Kategoriarkiv: Tester och demonstrationer

Team Legendary and Team Tetrix from Chalmers and University of Gothenburg are among top three Newcomer Teams in Self-Driving Miniature Vehicles Student Competition “CaroloCup” in Germany

Skrivet av Christian Berger, Chalmers

Two teams from Chalmers and University of Gothenburg participated in the self-driving miniature vehicles student competition “CaroloCup” in Braunschweig, Germany for the second time in a row. This year, 16 teams have participated in the annual event for students with the goal of developing self-driving vehicles in 1:10 scale that are able to follow lane markings, handle intersections safely, overtake stationary and moving obstacles, and to park on a sideways parking strip.

Both teams competed for the first time in the advanced version of the CaroloCup competition with teams who participated already since the introduction of the event in 2008. Comparable to previous years, the favorite teams could successfully defend the upper ranks in this highly competitive version, but from all seven newcomer teams, both Swedish teams “Legendary” and “Tetrix” are among the top three newcomers.

Both teams consisted of students from Software Engineering, the Software Engineering & Management, the Signals and Systems, and the Computer Systems and Networks program and were supervised by Christian Berger from Software Engineering Division and Olaf Landsiedel from Division of Networks and Systems. Our three sponsors HiQ AB, Delphi, and XCube Communication from Gothenburg supported the team so that the students could participate in the competition in Germany.

Video demonstrating lane following here.

Googles självkörande bilar i Osaka

Staden Osaka i Japan kommer att bjuda in Google att testa sina självkörande bilar på deras gator, skriver The Japan News [1].

Anledningen är att Osaka har allt mer växande antal äldre invånare och att självkörande bilar anses kunna förbättra deras mobilitet. Representanter från Osaka har redan haft samtal med Google, och Google är positiva till förslaget.

Källor

[1] Shimbun, Y, The Japan News. Osaka likely to OK Google test of autonomous car. 2014.02-05. Länk

Google hyr provbana för autonoma fordon i Merced

Google har tecknat ett hyresavtal med Merced County, som ligger öster om San Fransisco, om att under två år hyra 60 acres (ca 240 000 m2) för sin utveckling av självkörande fordon[1]. Enligt Google så vill man komplettera provkörningarna som gjorts hittills på väg med prov på en avlyst provbana, för att kunna prova körning under svårare förhållanden och olika slags hinder.

Google betalar $19000 i månaden för området och kommer att ha 10-15 personer placerade där. Staden Merced är förstås glada över att få Google dit, liksom University of California Merced som har en avdelning för robotisering och sysslar bland annat med förarlösa flygplan.

Egen kommentar

Hyran verkar låg, men troligen är det huvudsakligen ren markhyra och inte mycket banor eller utrustning.

Provbanan tyder på att Google nu går över till mer detaljerad systemverifiering där man utsätter fordonen för situationer man inte vill eller kan göra på vanliga vägar. Men betyder det att de också syftar till att lansera någon form av produkt?

Källor

[1] FresnoBee/Merced Sun Star: Google set to lease Castle site for self-driving car program. 2014-01-24. Länk

Autonoma och uppkopplade bilar i Ann Arbor 2021

Vid bilmässan i Detroit annonserade delstaten Michigan att man vill satsa på autonoma och uppkopplade fordon i samarbete med University of Michigan [1]. Det långsiktiga målet är att säkra bilindustrin i Detroit med framtida mobilitetssystem. Konkret vill man att Ann Arbor år 2021 blir USAs första stad med en bilpool med uppkopplade och autonoma fordon.

Man har redan haft 3000 bilar i Ann Arbor i en annan studie för att se om uppkopplade bilar kan hjälpa till att undvika olyckor. Man håller också på att bygga upp en testmiljö på universitetet med vägar, korsningar, trafikskyltar, trafiksignaler, vägbelysning, trottoarer, bänkar, byggnadskulisser etc.

Michigan var den fjärde delstaten i USA att tillåta prov av förarlösa bilar på sina vägar. Man har beräknat att autonoma fordon skulle kunna minska antalet döda i trafiken i USA med 32000 och antalet skadade med 2,2 miljoner årligen. Dessutom kan delstaterna spara in på infrastruktursatsningar som fler och bredare filer, barriärer, avkörningsskydd etc. Men samtidigt återstår problem med ansvarsfrågor, IT-skydd, integritet samt att säkra tillräcklig nätverkskapacitet.

Källor

[1] Detroit News: Snyder announces U-M partnership to speed connected, autonomous vehicles. 2014-01-14. Länk

BMW ActiveAssist

I samband med CES-mässan i Las Vegas visade BMW upp sitt BMW ActiveAssist [1] [2], ett system som kan hjälpa föraren i kritiska situationer  och ta tillbaka bilen på rätt kurs utan förarens input och med hjälp av automatisk drivning, bromsning och styrning. I en film som ni kan se här visar man hur systemet autonomt med hög precision kör runt en racingbana med varierande underlag som vattenpölar och också gör undanmanövrer. Regleringen sker med hjälp av befintliga regler- och stabilitetssystem såsom ESP, och med befintliga sensorer. Enligt BMW har man designat systemet för att förbättra säkerheten utan att för den skull ta bort körglädjen.

Enligt BMW kommer man att börja fältprova systemet på europeiska vägar nästa år.

Egen kommentar

BMW och Continental jobbar sedan 2013 med nästa steg i utveckling och implementering av autonoma fordon. Troligen är BMW ActiveAssist en del i det forskningssamarbetet.

Det framgår inte av artiklarna hur systemet vet vilken bana bilen ska följa, i detta fall racingbanan. Det räcker inte med de vanliga sensorerna för stabilitetsreglering när inte föraren är i loopen.

Källor

[1] Motor Authority: BMW ActiveAssist Is Autonomous Tech For Driving At The Limit. 2013-01-07. Länk

[2] USA Today: CES 2014: New BMW system drives car in emergencies. 2014-01-06. Länk

Fords korthålls-kommunikation

Ford har också varit med på CES 2014 och visat en prototyp av sin uppkopplade bil [1].

Bilen som demonstrerats är en Ford Taurus som varnar för olycksrisk med hjälp av fordon-till-fordonskommunikation (V2V). Det handlar om korthållskommunikation (Dedicated Short Range Communication, DSRC) som är baserad på standarden IEEE 802.11p. Varje bil som är utrustad med systemet skickar och tar emot GPS-data inklusive position, rörelseriktning och hastighet.

DSRC signalen har en räckvidd på ca 450 meter och varje bil sparar information om andra bilar inom ca 300 meter vilket krävs för att räkna fram olycksrisken.

Systemet har demonstrerats för olika trafikscenarion inklusive vägkorsningar och blind spots.

Egen kommentar

Jag har inte kunnat hitta uppgifter om Fords planer gällande produktion av den uppkopplade bilen, men som vi skrev för ett tag sedan i vårt nyhetsbrev kan NHTSA (den amerikanska organisationen för trafiksäkerhet) komma att redan under 2014 besluta om att formulera krav på att alla nytillverkade bilar ska utrustas med fordon-till-fordonskommunikation.  Det har också lyfts fram att Fords system skulle kunna ses som en eftermarknadsenhet till bilar som är ute på marknaden idag.

Källor

[1] Cunningham W., CNET. Ford highlights V2V safety tech with daredevil drivers. 2014-01-06. Länk

Audis nya prototypbil

Audi visade i början av veckan sin självkörande bil på Consumer Electronics Show (CES) 2014 i Las Vegas [1].

Det handlar om en Audi A7 som är utrustad med en s.k. auto-pilot vars syfte är att hjälpa föraren under långa körningar. Den kan ta över kontrollen vid hastigheter 40 mph eller lägre. Detta tack vare en rad olika sensorer och en kompakt kontrollenhet som utvecklats i samarbete med Nvidia och som är baserad på två processorer som används i vanliga tablets [2].

Auto-piloten samt auto-parking som också finns med i prototypbilen kan styras via en Android tablet kallad Mobile Audi Smart Display som också introducerades på CES-mässan [3]. Den kopplas upp mot bilens egna gränssnitt via WiFi och är krocktålig och okänslig mot temperaturförändringar.

Andra tillämpningsområden för Mobile Audi Smart Display inkluderar infotainment och andra funktioner baserade på trådlös kommunikation som t.ex. Traffic Light Online som kommunicerar med trafikljus i omgivningen och informerar föraren om lämplig hastighet för att undvika stopp vid trafikljus. Traffic Light Online väntas minska CO2-utsläppen med ca 15%. Ur teknikperspektiv är funktionen färdigutvecklad och just nu pågår diskussioner med samhällsorganisationer för att få tillgång till trafikljussignaler.

En annan intressant funktion som Audi visat på CES är Facial Recognition. Den använder sig av kameror och avancerade algoritmer för att övervaka förartillstånd och varna föraren när han/hon håller på att somna.

Egen kommentar

Audis representanter har sagt att prototypfasen för auto-piloten är snart över. Det är dock lite otydligt vad som sagts gällande systemets introduktion på marknaden. Vissa medier skriver att det kommer finnas med i den nya A8 som lanseras om tre år [4].

Källor

[1] Huffington Post UK. Audi Unveils Self-Driving Concept Car ‘A7 Autonomous’. 2014-01-07. Länk

[2] Simonite, T., MIT Technology Review. 2014-01-07. Länk

[3] Barry, K., USA Today. CES 2014: Audi Android tablet is designed for car use. 2014-01-07. Länk

[4] Dassanayake, D. Express. CES 2014: Audi unveils prototype autonomous car with ‘auto-pilot’ system. 2014-01-07. Länk

Ontario vill testa autonoma bilar

Den kanadensiska motsvarigheten till näringsdepartementet (Ministry of Transportation) har under veckan föreslagit ett nytt projekt kallat A Pilot Project to Safely Test Autonomous Vehicles [1].

Projektet går ut på att genomföra en pilot med autonoma fordon på allmänna vägar i staden Ontario, under liknande förutsättningar som i de amerikanska delstaterna där testning av autonoma fordon är tillåten. Piloten skall i så fall användas som en bas för framtagning och verifiering av regler och lagkrav avseende testning av autonoma fordon.

Källor

[1] Ministry of Transportation, Ontario. A Pilot Project to Safely Test Autonomous Vehicles. 2013-12-17. Länk

SMARTs självkörande golfbil

MIT News [1] skriver om ett forskningscenter kallat Singapore MIT Alliance for Research and Technology (SMART), där MIT tillsammans med National University of Singapore utvecklat och demonstrerat en självkörande golfbil. Det långsiktiga målet med samarbetet är att utveckla en flotta med självkörande golfbilar som kan minska resetiden genom att adressera “first-and-last-mile”-problemet.

Golfbilen som visats upp är bl.a. utrustad med några laserenheter, vardera med 270-graders synfält och är oberoende av GPS.

Kostnaden för en sådan bil väntas vara mycket mindre jämfört med andra självkörande bilar som är under utveckling hos traditionella biltillverkare. Man har dock tydliggjort att SMART satsar på att erbjuda ett transportsystem snarare än privatägda bilar.

Projektet har finansierats av the National Research Foundation of Singapore. Forskningscentret SMART startades 1997, och är MITs första forskningscenter utanför USA och MITs största internationella forskningssamarbete.

Mer information om SMART och projektet med golfbilar finns här.

Källor

[1] Counts, N., MIT News. SMART Driverless golf cart provides a glimpse into a future of autonomous vehicles. 2013-12-09 Länk