Zoox arkitektur

Startupföretaget Zoox har nyligen fått ett nytt patent beviljat av den amerikanska patentorganisationen USPTO [1]. Patentet heter Quadrant configuration of robotic vehicles och beskriver en modulär fordonsarkitektur.

I grova drag innebär det att fordonet består av fyra enskilda symmetriska delar. Fordonet är eldrivet, har fyrhjulsdrift och kan framföras i båda riktningar utan att behöva vända om.

Egen kommentar

Den här arkitekturen kan underlätta tillverkning och underhåll av fordonen, två viktiga egenskaper för massproduktion. Att fordonet har fyrhjulsdrift kan vara en indikation på att Zoox planerar lansering i mer utmanande miljöer än i Sunny Cali där de har sin utvecklings- och testverksamhet. Något annat värt att notera är att Zoox köpt upp ett forskningsfordon från KTH med liknande egenskaper.

Källor

[1] [US Patent & Trademark Office, Patent Full Text and Image Database. Quadrant configuration of robotic vehicles. 2017-10-31 Länk

Start ride & pull over

Under ett mediaevent som hölls på Waymos testanläggning i Kalifornien diskuterade företagets VD John Krafcik varför företaget valt att inte tillåta föraren att ta över kontrollen från fordonet [1, 2].

Valet härstammar från en studie från 2013 där företagets anställda fick agera testpersoner i automatiserade fordon. Studien visade helt enkelt att de tappade situationsmedvetenhet när de färdades i automatiserat läge och hade därmed svårt att på ett säkert sätt ta över kontrollen från fordonet. Detta trots ljudvarningar som de fick när det var dags att ta över.

Några dagar efter studien beslutade företaget att överge automatiserad körning där föraren tillåts att ta över kontrollen. Istället valde de att fokusera på automatiserad körning där föraren har två möjligheter: att starta automatiserad körning och att tala om för fordonet att stanna när det blir möjligt.

Dagens Chrysler Pacifica som ingår i Waymos fordonsflotta är därför utrustade med endast två styrknappar: start ride och pull over. Dessa är tillgängliga i baksätet och det är tänkt att alla som färdas i ett automatiserat fordon är passagerare. Det finns också en help-knapp som är tänkt att användas i nödfall.

Källor

[1] Dave, P., Reuters. Google ditched autopilot driving feature after test user napped behind wheel. 2017-10-31 Länk

[2] Hawkins, A., The Verge. Waymo gave me a ride in a car with no driver2017-10-31 Länk

Ny provbana på AstaZero

Provbanan AstaZero utanför Borås har behov av ökad kapacitet och har därför påbörjat byggandet av en ny bana [1]. Den nya banan kommer att bestå av 2 st 700 m långa raksträckor med en sluttande grusyta emellan där det ska gå t.ex. att testa identifiering av vägkanter: alla vägar har inte vita linjer i vägkanterna. Dessutom finns en korsning inlagd för tester med korsande objekt.

– De nya vägavsnitten gör att det går att köra av vägen på ett säkert sätt vid tester. Utbyggnaden innebär också nya möjligheter att utveckla sensorer och simulera riskfyllda motorvägssituationer. Ett konkret exempel som säkerhetssystemen måste kunna hantera är när en bil plötsligt byter körfält och därefter tvärnitar, säger Håkan Andersson, banchef på AstaZero.

Vid projekteringen av de nya vägarna har AstaZeros befintliga kunder haft stort inflytande över den slutliga utformningen.
– Vi jobbar alltid i nära samverkan med våra kunder. På det viset är vi säkra på att vi gör rätt saker, som är efterfrågade och verkligen ger maximal kundnytta, säger Peter Janevik, VD på AstaZero.

Den nya banan kommer att avlasta den befintliga högfartsytan och på det sättet öka kapaciteten.

Källor

[1] Testanläggningen AstaZero bygger ut, RISE Research 2017-10-31 Länk

Provning av självkörande bilar i komplicerade trafiksystem

Självkörande bilar och skyttlar provas nu i många olika trafiksystem.  Det finns områden som är lättare för den nya teknologin att ”lära sig” – och de är ofta i länder som kan skulle vara riktigt stora marknader för fordonstillverkare. Till exempel har Tata en testbana i Indien där de simulerar kaotiska vägar som man hittar i Bangalore och andra indiska städer. Det finns många olika storlekar och former av fordon på en vanlig väg i Indien, och Tatas system kan inte identifiera 15% av dem [1].

I Kina finns det en annan typ av problem: olika typ av trafikskyltar och med olika språk.  Det kan utgöra en högre svårighetsnivå att programmera fordon att upptäcka viktig trafikinformation. Didi Chuxing har samlat 25 miljon resor med över 70 terabyte av data varje dag från kinesiska städer. De kan använda uppgifterna för forskning kring självkörande fordon [2].

Egen kommentar

Ett problem som är stort i alla länder, men som är mer frekvent i några, är situationer när man måste göra någonting som är formellt olagligt – till exempel om det finns en lastbil som har stannat, och man måste köra över till andra sidan av vägen för att komma runt den. Människor har förmågan att bestämma när det är säkert eller osäkert, men en dator kan fortfarande inte göra det.

Källor

[1] Sarita Rai: Anarchy on India’s Roads has Driverless Car in a Jam, Bloomberg Technology 2017-06-29 Länk

[2] Kaveh Waddell: Prepping Self-Driving Cars for the World’s Most Chaotic Cities, Wired 2017-10-29 Länk

Digitaliseringens tidvattensvåg drar fram inom sjöfarten

Att fjärrstyra farkoster i en maritim kontext har gjorts i flera decennier, att sedan låta dem bli mer och mer autonoma har accelererat de senaste två decennierna. Likaså har storleken och tiden de opererar självständigt börjat accelerera det senaste decenniet.

Runt om kring på globen pågår nu flera projekt som får anses som revolutionerande ur handelssjöfartens perspektiv; i Kina[1][2] pågår ett projekt där ett större bulkfartyg skall gå i reguljär drift samtidigt som det är ett flytande laboratorium för automatiserad/autonom sjöfart. I våra grannländer Norge och Finland[3][4] finns stora forsknings produktutvecklingsprojekt som också driver utvecklingen på världsbasis.

Det som kanske har kommit längst, är Kongsberggruppens[5] projekt med Yara[6] och DNV GL[7] med utveckling och relativt snart kölsträckningen av Yara Birkeland[8].

Det som skiljer Yara Birkeland från många av de andra initiativen är att man bygger på DNV GL ReVolt-projektet om ett elektrifierat containerfartyg för “short sea shipping” med ny teknologi som tidigare inte funnits ombord i handelsfartyg, och Kongsberg Maritime och deras nya initiativ, Kongsberg Digital[9] står för systemintegrationen.

Yara Birkeland kommer att fylla en för det hållbara samhället livsnödvändig transformation, överflyttning av bulklaster från vägburen trafik till en hållbar lösning för framtiden.
– Det här kan ersätta 40 000 lastbilsturer årligen, så det finns stor potential, säger Bjørn Tore Orvik i en intervju till TT[10].

Men precis som för fordonsindustrin återstår flera frågetecken att reda ut: hur kommer lagstiftning, regelverk[11], samt ansvar och försäkringsfrågorna att se ut.

På nationellt vatten kan undantag och egna regelverk skapas, men för att ett norskflaggat fjärrstyrt eller för den delen autonomt fartyg skall få anlöpa en hamn i Sverige kräver förändrade regelverk. Arbetet har börjat[12] hos IMO (International Maritime Organization), det FN-organ som ansvarar för de världsomfattande regelverk som styr den internationella sjöfarten.

Hur ansvar och försäkringsfrågor skall hanteras skiljer sig markant från andra domäner som t.ex. fordon och flygindustrin, där det finns ett tydligt producentansvar vilket inte idag finns hos de som bygger fartyg.

Egen kommentar

Precis som inom fordonsindustrin får detta ses som ett teknikorienterat initiativ men på kort tid har flera användningsfall med olika affärsnyttor identifierats, där det startade med säkerhet och som i Yaras fall, ett sätt att ta ansvar för det framtida hållbara samhället genom att ta bort tusentals långtradare från vägarna. Det revolutionerande är att man genom att ta klivet direkt till full elektrifiering inte går omvägen via smutsig sjöfart utan direkt till den framtidssäkrade nollutsläppssjöfarten som världen behöver.

Källor:

[1] LR involved in Chin’as first smart ship design, Lloyd’s Register Länk

[2] The World’s First Smart Ship “i-Dolphin” Unveiled, Marine Insight 2017-01-24 Länk

[3] One Sea Autonomous Maritime Ecosystem Länk

[4] Rolls-Royce Ship Intelligence Länk

[5] Final design of ‘Yara Birkeland’ revealed – model commences testing at SINTEF Ocean, Kongsberg 2017-09-27 Länk

[6] Yara Birkeland design revealed and test model demonstrated for the first time, Yara 2017-09-29  Länk

[7] ReVolt – next generation short sea shipping, DNV GL 2017-09-11 Länk

[8] Tobias Österberg: Skepp ohoj – självkörande båtar i sikte, GP 2017-10-01 Länk

[9] Kongsberg Digital Länk

[10] Tobias Österberg: Skepp ohoj – självkörande båtar i sikte, GP 2017-10-01 Länk

[11] Vanessa Bates Ramirez: The World’s First Autonomous Ship Will Set Sail In 2018, Singularity Hub Länk

[12] IMO puts autonomous ships on MSC 99 agenda, Safety4Sea 2017-06-15 Länk

Audi och BMW utvecklar radikalt nya elektronikarkitekturer

I ElectronicDesign intervjuas Thomas Muller, Audi (tidigare på Volvo Cars) och Kai Barbehön, BMW om utvecklingen av nya arkitekturer för fordonselektronik.

Mjukvaran måste frikopplas från hårdvaran för att klara skalbarheten och konkurrensen med IT-giganter. Dagens signalbaserade arkitektur är alltför komplex. En arkitektur med centrala kraftfulla och generella datorer som är uppkopplade via Ethernet i fordonet och via bredband till omgivningen utvecklas nu.

De båda fordonstillverkarna har inte valt operativsystem för centralsystemet ännu. Barbehön säger att viktigaste drivkraften är att en stabil plattform som ägs, styrs och underhålls av BMW ger hög återanvändning och minskar utveckling och validering. Mueller säger att den stora frågan är om det finns leverantörer som kan leverera det som önskas när den tiden kommer.

Egen kommentar

Denna utveckling har diskuterats länge. Två hinder är biltillverkarnas egna domän-orienterade organisationer samt att befintliga leverantörers produktplaner ännu inte anpassats till de nya arkitekturerna. I artikeln säger Barbehön att en Linux-baserad plattform kan vara införd 2025, men det tror jag inte är tillräckligt snabbt.

Källor

[1] Paul Hansen: BMW and Audi Want to Separate Vehicle Hardware from Software, Electronic Design 2017-04-28 Länk

Waymo vintertestar i Michigan

Att köra bil på is och snö kan vara en utmaning för mänskliga förare och även självkörande fordon när t.ex. inte vägmarkeringar syns och snövallar skottas upp som förändrar landskapet.

Waymo har testat körning i vinterförhållanden som snö och is i Kalifornien och Nevada sedan 2012, men där är trafikförhållandena inte så komplexa. Nästa steg är därför att börja testa i Michigan [1], där man i Novi utanför Detroit har ett utvecklingscentrum.

Källor

[1] John KrafciK: Michigan is Waymo’s wonderland, Medium Corporation 2017-10-28 Länk

Delphi köper nuTonomy

Amerikanska systemleverantören Delphi köper entreprenörsföretaget nuTonomy för 450 miljoner dollar [1].

nuTonomy startade som en spin-off från MIT 2013 och är mest kända för sin självkörande taxitjänst i Singapore. Men man samarbetar också med Lyft för motsvarande tester i Boston, med Grab (Uber-konkurrent i sydostasien) och med Peugeot PSA om att använda SUVen P3008 i taxitjänsterna.

Delphi, som tidigare också köpt Ottomatika, tar på detta sättet ett steg att snabba på sin utveckling av teknologi för självkörande fordon, från att fokuserat huvudsakligen på sensorer. Det kan också vara ett sätt för dem att närma sig de asiatiska spelarna.

Källor

[1] Andrew J Hawkins: Delphi acquires self-driving startup Autonomy for $450 Million, The Verge 2017-10-25 Länk

Einride + Lidl = Halmstad

Einride, svensk nykomling på den tunga sidan, och matbutikkedjan Lidl inleder ett samarbete som går ut på att testa varudistribution med hjälp av Einrides självkörande fordon T-pod [1].

Planen är att inleda pilottesterna under hösten 2018 i Halmstad. En T-pod kommer då att köra en sträcka på 4 km från Lidls centrallager till butiken i stadsdelen Andersberg. Den kommer transportera ungefär 15 pallar last åt gången.

Efter piloterna är det tänkt att standardisera lösningen och skala upp den för att sedan kunna applicera den för transporter till ett tiotal Lidl-butiker i närheten av E6:an mellan Göteborg och Helsingborg.

T-pod är helt självkörande och eldriven. Skåpet på den är tillverkat av svenska Diab, medan drivlina med motor, batterilösning och chassi kommer från holländska Emoss. T-pod är fjärrstyrd och kommer att styras från ett centralt operatörrum som troligtvis kommer att finnas i Stockholm.

Enligt Einrides grundare Robert Falck är det osannolikt att vi någonsin kommer att ha helt självkörande fordon på våra vägar och menar att operatörrummet alltid kommer att finnas där.

Egen kommentar

Det har diskuterats en hel del om att en automatiserade fordon kommer kunna tillämpas för varudistribution, men hittills så har vi inte skådat så många praktiska exempel. På så sätt blir det spännande att följa upp Einrides och Lidls samarbete.

Källor

[1] Udikas, M., Transportnytt. Lidl i Halmstad blir först att använda självkörande distributionsbil. 2017-10-26 Länk

Sonys fjärrstyrda buss

Elektronikjätten Sony har utvecklat en eldriven minibuss [1]. Den kallas SC-1 och är ungefär 3 meter lång och 2 meter hög. Den kan transportera upp till tre passagerare. Tanken är att den ska framförallt användas på avgränsade områden som golfbanor och shoppingcenter.

Bussen kan fjärrstyras eller köras via ett kontrolldon inne i bussen. Den är utrustad med kameror och artificiell intelligens som ger 360-graders vy runt fordonet. På utsidan är den utrustad med stora skärmar som kan användas för diverse ändamål som exempelvis reklam.

Bussen testas vid Okinawa Institute of Science och Technology Graduate University, och för tillfället är det oklart vad Sony har för framtidsplaner med den.

Egen kommentar

Det är oklart för mig vad som menas med ”fjärrstyrd” i det här fallet. Att tolka av tillgänglig information så innebär det att fordonet behöver styras av en mänsklig operatör och att den inte fattar några beslut själv.

Källor

[1] Kyodo News. Sony develops remote-driven vehicle with AI. 2017-10-24 Länk