Kontakt

Om nyhetsbrevets innehåll, kontakta inläggets författare eller redaktionschefen Johan Wedlin.

Om nyhetsbrevet och RISE Viktoria, kontakta affärsområdesansvarig för AO Sustainable Mobility  Kent Eric Lång.