Etikettarkiv: Alibaba

Kina satsar på AI

Kinesiska myndigheten MOST (Ministry of Science and Technology) har identifierat de stora internetföretaget Baidu, Alibaba och Tencent (tillsammans kallade BAT) ihop med röststyrnings-företaget iFlyTek som de första företagen att hjälpa till att ta landet till globalt ledarskap inom artificiell intelligens [1].

Tanken är att de fyra företagen ska samverka för att bygga öppna innovationsplattformar inom fyra områden: autonom körning (Baidus fokus), smarta stadstransporter (Alibabas fokus), visionsystem (Tencents fokus) och “röstintelligens” (iFlyTek).

Kina satsar mycket på utveckling av självkörande fordon och har som mål att 2022 ha nått Nivå 3 (SAE-skalan) och 2025 Nivå 4/5 [2]. Innan dess ska man ha satt standarder för vad sådana fordon ska klara liksom regelverk för provning, licensiering och ansvar.  Platser för test och demonstration har byggts på flera platser i landet som Shanghai, Beijing, Wuhan och Chongqing.

Källor

[1] China recruits Baidu, Alibaba and Tencent to AI ‘national team’ , South China Morning Post 2017-11-21 Länk

[2] Much work still needed for era of driverless vehicles, Global Times 2017-11-26 Länk

AD-utveckling inom BMW

Elmar Frickenstein, BMW höll keynote-presentationen ”The transformation of the automotive industry – Autonomous Driving, new business models and scrum masters” vid ELIV 2017.

Det finns ett sug från kunder, digitala tjänsteleverantörer och mobilitetstjänster för AD. Samtidigt finns ett tryck från tekniken och lagkrav för säkerhet. När han illustrerar det framväxande affärsekosystemet så är de stora noderna Uber, Airbnb och kinesiska IT-jättar som Baidu, Tencent och Alibaba. Fordonsföretagen är inte ledande enligt chefen för AD på BMW.

Frickenstein argumenterar för att ett radikalt skifte av tekniken är nödvändigt för att AD skall bli succé. Idag utvecklas enskilda funktioner med on-board focus samt med deterministiska metoder i V-modellen. Framtiden är end-to-end funktioner med både fordon och nätverk. Utvecklingsprocessen går mot feature teams där AI och machine learning är nyckeltekniker. BMW menar att man utvecklar en icke-exklusiv end-to-end plattform för AD tillsammans med ett större antal namngivna partner.

Den fem-års roadmap för HAD som visas upp startar med AD-Campus i Munchen. BMW har samlat sina partners på en plats för gemensam agil utveckling i feature teams. Campus har tillgång till 40 topputrustade bilar som samlar data. I roadmapen finns redan 2018 integration med ytterligare partners (OEM, Tier1). Vid samtal med andra delegater framkom att ”harmonisering” pågår.

Bland de fem huvudutmaningar som listas finns agil utveckling med nya affärsmodeller för BMW och leverantörerna. Ett annat är ny teknik för industrialisering och validering. Hans avslutningsord var ”Transformation is going beyond change”.

Egen kommentar

BMW är inte ensamma om Campus-formering. Konkurrenterna gör samma sak och har förmåga att attrahera globala aktörer och stora investeringar i sin AD-utveckling. Hur ser ”standardena” ut? Det jag saknar är en strategi för industrialisering i mindre steg. Visserligen ligger parkering och motorvägskörning först. Men videoexempel som visas har oftast mycket komplexa trafikmiljöer med barn, bollar och buskar. Svenska lastbilstillverkare har en fördel som kan bygga kunskap i relativt kontrollerade miljöer som gruvor och grustag.

Hackers försöker komma åt Baidus bilar

Baidu rapporterar att deras automatiserade bilar har blivit attackerade av ett gäng ”hackers-for-hire” [1]. Enligt företagets chef för informationssäkerhet Ma Jie är det svårt att avgöra vem som ligger bakom hackergänget och vem som betalat dem.

För att skydda automatiserade bilar mot sådana attacker, som generellt sett börjar bli alltfler och allvarligare, stödjer Baidu en grupp hackerstudenter vid Tsinghua University och försöker lära sig mer om informationssäkerhet den vägen. Baidu har också ett brett samarbete om informationssäkerhet med Tencent och Alibaba.

Källor

[1] Mackenzie, T., Bloomberg. Gang of Hackers Tries to Steal Baidu’s Driverless Car Secrets. 2017-03-21 Länk

Buss-pooler i Kina och Finland

Bus sharing eller buss-pooler är på gång i Kina. IT-företaget Alibaba investerar i entreprenörsföretaget Beijing Jie Wo Technology. Jie Wo har lanserat en mobilapp för Beijing, med vilken användarna kan boka och köpa sittplats på en buss och se var den befinner sig i realtid. Rutten bestäms av användarna, var de är och vart de ska.

Tjänsten syftar till att tillgodose mobilitetsbehoven hos människor som jobbar i Beijings centrum. Liknande tjänster är Didi bus sharing i Beijing och Shenzhun, Dada Bus och Pig Bus i Shanghai. Priserna varierar från 5 – 15 RMB. Många tycker tjänsten är bra: enklare än kollektivtrafik eller att köra egen bil och billigare än taxi.

Även Finland har börjat med buss-pooler. 2013 startade Helsingforstrafiken tjänsten Kutsuplus, där användarna kan ange var de befinner sig, vart de vill åka och om de har några speciella krav t.ex. bagage [1]. Kutuplus tar sedan fram den bästa rutten och hämtar och lämnar passagerarna vid närmaste vanliga busshållplats. Första året fick man 13 000 användare.

Egen kommentar

Det här handlar alltså om manuella bussar. Frågan är om Shanghai m.fl. städer kommer att följa i t.ex. La Rochelles spår och börja köra med autonoma bussar och då få autonoma buss-pooler.

Tack Anne Yu för översättningen från kinesiska.

Källor

[1] The city as Connector: lessons from Helsinki, 2015-05-19 Länk

Framtiden för uppkopplade fordon

UK Business Insider har gjort en egen sammanställning av vad som komma skall gällande uppkopplade fordon [1]. Här är några slutsatser från studien:

  • Asien kommer att vara ledande inom området och att det är framförallt företag som Alibaba och Baidu som kommer att ha en avgörande roll i detta.
  • År 2020 kommer runt 97 % av alla nya bilar som importeras till USA att vara uppkopplade.
  • Västeuropa kommer snabbt att ta till sig uppkopplade bilar och man kan vänta sig en ökning i andelen uppkopplade bilar från 13 % år 2014 till 95 % år 2020.
  • Sydamerika och Östeuropa kommer att adoptera uppkopplade bilar långsamt, men det är sannolikt att vissa bilmodeller kommer vara utrustade med kommunikationslösningar.

Källor

[1] Greenough, J., UK Business Insider. This is how big connected cars will be in regions around the world. 2015-03-24 Länk

Alibaba och SAIC satsar stort

Kinesiska e-handelsföretaget Alibaba och den statligt ägda biltillverkaren SAIC har startat ett nytt samarbete som går ut på att utveckla uppkopplade fordon [1]. Tillsammans kommer de att investera runt 160 miljoner dollar i detta, och den första produkten väntas stå klar 2016. Arbetet kommer att fokusera på att integrera Alibabas kunskap om kommunikation, underhållning, kartor och molnbaserade tjänster i SAICs bilar.

Egen kommentar

Den nya satsningen är bara en i raden och man börjar se en tydlig trend i Kina gällande uppkopplade och automatiserade fordon. Det är dock intressant att den offentliggjordes bara en dag efter att Baidu sagt att deras automatiserade bil kan komma att stå redo nästa år, och bara en vecka efter att den kinesiska regeringen tydliggjort att traditionella fordonstillverkare och nya teknikföretag borde samarbeta för att snabba på innovationer som relaterar till uppkopplade och automatiserade fordon.

Källor

[1] Bloomberg, Alibaba Partners SAIC on $160 Million Connected Car Fund. 2015-03-12 Länk