Etikettarkiv: Peloton

Panelsamtal om möjliga effekter av AD

Franklin Templeton Investments samlade experter i Silicon Valley för paneldebatt och podcast [1]. Företagen som var representerade var Ford, Peleton (system för platooning), Proterra (elbussar) och Metamoto (testsystem för programvara). Samtalet handlade om vilka effekter det blir och när införandet autonom fordonsteknik kommer.

Det har utvecklats och provats många nya bränslen och drivlinor utan att någon fått stort genomslag. Det har gjort att många är skeptiska till helt nya teknologier. Eldrivna bussar har funnits men ännu är det mest utvärderingar.

Fordonsindustrin är i grunden en mekanisk industri och det finns ett digitaliseringsgap. Elektronik och programvara har införts men den stora genomgripande förändringen på produkterna kommer nu.

Ford tror att robo-taxis kommer att börja säljas 2021 för begränsade urbana områden. Där kan de dyrare fordonen få högre utnyttjande. Men i samtalet refereras till att aktörer i Japan istället tror på glesbygd som första marknad och drivet av samhället och en åldrande befolkning.

För kommersiell lastbilsteknik är förarnas arbetstider och tillgången till förare en begränsning för tillväxt. Därför kan det finnas marknad för automatiserad körning även om det bara är delar av körsträckan.

Egen kommentar

Mitt intryck av samtalet är att det präglas av spekulationer som man försöker stödja med fakta. Men som en talare var med om att investera i Segway säger; då trodde vi att detta fordon skulle ersätta alla persontransporter i stadscentrum.

Källor

[1] Franklin Templeton Investments. Self-Driving Vehicles: Evaluating The Possible Impacts. 2017-11-21 Länk

FedEx i samarbete med flera aktörer

Transportföretaget FedEx har starkt intresse för fordonsautomation, framförallt för små fordon som skulle kunna leverera varor i tätbebyggda områden utan någon mänsklig förare [1].

Företaget har också gjort stora investeringar i artificiell intelligens för att optimera hur individer kan skicka och ta emot paket, och också optimera hur förflyttning av dessa paket och av fordonen som fraktar dem kan ske på en global nivå. Exempelvis kan det bli möjligt i framtiden att starta en FedEx sändning via en virtuell assistent som Amazon Echo eller Google Home.

Utöver det utforskar företaget hur andra delar av dess transportkedja kan automatiseras. Som en del av detta har de inlett samarbete med startup-företaget Peloton som framförallt fokuserar på konvojkörning med två lastbilar. Detta är en eftermarknadslösning som möjliggör delvis automatiserad körning på motorvägar och som väntas bli redo för marknaden i slutet av året.

För att utforska andra lösningar har FedEx också ingått samarbete med andra aktörer inom området inklusive Daimler (Freightliner) och AB Volvo.

Källor

[1] Woyke, E., MIT Technology Review. FedEx Bets on Automation as It Prepares to Fend Off Uber and Amazon. 2017-02-03 Länk

En ny aktör på lastbilssidan

Otto är ett nytt startupföretag i Silicon Valley som fått en hel del mediauppmärksamhet de senaste dagarna. Företaget fokuserar på att automatisera lastbilskörning [1]. Målet är inte att utveckla nya lastbilar utan snarare att automatisera befintliga.

Företaget har tagit fram en lösning bestående av olika sensorer och mjukvara som för tillfället är installerad i tre långtradare (Volvo VNL 780). Planen är att under de kommande månaderna installera lösningen i en lastbil per vecka [2]. Lastbilarna testas på allmänna vägar i Kalifornien och ska ha kört över 15 000 kilometer. Utöver det har viss testverksamhet utförts i Nevada [3]

Visionen är att Ottos lösning ska kunna ta hand om körningen på stora vägar medans föraren exempelvis vilar bak i lastbilen. På det viset väntas den bland annat bidra till bättre tidseffektivitet och villkor för lastbilsförarna samt mer optimerad användning av själva lastbilen.

Just nu är det inte känt när lösningen kommer att lanseras på marknaden. När den introduceras väntas den i alla fall kosta en bråkdel av motsvarande lösningar som lastbilstillverkarna skräddarsyr för sina lastbilar.

Anledningen till att Otto valt att inrikta sig på lastbilar istället för personbilar är att dess grundare tror att kostnaden för komponenterna som möjliggör automatiserad körning är lättare att motivera, framförallt eftersom  det finns ekonomiska vinster med att effektivisera körningen av lastbilar.

Företaget startades i januari av 15 ingenjörer, bland andra Anthony Levandowski och Lior Ronoch som är välkända från Googles projekt om självkörande bilar respektive dess kartprojekt. Företaget har för tillfället runt 40 anställda med erfarenhet från företag som Google, Tesla och Apple.

Här kan ni se hur Ottos automatiserad ökning går till.

Egen kommentar

Vi har vid flera tillfällen rapporterat om automatiserade lastbilar. Det har dock oftast rört sig om väl etablerade fordonstillverkare som Scania, Volvo, Daimler och Komatsu. Förutom Peloton, som fokuserar på platooning av lastbilar, har vi hittills inte identifierat några nya aktörer på lastbilssidan motsvarande Google, EasyMile, och Cruise Automation på personbilssidan.

Det är speciellt intressant att Otto fokuserar på en eftermarknadslösning. Om de lyckas åstadkomma hög grad av automation till lågt pris kan det vara en viktig milstolpe för branschen. Etablerade aktörer har också demonstrerat sina lösningar i befintliga lastbilsmodeller, men ingen av dem har till vår kännedom uttalat sig om en vision att lansera en eftermarknadslösning.

Källor

[1] Otto Blog. Introducing Otto, the startup rethinking commercial trucking. 2016-05-17 Länk

[2] Stewart, J., Wired. $30K Retrofit Turns Dumb Semis Into Self-Driving Robots. 2016-05-17 Länk

[3] Markoff, J., The New York Times. Want to Buy a Self-Driving Car? Big-Rig Trucks May Come First. 2016-05-17 Länk

Lastbilar kommer bli automatiserade före personbilar

Vox har nyligen publicerat en artikel som listar en rad anledningar till att amerikanska lastbilar kommer automatiseras snabbare än personbilar i allmänhet, och taxibilar i synnerhet [1].

Den främsta anledningen är att automatiserade lastbilar kommer leda till markanta kostnadsreduceringar för åkerier eftersom lastbilsföraren elimineras ur ekvationen. I jämförelse med automatiserade taxitjänster är potentialen av automatiserade lastbilar större och drivkraften starkare:

  • I genomsnitt utgör kostnaden för lastbilbilsförare 30 % av de totala transportkostnaderna. Kostnadsreduceringen som uppnås med automatiserade lastbilar kommer vara mycket större än reduceringen som uppnås med automatiserade taxitjänster eftersom körsträckorna som lastbilsförare kör är oftast mycket längre och obehagligare.
  • Många lastbilsförare tillbringar fem till sex dagar i veckan på långväga körningar vilket resulterar i snabb personalväxling i branschen (cirka 98 % per år) och en ständig brist på förare. Problemet är inte alls lika påtagligt för taxiförare.
  • En lastbilsförare får köra maximalt 11 timmar per dygn och ett åkeri måste betala för förarens övernattning och vilotid, eller betala för två förare.
  • Majoriteten av lastbilstransporterna sker på motorvägar (interstate roads), medan taxikörning sker mest i tätbebyggda områden. Rent tekniskt är det lättare att utveckla ett självkörande system för motorvägskörning än för stadskörning.
  • Bränslekostnaden utgör 20 till 40 % av den totala transportkostnaden. Om lastbilarna får köra i en konvoj, tätt packade intill varandra, kan besparingar på 4.5 % till 10 % uppnås. Detta är speciellt viktigt om man tar hänsyn till EPAs krav på reducerad bränsleförbrukning för tunga fordon.

Artikeln nämner också vilka hinder som måste överkommas för att storskalig implementation av automatiserade lastbilar ska uppnås:

  • Det måste bevisas att automatiserade lastbilar är säkra. Många känner en viss oro över att överlåta körningen till datorer, speciellt vad det gäller långtradare med tunga laster. Detta kan göras genom stegvis introduktion av automatiserade funktioner, t.ex. konvojkörning där den första lastbilen framförs av en förare.
  • Oklarheter kring lagstiftningen behöver lösas. Just nu är det bara ett begränsat antal delstater som tillåter testning av automatiserade fordon. Eftersom många lastbilstransporter sker över delstatsgränser behöver lagen tillåta automatiserad körning i alla delstater. Nationell lagstiftning kommer lösa problemet, men det är oklart när detta kommer att ske.

Egen kommentar

Dessa argument är skrivna med USA i fokus, men många av dem är generella och kan gälla även för andra delar av världen.

Artikeln nämner också ett projekt där konvojkörning med två lastbilar provats på allmän väg i Nevada, USA. Det är teknikföretaget Peloton som utvecklat tekniken. Projektet avslutades i februari 2014. Mer detaljer om dettta, inklusive en videoinspelning, hittas här och här.

Konvojkörning har också testats i ett annat amerikanskt projekt som utförts av PATH vid University of California som ni kan läsa om här. Utöver det har konvojkörning involverandes lastbilar testats i flera europiska projekt (till exempel, SARTRE, KONVOI, iQFleet, COMPANION) och japanska projekt (NEDO).

Källor

[1] Stromberg, S. VOX. Why trucks will drive themselves before cars do. 2014-06-03. Länk