Etikettarkiv: Nissan

Valeo samt Wheego får tillstånd

Det kaliforniska departementet för motorfordon (DMV) har utfärdat tillstånd för testning av automatiserad körning till teknikleverantören Valeo samt elbilstillverkaren Wheego [1]. Tillståndet ger dessa företag rätt att testa ett automatiserat fordon vardera.

Egen kommentar

Nu är det totalt 18 organisationer som får utföra tester med automatiserade fordon på kaliforniska vägar: Volkswagen Group of America, Mercedes Benz, Google, Delphi Automotive, Tesla Motors, Bosch, Nissan, GM Cruise LLC, BMW, Honda, Ford, Zoox, Inc., Drive.ai, Inc., Faraday & Future Inc., Baidu USA LLC, Wheego Electric Cars Inc., Valeo North America, Inc. och NextEV USA, Inc [2].

Källor

[1] Etherington, D, TechCrunch. Wheego and Valeo get California road driverless testing permits. 2016-10-07 Länk

[2] Departmnet of Motor Vheicles. Länk

Ett nytt gränssnittskoncept

Teknikföretaget Semcon har nyligen visat ett gränssnittskoncept kallat The Smiling Car [1]. En ljusslinga i bilens grill formas till ett leende och ljuslyktorna förstärks något i underkant för att visa för fotgängare när bilen väjer för dem.

Förhoppningen är att gränssnittet ska ersätta ögonkontakten med förarna som försvinner när körningen blir automatiserad. Enligt en studie som företaget hänvisar till söker idag 80 % av fotgängarna ögonkontakt med förare.

Egen kommentar

Liknande gränssnittskoncept har utvecklats och utvärderats inom AVIP-projektet samt av aktörer som Mercedes, Nissan, Drive.ai och Google. Det finns dock begränsat med studier som utforskat kommunikationsbehovet med omgivande trafikanter i mer detalj. Studier utförda inom AVIP och EU-projekt CityMobil2 tyder på att kommunikationsbehoven kan komma att ändras när automatiserade fordon införs i vanlig trafik.

Källor

[1] Semcon. The Smiling Car. 2016-09-15 Länk

Olli pratar med sina passagerare

Startupföretaget Local Motors från Washington DC och IBM har påbörjat ett samarbete kring självkörande fordon [1].

Local Motors har utvecklat ett pendelfordon (minibuss) kallat Olli som kan transportera upp till 12 passagerare. Det är till stor del byggt av delar skapade med hjälp av 3D-skrivare.

För att skapa transparens mot fordonets passagerare och göra deras resa mer personlig, har IBM utvecklat ett gränssnitt baserat på deras kognitiva dator Watson. Det möjliggör en verbal kommunikation mellan passagerarna och fordonet. En passagerare kan exempelvis trycka på en knapp och fråga Olli varför det saktar ner, eller om det kan köra till andra sidan av staden. Den här egenskapen väntas öka tilltro till självkörande fordon.

Olli hade premiär igår och kommer att testas i National Harbor i Washington DC under sommaren. Senare under året kan det komma att testas i Miami och Las Vegas.

Egen kommentar

Att skapa tilltro till automatiserade fordon genom att tillåta transparens och ”insyn” i hur systemet fungerar har också adresserats av andra aktörer. Googles egendesignade bil är exempelvis utrustad med en stor LCD skärm som visar till passagerarna objekt i omgivningen som bilen är medveten om. I Delphis prototyp används mittskärmen för att visa framkamerans vy samt att visa bilens planerade färdväg, trafikljus, och viktiga trafikskyltar i den. Forskningsprojektet AIMMIT har studerat sambandet mellan vår tilltro till automatiserade fordon och möjligheten att påverka deras taktiska beslut  (t.ex. omkörning).  Det som är unikt för Olli är att den kan ha muntlig konversation med passagerarna.

Det är dock inte bara kommunikationen inne i fordonen som är viktig, utan också extern kommunikation. Detta framgår av exempelvis Googles, Mercedes och Nissans prototyper som stödjer samverkan med oskyddade trafikanter. Som vi rapporterat om tidigare är extern kommunikation ett ämne som vi på Viktoria utforskar tillsammans med våra industri- och akademipartners. I nästa steg kommer vi utföra experiment på testbanan AstaZero.

Om ni är nyfikna på våra resultat om extern kommunikation samt om taktiska beslut från AIMMIT så får ni gärna höra av er till mig.

Källor

[1] Davies, A., Wired. IBM’s Watson Lets You Talk to Your Self-Driving Car. 2016-06-16 Länk

Japanska jättar ingår ett avtal

På initiativ av Ministry of Economy, Trade and Industry har nu flera stora japanska företag bland andra Toyota, Nissan, Honda, Denso, Renesas Electronics och Panasonic ingått ett samarbetsavtal [1]. Målet är att möjliggöra testning av automatiserade fordon på allmänna vägar år 2020.

Samarbetet kommer bl.a. att fokusera på digital kartteknik, kommunikation, ergonomi och internationell harmonisering av lagar och regler. Inom en månad kommer ett gemensamt forskningscentrum att upprättas som ska fungera som en mötesplattform, både nationellt och internationellt.

Egen kommentar

För ungefär ett år sedan rapporterade vi om ett planerat samarbete mellan olika aktörer i Japan. För mig är det oklart om det här är något nytt eller om det är samma samarbete som man syftar till. Troligtvis är det samma samarbete där man nu tagit ett nästa steg. I så fall kan ni läsa mer om det hela i Jan Hellåkers artikel från konferensen om Japanska SIP-adus (Strategic Innovation Program – Automated Driving for Universal Services) som hölls i höstas.

Källor

[1] Asia Nikkei. Japanese industry to team on self-driving cars. 2016-03-23 Länk

Qashqai blir automatiserad

Nissan Qashqai kommer att från 2017 bli utrustad med s.k. Piloted Drive 1.0 som möjliggör automatiserad körning vid trafikköer på motorvägar [1]. Detta ses som ett viktigt steg i Nissans vision att lansera självkörande fordon år 2020 som till och med kan hantera komplexa stadskorsningar.

Bilen kommer att tillverkas på Nissans fabrik i Storbritannien. En demonstration i en verklig trafikmiljö kommer att äga rum någonstans i Europa under 2016.

Källor

[1] Thinking Highways. Nissan Unveil A New Driverless Version of The ‘Qashqai’. 2016-03-02 Länk

Antropologi för säkrare autonoma bilar

Nissan har nyligen anlitat en ledande design antropolog, Melissa Cefkin [1]. Hennes uppgift är att se till att självkörande bilar beter sig på ett bra sätt, och på det viset kör säkrare.

Hon kommer att använda sig av kärnverktyg för antropologi som individuella och gruppintervjuer, observationer samt etnografisk videografi för att identifiera beteendemönster vid interaktion mellan människor och bilar. Dessa mönster ska sedan tas med i designprocessen samt matas in i beslutsprocessen hos autonoma bilar för att göra dem mer mänskliga så att människor kan lättare förstå och förutse deras intentioner, och vice versa. Forskningen kommer att fokusera både på interaktion inne i och utanför bilen.

Egen kommentar

Vi skrev om Nissans prototypbil som visades på Tokyo Motor Show för några veckor sedan som hade bl.a. ett externt gränssnitt för kommunikation med fotgängare (t.ex. visade den meddelanden som ”after you” för att indikera att den lämnar företräde). I artikeln ovan, som är baserad på intervju med Melssa Cefkin, tas sådana meddelanden som exempel på hur autonoma bilar kan göras mer ”mänskliga”. Troligtvis har hon varit involverad i framtagning av den nämnda prototypen.

Källor

[1] Berk, B., The Drive. How Nissan’s Using Anthropology to Make Autonomous Cars Safe. 2015-11-24 Länk

Googles kommunikation med fotgängare

Förra veckan blev Googles patent kallat Pedestrian Notification godkänt av den amerikanska patentmyndigheten United States Patent and Trademark Office (USPTO), [1].

Patentet beskriver hur företagets självkörande bilar skulle kunna kommunicera med fotgängare runt dem och på det viset visa sina intentioner. Till exempel kan en blinkande stoppskylt på dörren till en självkörande bil informera fotgängarna i närheten att inte korsa gatan framför bilen. En skylt på främre stötfångaren kan blinka när det är säkert att passera framför bilen. En robothand kan ge signaler till bilförare i närheten som de vanligtvis väntar sig att få från andra förare.

Detta är ett sätt att möjliggöra för självkörande bilar att visa och förtydliga sina intentioner och på det viset ta sig vidare i komplexa korsningar utan att vara alltför aggressiva och utan att behöva vänta i all oändlighet.

Egen kommentar

Extern kommunikation med fotgängare och andra trafikanter runt om automatiserade fordon är ett alltmer återkommande ämne. Nissan visade nyligen sitt IDS koncept som inkluderar ett gränssnitt för kommunikation med fotgängare och cyklister. Mercedes har i början av året visat F 015 Luxury in Motion som kommunicerar med fotgängare genom att projicera ett övergångsställe på gatan för att visa att det är säkert att gå över. Som vi skrivit innan har detta också utforskats av svenska aktörer, inklusive vi på Viktoria Swedish ICT ihop med Interactive Institute Swedish ICT i form av en förstudie och ett examensarbete. Just nu håller vi på att skriva en vetenskaplig artikel om detta!

Källor

[1] Popper, B., The Verge. A new patent reveals how Google’s self driving cars could talk to pedestrians. 2015-11-27 Länk

[2] USPTO, Pedestrian Notification (US 9,196,164 B1). 2015-11-24 Länk

Nissans IDS Concept

I samband med Tokyo Motor Show 2015 visade Nissan upp ett nytt bilkoncept kallat Nissan IDS Concept [1]. IDS är en elbil byggd av kolfiber och har en kompakt, aerodynamisk form. Dess 60 kWh batteri är dock fortfarande konceptuellt och det kommer att krävas en hel del utveckling inom området så att bilen kan laddas snabbt och användas för längre resor.

IDS kan köras både i manuellt och autonomt läge och är byggd kring idén att den ska imitera förarnas körstil och preferenser när den framförs i autonomt läge. Konceptet inkluderar en hel del finesser som att reglage flyttas undan för att skapa mer plats åt passagerarna när bilen framförs själv.

Utöver detta visar konceptet också möjliga lösningar på en viktig utmaning som fordonstillverkarna står inför: hur autonoma bilar på ett effektivt och säkert sätt kan kommunicera med oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister. Konceptet omfattar nämligen en utåtriktad skärm på instrumentpanelen som visar meddelanden som ”After you” till cyklister och fotgängare. Det omfattar också en s.k. ”Intention Indicator” – en remsa av LED-lampor längs sidan av bilen som lyser vitt när fotgängare eller cyklister finns i närheten för att indikera att bilen är medveten om dem.

Egen kommentar

Kommunikation mellan oskyddade trafikanter är ett ämne som nyligen adresserats av svenska aktörer i form av en förstudie och ett examensarbete. Vi återkommer till detta i våra kommande nyhetsbrev.

Här kan ni se IDS konceptet. Nissan har också offentliggjort att de påbörjat tester med ingredienser av IDS i Nissan Leaf och att dessa kommer finnas på marknaden i slutet av nästa år. De kommer nämligen att möjliggöra automatiserad körning på motorvägar.

Källor

[1] de Paula, M., Forbes. Nissan IDS Concept Showcases The Future Of Autonomous Driving. 2015-10-28 Länk

Vilka fordonstillverkare är ledande inom automatisering?

Navigant Research har släppt en rapport där man redovisar resultaten från en studie av hur långt de etablerade fordonstillverkarna har kommit i utveckling av teknologier för självkörande fordon [1, 2].

18 bilföretag utvärderades efter 12 kriteria: vision, marknadsstrategi, produktionsstrategi, teknologi, geografisk spridning, försäljning-marknadsföring-distribution, samarbeten, produkt-kapabilitet, produktkvalitet och tillförlitlighet, produktportfölj, prissättning och företagets långsiktiga åtagande inom området. Utvärderingarna baserades på företagens nuvarande och kommande förarstödssystem. De resulterande utvärderingstalen sammanfattades i två dimensioner: strategi och genomförande.

Fyra grupperingar identifierades:

Ledande:

 1. Daimler
 2. Audi
 3. BMW
 4. General Motors

Företag som har möjlighet att bli ledande inom nära framtid:

 1. Volvo
 2. Ford
 3. Toyota
 4. Honda

Utmanare:

 1. Volkswagen
 2. Nissan
 3. Jaguar Land Rover
 4. Tesla
 5. Hyundai/Kia

Eftersläpare:

 1. Fiat Chrysler
 2. Mazda
 3. Renault
 4. PSA Peugeot Citroen
 5. Mitsubishi

Egen kommentar

Studien gäller alltså bara etablerade internationella personbilstillverkare och alltså varken Google, Apple, Uber eller lastbilstillverkare. Den baserades också på hur de arbetar med dagens förarstödssystem och inte framtidens teknologier för självkörande fordon. Det kan alltså vara så att de som ligger i toppen här kan bli omkörda av såväl dem längre ner i utvärderingen som av helt andra spelare.

Ni kan ladda ner en sammanfattning av rapporten här.

Källor

[1] Laura Putre: Daimler, Audi, BMW, GM Lead on Autonomous Vehicles: Study, IndustryWeek 2015-10-15 Länk

[2] Lindsay Lorenz: Navigant Research Leaderboard Report: Autonomous Vehicle OEMs, Navigant Research Press Release 2015-10-15 Länk

M City öppnar i slutet av juli

I slutet av juli blir det premiär för M City, en testanläggning för automatiserade och uppkopplade fordon i Michigan [1]. Det är University of Michigan som är värd för anläggningen. Målet är att i första hand möjliggöra för fordonstillverkare som General Motors, Ford, Toyota, Nissan och Honda att på ett kontrollerat men realistiskt sätt simulera trafiksituationer som kan uppstå i verklig trafik. Anläggningen är ca 13 hektar och kommer att innehålla flerfilsvägar, korsningar, cirkulationsplatser, trafikskyltar och markeringar samt huskulisser.

Källor

[1] Gardner, G., Detroit Free Press. U-M to open hub for testing self-driving cars. 2015-05-30. Länk