Etikettarkiv: SAE

SAE kritisk mot branschens optimism

Standardorganisationen SAE International (Society of Automotive Engineers) har nyligen publicerat en sista artikel i sin artikelserie om automatiserade fordon [1].

I den kritiseras branschaktörer – massmedia, fordonstillverkare, leverantörer, analytiker – för att vara orealistiska i sina antaganden om att helt automatiserade fordon (nivå 5 på SAE-klassificeringsskalan) kommer att finnas på marknaden redan år 2020.

Enligt en enkät som SAE genomfört bland branschexperter kommer sådana fordon att finnas på marknaden först år 2052. SAE förklarar detta med att fordon som i princip kan hantera alla situationer som en mänsklig förare kan hantera är väldigt outforskade idag och kräver teknik, infrastruktur och regleringar som ännu inte existerar.

Egen kommentar

Det är inte bara SAE som är pessimistiska (realistiska?). I sin senaste rapport skriver McKinsey & Co: Given current development trends, fully autonomous vehicles won’t be available in the next ten years. Anledningen är att mjukvaran inte kommer vara redo.

Källor

[1] Andreassi, S., SAE International Patience is a virtue: Waiting for fully autonomous vehicles to hit the road. 2017-05-30 Länk

AutoDrive Challenge

SAE World Congress Experience, SAE International och General Motors anordnar en treårig utmaning för nordamerikanska universitet som kallas AutoDrive Challenge [1]. Utmaningen går ut på att inom tre år utveckla en självkörande passagerarbil motsvarande automationsnivå 4 på SAEs automationsskala.

Följande universitet har valts ut att delta i utmaningen: Kettering University, Michigan State University, Michigan Tech, North Carolina A&T University, Texas A&M University, University of Toronto, University of Waterloo och Virginia Tech. Varje universitet kommer att få en egen Chevrolet Bolt EV att använda som forskningsplattform.

Utmaningen startar under hösten 2017, och efter varje avslutat år kommer en deltävling att hållas.

Källor

[1] Safe Car News. GM and SAE International Select 8 North American Universities for New Autonomous Vehicle Competition. 2017-04-05 Länk

NHTSA börjar använda SAE-skalan

NHTSA slutar använda sin egen automationsskala för att istället använda SAE-skalan [1]. Samtidigt uppdaterar SAE sin automationsskala så att den blir tydligare, främst för “minimum risk manoeuvre” och L4 blir en kontinuerlig fas med slutpunkt i L5.

SAE gör också standarden tillgänglig för alla, genom att den nu är gratis att ladda ner.

Källor:

[1] NHTSA Adopts SAE International Standard Defining Autonomous Vehicles; SAE Releases New Version at No Cost, Press Release Rocket 2016-10-03 Länk

På gång i Kina

I början av juni hölls 2nd International Symposium on Intelligent and Connected Vehicles i Shanghai [1]. I samband med det invigdes National Intelligent and Connected Vehicle Testing Demonstration Base, en testanläggning som ska samla flera olika aktörer inom området automatiserade och uppkopplade transporter [1].

Den är utrustad med en rad sensorer samt kommunikations- och styrenheter, och omfattar en yta på ungefär 5 kvadratkilometer med olika trafikmiljöer inklusive korsningar och tunnlar. Planen är att under året utvidga anläggningen till att omfatta en yta på 27 kvadratkilometer.

I slutet av förra veckan demonstrerades 25 bilar från olika tillverkare på testanläggningen. Dessa bilar kommer till en viss början att testas i 29 olika trafiksituationer [2].

Något annat som framgick av 2nd International Symposium on Intelligent and Connected Vehicles är att Kina ämnar bli mer aktiv i diskussioner kring internationell reglering av automatiserade och uppkopplade fordon. China’s Automotive Technology & Research Center (CATARC) kommer att representera landet i sådana diskussioner som drivs av United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) inom ramen för World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations (WP.29).

Utöver detta har Fu Yuwu, vice VD för Society of Automotive Engineers (SAE) i Kina, bekräftat att regeringen kommer att släppa en färdplan för intelligenta och uppkopplade fordon nästa månad. Efter det kommer landet att påbörja utveckling av standarder för automatiserad körning.

Källor

[1] United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). UNECE and China to increase cooperation on UN vehicle regulations. 2016-06-07 Länk

[2] Safe Car News. China: Shanghai to pilot autonomous cars and V2X. 2016-06-16 Länk

SAE-riktlinjer för tester av autonoma fordon

SAE International har publicerat riktlinjer för tester av fullt autonoma fordon på öppna vägar i USA, J3018 Safety Guidelines for the On-Road testing of Prototype Models of Fully Automated Vehicles [1] [2].

Dokumentet innehåller specifika riktlinjer för hur sådana tester ska genomföras, vilken utbildning provförarna ska ha etc. SAE menar att prov av automatiserade fordon (SAE-nivåer 3, 4 eller 5) på allmänna vägar är en utmaning och det finns inte mycket erfarenheter att gå på.

Med dessa riktlinjer vill man både hjälpa utvecklingsingenjörerna men också tjänstemännen som ska avgöra vad som får göras på vägarna.

Källor

[1] SAE International Creates Safety Guidelines for On-Road Testingof Prototype Models of Fully Automated Vehicles, SAE News 2015-03-26 Länk

[2] Guidelines for Safe On-Road Testing of SAE Level 3, 4, and 5 Prototype Automated Driving Systems (ADS), SAE J3018, 2015-03-13 Länk

Begrepp inom automatiserade fordon

Läsare av nyhetsbrevet har efterfrågat en beskrivning av de olika begrepp som förekommer inom automatiserade fordon. Vi gör ett försök.

SAE International har nyligen publicerat en ny standard (SAE J3016) som behandlar begrepp och definitioner relaterade till automation av vägfordon [1]. SAE har definierat sex olika nivåer av automation:

 • No automation
 • Assisted automation
 • Partial automation
 • Conditional automation
 • High automation
 • Full automation

Den nya rapporten fokuserar på de tre översta nivåerna. SAE-definitionerna har presenterats och använts tidigare i en preliminär version, se t.ex. [2].

Definitioner för automationsnivåer har också tagits fram av NHTSA (amerikanska trafiksäkerhetsverket) [3] och BASt (tyskt statligt trafikforskningsinstitut) [4]. NHTSA och BASt har båda definierat automation på fem nivåer, men deras definitioner skiljer sig i själva terminologin och i vad som är inkluderat i respektive nivå.

NHTSA:

 • No automation
 • Function-specific automation
 • Combined function automation
 • Limited self-driving automation
 • Full self-driving automation

BASt:

 • Driver only
 • Driver assistance
 • Partial automation
 • High automation
 • Full Automation

En annan rätt så vanlig klassificiering delar fordonsautomation i tre nivåer: Non-automated, Semi/Partly automated, Fully automated.

Samtliga dessa definitioner används lika mycket och deras innebörd varierar en hel del beroende på användaren. Detta i kombination med andra ofta förekommande termer som ”autonomous”, ”driverless”, ”self-driving”, ”robotic”, ”unmanned” och ”piloted” skapar en hel del förvirring och inkonsekvens.

Källor

[1] SAE International. “Taxonomy and Definitions for Terms Related to On-Road Motor Vehicle Automated Driving Systems (SAE J3016), 2014-01-16. Länk

[2] Shladover m.fl., California PATH Program. Development of California Regulations for the Testing and Operation of Automated Vehicles on Public Roads Länk

[3] NHTSA. U.S. Department of Transportation Releases Policy on Automated Vehicle Development, 2013-05-31. Länk

[4] Gasser, T. M., Westhoff, D. BASt-study: Definitions of Automation and Legal Issues in Germany. 2012. Länk