Etikettarkiv: Texas A&M University

AutoDrive Challenge

SAE World Congress Experience, SAE International och General Motors anordnar en treårig utmaning för nordamerikanska universitet som kallas AutoDrive Challenge [1]. Utmaningen går ut på att inom tre år utveckla en självkörande passagerarbil motsvarande automationsnivå 4 på SAEs automationsskala.

Följande universitet har valts ut att delta i utmaningen: Kettering University, Michigan State University, Michigan Tech, North Carolina A&T University, Texas A&M University, University of Toronto, University of Waterloo och Virginia Tech. Varje universitet kommer att få en egen Chevrolet Bolt EV att använda som forskningsplattform.

Utmaningen startar under hösten 2017, och efter varje avslutat år kommer en deltävling att hållas.

Källor

[1] Safe Car News. GM and SAE International Select 8 North American Universities for New Autonomous Vehicle Competition. 2017-04-05 Länk

CANVASS: Ett nytt forskningscenter på Texas A&M University

Texas A&M University ska starta ett nytt forskningscenter kallat Center for Autonomous Vehicles and Sensor Systems (CANVASS) [1]. Forskningen kommer att omfatta flera områden, däribland beslutsfattande i komplexa utomhusmiljöer, navigering i miljöer med dålig GPS-täckning samt storskalig utvärdering av gränssnitt (HMI).

Till att börja med kommer CANVASS att involvera forskare från 18 forskargrupper på universitetet. Målet är att skapa de multidisciplinära team som behövs för att adressera komplexa frågor relaterade till självkörande fordon. Ett annat mål är att utveckla en ny testmiljö som möjliggör storskaliga tester i verklighetsliknande förhållanden.

Källor

[1] Texas A&M University. Center for Autonomous Vehicles & Sensor Systems approved by the Board of Regents. 2014-09-19 Länk