Etikettarkiv: Qualcomm

Qualcomms nya rön inom trådlös kommunikation

Qualcomm Technology har gjort nya framsteg inom trådlös kommunikation för fordon (V2X) [1]. Baserat på den senaste 3GPP-standarden utgåva 14 [2] har företaget utvecklat ett chip kallat Qualcomm 9150 C-V2X, som möjliggör kommunikation med låg fördröjning vilket är önskvärt för diverse säkerhetsapplikationer och automatiserad körning.

Dessutom kommer företaget att erbjuda Qualcomm C-V2X Reference Design som kommer att innehålla 9150 C-V2X-chipet med integrerad GNSS-kapacitet (GPS), dels inkluderar en applikationsprocessor som kör ITS-V2X-stacken (baserad på SAE- och ETSI-standarderna) och en HSM-säkerhetsmodul (Hardware Security Module).

Båda dessa väntas komma på marknaden 2018.

Källor

[1] Qualcomm Press Release. Qualcomm Announces Groundbreaking Cellular-V2X Solution to Support Automotive Road Safety, Helping to Pave a Path for the Future of Autonomous Driving. 2017-09-01 Länk

[2] 3GPP Release 14 Länk

NXP lanserar ny radarteknologi

I samband med Electronica Show som hölls i München den här veckan visade NXP en ny styrenhet för radar (NXP S32R27) [1]. Den är utvecklad för tillämpning inom fordonsbranschen och kan fatta beslut fyra gånger snabbare än sin föregångare. Den ska också vara mer noggrann. Just nu testas den av flera fordonstillverkare och väntas vara tillgänglig på marknaden om ungefär ett halvt år.

Utöver detta har företaget demonstrerat en ny lösning för trådlöskommunikation (V2X) för konovojkörning (platooning) av automatiserade lastbilar.

Egen kommentar

Att behovet av snabb och noggrann mikroelektronik inom fordonsbranschen är stort råder ingen tvekan om. Nyligen blev det känt att chiptillverkaren Qualcomm köpt upp NXP Semiconductors för att förstärka sin roll kring automatiserad körning [2]. Strax därefter blev det också offentligt att NXP inleder ett utökat samarbete med Cohda Wireless för att accelerera utvecklingen av lösningar för trådlöskommunikation och automatiserad körning [3].

Källor

[1] Burt, J., eWeek. NXP Unveils New Technologies for Autonomous Vehicles. 2016-11-08 Länk

[2] Qualcomm Press Release. Qualcomm to Acquire NXP. 2016-10-27. Länk

[3] Cohda Wireless News. NXP and Cohda Wireless Enable Rapid V2X Development with Software Agreement. 2016-11-07 Länk

BMW parkerar sig själv – och utvecklar smarta glasögon

BMW planerar att introducera en ny parkeringsassistansfunktionalitet i nya 7-serien som gör det möjligt för bilen att parkera sig själv med hjälp av en fjärrkontroll – utan förare vid ratten.

Vid ett event anordnat för att presentera de nya funktionaliteter som kommer finnas tillgängliga i nya 7-serien uttryckte forskningschefen Klaus Froehlich att bilen ”definitivt kommer att ta en ledande position i branschen”. [1].

Bilen kommer att inkludera följande funktionaliteter för första gången i BMW:s historia:

  • Den första massproducerade bilen som kan parkeras med hjälp av en fjärrkontroll, vilket innebär att ingen förare behöver sitta vid ratten för att manövrera bilen in eller ut ur parkeringsplatser eller garage.
  • Den första BMW (och kanske den första massproducerade bilen) med gest-igenkännings-funktionalitet, vilket gör att man kan använda handrörelser för att göra sådana saker som avböja ett samtal eller höja radiovolymen.
  • Den första BMW som automatiskt anpassar sig till förarens körstil och det väglag som råder med hjälp av bilens Adaptive-mode funktion.

I samband med Auto Shanghai 2015 visade BMW också upp en prototyp av ett par nya smarta glasögon som de hållit på att utveckla tillsammans med It-företaget Qualcomm sedan 2013. [2].

Prototypglasögonen (Mini Eyewear) som presenterades liknar gamla pilotglasögon och visar möjliga rutter och annan relevant information såsom bilens hastighet och hastighetsbegränsningen på vägen i förarens direkta synfält utan att dölja andra trafikanter.

I Parallel parking mode använder sig glasögonen av data från kameran i fordonet för att visa en bild av trottoaren för att hjälpa föraren komma så nära som möjligt utan att skrapa hjulen.

Föraren kan kontrollera glasögonen genom att trycka på en knapp på högra sidan av glasögonen. Medan fordonet körs synkas glasögonen med fordonet och skulle föraren t.ex. se en uppmaning om ett inkommande SMS, kan föraren trycka på en knapp på ratten för att få meddelandet uppläst högt.

Glasögonen är dock fortfarande i prototypstadie och Jay Wright VD på Qualcomm säger att man väntar på att marknaden ska mogna men ser att det inte är långt kvar till kommersialisering.

Källor

[1] Automotive News Europe, 2015 -04-18 Länk

[2] Automotive News Europe, 2015 -04-19 Länk

Mobilitet i framtiden

Förra gången skrev vi om Fords vision där det konstaterades att­ mobilitet kommer vara ett nyckelbegrepp i framtiden. Ford är dock inte ensamma om det. I slutet av förra veckan hade Autoline en lång diskussion med Chris Borroni-Bird från Qualcomm (ett kommunikationsföretag), Jean-Francois Tremblay från Ernst & Young och Jim Sayer från University of Michigan om just mobilitet och dess relation till automatiserade fordon [1].

Till att börja med försökte man reda ut vad mobilitet innebär och hur det kommer att utvecklas i framtiden. Representanten från Qualcomm definierade mobilitet som transport av personer från punkt A till punkt B. Han påpekade också att den pågående utvecklingen inom fordons- och telekombranschen kommer leda till en hel transformation av hur vi förflyttar oss och att vi kommer ha ett transportsystem där alla transportslag är kopplade till varandra och fungerar sömlöst. Tremblay lade till att mobilitet inkluderar också transport av gods, samt att förflyttning av både människor och gods kommer vara mycket mer koordinerat och optimerat i framtiden. Sayer påpekade att framtidens mobilitet inte nödvändigtvis kommer betyda slutet för privatägda bilar, men att vi kommer ha fler nya tjänster (t.ex. bildelning).

Under diskussionens gång konstaterades det också att framtida fordon kommer definieras av fem egenskaper: automated, connected, electric, shared, small. Sådana fordon kommer att vara av stor vikt för tätbebyggda områden eftersom de kommer adressera många stora problem som städerna brottas med.

En annan intressant detalj som togs upp är att mobilitet kommer vara en komplex ekvation med många ingredienser. Just nu pratar man mycket om positiva effekter som automatiserade fordon kommer medföra, men det är också viktigt att ta hänsyn till möjliga negativa effekter som till exempel att det finns en risk att folk reser längre sträckor eftersom det blir bekvämare att resa.

Det påpekades att fordonstillverkare kommer behöva tänka om vad det gäller deras interaktion med kunderna och vilka tjänster som de erbjuder till kunderna.

Till slut fick deltagarna en fråga om vem som kommer leda den revolutionerande mobilitetförändringen i framtiden. Svaret blev att det är svårt att föreställa sig att det är bara en organisation eller tjänst som definierar spelreglerna. Det är mer troligt att det blir en kombination av flera olika aktörer.

Källor

[1] Autoline. The Next Big Move for Automotive Mobility. 2014-03-28. Länk

Nya samarbeten

Google har offentliggjort ett nytt samarbete med Audi, GM, Honda, Hyundai and Nvidia kallat Open Automotive Alliance (OAA). Syftet med OAA är att utveckla en gemensam plattform för fordon baserad på Android [1].

Audi har också inlett ett nytt samarbete med Qualcomm som ska utveckla 4G LTE chip för trådlös kommunikation i vissa Audi modeller [2].

Källor

[1] Open Automotive Aliance. New roads ahead for Android and the Open Automotive Alliance. 2014-01-06. Länk

[2] Simonite, T., MIT Technology Review. 2014-01-07. Länk