Etikettarkiv: Intel

Folk gillar smarta städer med förarlösa fordon

Det har i alla fall Intel Corporation kommit fram till i studien ”Intel Freeway to the Future” som utförts av Penn Schoen Berland.

Den är baserad på ett frågeformulär där man undersökt allmänhetens attityder till tekniska innovationer som syftar till att göra deras städer smartare, säkrare och bekvämare. Undersökningen har omfattat 12 000 människor i åtta länder (Brasilien, Kina, Frankrike, Indien, Indonesien, Italien, Japan, och USA) och har genomförts under perioden 28 juli – 15 augusti 2013.

Slutsatsen är bl.a. att hälften av amerikaner vill ha ett förarlöst samhälle, drönare som utför vissa offentliga tjänster (t.ex. brandsläckning) och städer med smart infrastruktur som använder sig av icke-personlig information från fordon för att förbättra livskvalitén för de själva och för samhället som en helhet.

Ungefär 44 % av de tillfrågade amerikanerna sade att de skulle vilja bo en förarlös stad där bilar, bussar och tåg körs på ett smart och autonomt sätt. De tror att ett automatiserat transportsystem kommer minska antalet olyckor, trafikstockningar och CO2 utsläpp. En tredjedel av dem sade att de förväntar sig sådana städer finnas om 10 år.

Vidare har mer än hälften av de tillfrågade amerikanerna sagt att de kunde tänka sig att dela med sig data (t.ex. var och när de reser) för att bidra till utvecklingen av automatiserade och smarta transportlösningar. Informationen som delas måste dock vara anonym. Över 60 % var tveksamma vad det gäller insamling av data om vad de gör och hur de gör det. När man specificerade vilka förbättringar detta skulle leda till, som till exempel energibesparing, så ändrade många sin åsikt.

För hälften av de tillfrågade skulle det vara acceptabelt om ett smart system valde den bästa resvägen för alla trafikanter under förutsättningen att det förkortar den totala pendlingstiden med 30 %. Detta även om valet skulle innebära att deras egen pendlingstid ökar.

Ungefär 50 % har sagt att de skulle vilja vara med i ett program där kommunen sätter in en sensor i deras bilar för att möjliggöra intelligent parkering. Om ambulanser, brandbilar och polisbilar skulle kunna använda den snabbaste vägen baserat på realtidsdata, skulle 59 % vara med i ett sådant program.

Egen kommentar

Jag har inte kunnat hitta själva rapporten och vet inte vilka attityder som Intel listat för andra länder.

Källor

[1] Intel. The Vote Is In: Citizens Support ‘Smart Cities’ with Driverless Cars, Public Service Drones and Surroundings that Sense Activities. 2013-02-10. Länk

Exploring the User Experience of Autonomous Driving Workshop Automotive UI 2013

Skrivet av Maria Nilsson, Viktoria Swedish ICT

Hur kommer användarupplevelsen att varar för autonoma bilar? Vad är viktigt vid design av gränssnittet mot föraren?

Detta diskuterades i samband med Automotive UI 2013 på en workshop om användarupplevelsen vid användande av autonoma bilar, organiserad av Intel i samarbete med Microsoft.

På workshopen presenterade representanter för Intel en översikt (baserat på publik information) över olika biltillverkares tankar kring gränssnitt och autonoma bilar:

  • Toyota/Lexus Advanced Active Safety Reseach Vehicle är designad som en ”co-pilot” som tar över inför en överhängande olycka
  • Lincoln MKL (Ford Fusion) kan, när föraren aktiverat systemet, styra tillbaka bilen till nuvarande fil
  • Audi tar bort hastighetsmätaren och visar istället föraren ”världen” från bilens perspektiv vid aktivering
  • Honda ger auditiv varning (pip) var 10 sekund för att påminna föraren om att denne ska ha händerna på ratten (föraren förblir i kontroll)
  • BMW har implementerat reglerlagar som t.ex. att aldrig göra omkörningar på höger sida
  • GM/Cadillac har utvecklat något som de kallar ”Super control” som tar över när föraren först aktiverat konstantfarthållaren och sedan körfältsvarning (två knappar)
  • Ford frågar föraren om bilen ska ta över när den upptäcker en trafikstockning
  • Mercedes Benz visar bland annat energiflöden och ger föraren möjlighet att använda pekskärm för sekundära uppgifter

Vidare lyfte Intel fram att fordonstillverkarna och deras underleverantörer framförallt fokuserar på säkerhetsaspekter och  mindre på underhållning/komfort i samband med autonoma fordon. Intel ansåg att man borde trycka mer på produktivitet och möjligheterna till komfort/social interaktion när bilen blir mer och mer automatisk.

Egen reflektion: Det visuella gränssnittet är i fokus för autonoma bilar: oftast är det en särskild knapp eller spak som aktiverar autonom körning på eller i närheten av ratten. Denna knapp/spak skiljer sig åt med avseende på hur ”utsmyckad” och framträdande den är i bildesignen.

Den (nuvarande) autonoma bilen skapas genom att kombinera redan existerande aktiva säkerhetssystem.

Intressant är att endast Ford verkar ha en mer proaktiv approach där systemet frågar föraren om den ska ta över istället för att vänta på input från föraren.