kommer att användas till annat.
  • Trafikmängden kommer att minska kraftigt trots att reslängden per person inte kommer att förändras mycket.
  • De första autonoma bilarna på marknaden kommer att lanseras mellan 2017 och 2020, varefter transportinfrastrukturen snabbt kommer att förändras.

De stora vinsterna i form av ökad funktionalitet kopplad till kraftigt minskade kostnader kommer att överväga de barriärer som finns eller kommer att uppstå. Några sådana barriärer som han nämnder är:

  • Tekniska hinder, att ta fram sensorer och system med tillräcklig kapabilitet.
  • Legala hinder, dvs. att fordonen blir tillåtna och att man kan hantera ansvarsfrågor.
  • Förr eller senare kommer någon att använda självkörande fordon för terrorandamål – att t.ex. fylla en bil med sprängämnen och köra den till något mål utan att själv behöva vara i närheten. När det händer kommer samhället att överreagera, anser Alex Rubalcava.
  • Bilarna kommer att hackade för att styra bilarna med sina passagerare någonstans.
  • Lång tid att skala upp och ersätta dagens fordonspark.

Egen kommentar

Inlägget är skrivet för amerikanska förhållanden och får ses som en personlig inlaga. Det är dock intressant att han dels samlar ihop vinsterna och också tar upp en barriär jag inte sett beskriven förut.

Källor

A Roadmap for a World Without Drivers, Alex Rubalcava 2015-08-26 Länk

Uber i nytt samarbete med University of Arizona

Uber och University of Arizona kommer att starta ett nytt samarbetsprojekt [1]. Projektet kommer att fokusera på att förbättra optiken hos sensorer som används för kartläggning av självkörande bilars omgivning. Detta innebär att Ubers självkörande bilar kommer att testas i Tuscon, universitetets hemstad.

Projektet stöds av Arizonas guvernör. Fler detaljer kring projektet är för tillfället inte kända.

Egen kommentar

Uber har sedan tidigare ett samarbete med Carnegie Mellon University som bl.a. går ut på att förbättra själva kartläggningen av självkörande bilars omgivning.

Källor

[1] Brandom, R., The Verge. Uber will partner with University of Arizona for self-driving car research. 2015-08-25 Länk

Zipcars grundare tror på förarlösa fordon

Robin Chase, en av grundarna till amerikanska bilpoolstjänsten Zipcar, skriver i Financial Times att hon tror att bildelning bara var början på en förändring av hur vi transporterar oss [1].

Zipcar bygger på att det finns en stor och ökande grupp av människor som inte använder bil för arbetspendling men ändå behöver en bil ibland. Med IT-stöd kan man skapa nya möjligheter för att förse dessa med mobilitetstjänster: vart vill jag åka just nu och på vilket sätt? Exempel på sådana tjänster är Daimlers Car2Go, BMWs DriveNow, Uber och också de svenska Sunfleet och Move About.

Och nästa steg enligt Robin Chase är alltså förarlösa fordon, som kan ge möjlighet till dörr-till-dörr-transporter till kostnaden av en kollektivtrafikresa. Hur det ska utformas är fortfarande oklart och det finns stora möjligheter för dem med nya idéer.

Källor

[1] Disrupted transport will work better for us in the end, Robin Chase, Financial Times 2015-03-04 Länk

Uber ska utveckla självkörande bilar

Taxiföretaget Uber har inlett ett strategiskt samarbete med Carnegie Mellon University för att utveckla självkörande bilar som på sikt kan användas som taxibilar [1].

För att stödja samarbetet kommer företaget att öppna Uber Advanced Technologies Center i närheten av universitetet i Pittsburgh. Det är framförallt kartteknik och fordonssäkerhet som kommer att vara i fokus.

Egen kommentar

I augusti 2013 investerade Google Ventures runt 258 miljoner dollar i Uber för att tillsammans utveckla framtida mobilitetstjänster. I samband med nyheten om Ubers nya samarbete med Carnegie Mellon University skrev flera nyhetssidor, bl.a. Bloomberg Business, att Google håller på att utveckla sådana tjänster på egen hand. Detta har dock inte bekräftats av Google eller Uber.

Ni kan läsa mer om forskning kring automatiserade fordon vid Carnegie Mellon University i vårt allra första nyhetsbrev.

Källor

[1] Uber Blog. Uber and CMU announce strategic partnership and advanced technologies center. 2015-02-02 Länk