Kontakt

Om nyhetsbrevets innehåll, kontakta inläggets författare eller redaktionschefen Johan Wedlin.

Om nyhetsbrevet och RISE Viktoria, kontakta affärsområdesansvarig för AO Sustainable Mobility  Kent Eric Lång.

finansierad och administrerad av RISE Viktoria