Etikettarkiv: NTC

OK att åka med onykter?

Ja, i alla fall enligt förslaget som lagts fram av den australiensiska National Transport Commission (NTC) [1]. I en ny rapport med titeln Changing driving laws to support automated vehicles föreslår NTC bland annat att de som åker i helt automatiserade fordon borde kunna få dispens från att vara nyktra. Detta eftersom ett krav på att passagerarna ska vara nyktra skulle reducera nyttan med automatiserde fordon: One potential barrier to receiving the full benefits of automated vehicles would be to require occupants of automated vehicles, who are not driving, to comply with drink-driving laws.

Rapporten återfinnes här.

Källor

[1] Dunn, M., new.au.com, National Transport Commission argue drivers of automated vehicles should be exempt for DUI laws. 2017-10-06 Länk

Riktlinjer för testning i Australien

Den australiensiska transportmyndigheten NTC och Austroads har nu publicerat riktlinjer för testning av autonoma fordon på allmänna vägar i Australien [1]. I dessa adresseras bland annat testplats, försäkringsskydd, dataöverföring och trafiksäkerhet.

Varje testorganisation behöver lämna in en ansökan till transportmyndigheterna där det framgår hur organisationen adresserat kriterier definierade i riktlinjerna. Varje testorganisation behöver också förse transportmyndigheterna med information om exempelvis eventuella olyckor, incidenter och klagomål från allmänheten som inträffat under testningen.

Källor

[1] Austroads, NTC. Guidelines for trials of automated vehicles in Australia. Maj 2017. Länk