Kategoriarkiv: Tester och demonstrationer

Bertha i Kalifornien

IEEEs blog Cars That Think rapporterade i mitten av juli att Mercedes självkörande bil vid namn Bertha anlänt till Kalifornien [1]. Enligt Ralf Herrtwich från Daimler (Mercedes moderbolag) har bilen testats där i flera månader. Han påpekar också att Daimler utvecklar automatiserade fordon för två kundtyper: de som kommer att köpa bilar och de som kommer att hyra bilar. Ett annat konstaterande som han gör är att övergången till nästan helt automatiserad körning där föraren involveras i körningen bara vid ett fåtal tillfällen kommer vara väldigt utmanande.

Källor

[1] Ross, P.E., IEEE Spectrum – Cars That Think. Mercedes Self-Driving Car Bertha Comes to California. 2014-07-16. Länk

Mercedes showar på autobahn

En lastbilsprototyp som visar vilka funktioner som skulle kunna finnas i Mercedes lastbilar om 15 år har provkörts på en motorväg i Tyskland [1]. Lastbilen är egentligen en Mercedes-Benz Actros 1845 som utrustats med en rad sensorer som radar och kamera, avancerad sensor fusion system, digitala kartor samt enheter för kommunikation fordon-till-fordon (V2V) och fordon-till-infrastruktur (V2I).

Källor

[1] Daimler Media. Mercedes-Benz Future Truck 2025: Autonomous driving in long-distance truck operations with the “Highway Pilot”. 2014-07-03. Länk

Grönt för automatiserade bilar i Storbritannien

I slutet av juli fattade den brittiska motsvarigheten till näringsdepartementet (Department for Business Innovation & Skills) beslut om att tillåta automatiserade bilar på allmänna vägar från januari 2015 [6]. Tanken är att man ska genomföra tester med automatiserade fordon i tre städer under mellan 18 och 36 månader. Vilka tre städer det blir kommer bli känt i ett senare skede. Regeringen avsätter ca 120 miljoner kronor för dessa tester.  Ett annat besked som regeringen kom med var att lagstiftningen ska ses över före nyår för att klargöra vilka regler som gäller vid delvis samt helt automatiserad körning.

Källor

[1] UK Government News. Vince Cable has announced 2 new measures that give the green light for driverless cars to take to UK roads from January 2015. 2014-07-30. Länk

Lagstiftning för automatiserade fordon i Nederländerna

TechCentral skriver att automatiserade fordon kan få köra på nederländska vägar inom en snar framtid [1]. Regeringen håller nämligen på att förbereda lagstiftning som tillåter storskalig testning av automatiserade fordon på allmänna vägar. De nya reglerna kommer att vara ganska generella och flexibla och kan väntas i början av 2015. Dessa planer har offentliggjorts av landets minister för infrastruktur och miljö (Ministry of Infrastructure and Environment), Melanie Schultz.

Hon har också sagt att Nederländerna planerar att göra självkörande fordon till en mer aktuell fråga på EU-nivå när landet tar över ledningen nästa år. En storskalig test finns redan med i planerna. Ett konsortium bestående av TNO, lastbilstillverkaren DAF, myndigheter i Rotterdam och andra parter vill testa konvojkörning med lastbilar. Detta inom ramarna för Dutch Automated Vehicle Initiative (DAVI) som vi tidigare skrivit om, se här.

DAVI har redan under förra året testat automatiserad körning på allmänna vägar (med en förare bakom ratten).

Källor

[1] Essers, L. TechCentral. Netherlands to put self-driving cars on EU agenda. 2014-06-17. Länk

Nytt test med militärt lastbilståg

I början av året rapporterade vi om ett forsknings- och utvecklingsprojekt som amerikansk militär och marinan driver tillsammans med Lockheed Martin (se nyhetsbrevet här). Då skrev vi att dessa aktörer hade precis utfört sina första tester med tre självkörande militära lastbilar körandes i konvoj (platooning) på en testbana i Texas där olika trafikmiljöer, inklusive stadsmiljö, var simulerade. Konvojens maximala hastighet var ungefär 32 km/h. Nu har det blivit känt att de utfört ännu ett test med fler lastbilar och högre hastighet [1][2].

Det nya testet fokuserade också på konvojkörning, nu med upp till sju lastbilar. Konvojens maximala hastighet var ungefär 64 km/h och involverade ingen förare. Testet utfördes på testbanan Savannah River Site, South Carolina som tillhör amerikanska energidepartementet.

Lastbilarna som ingick i testet var av typen Family of Medium Tactical Vehicles (FMTV) och Medium Tactical Vehicle Replacment (MTVR), M915 Line-Haul Tractors, Palletized Laod System Vehicle och Heavy Equipmnet Transport. Dessa lastbilar är utrustade med GPS, radar, lidar och andra kommersiellt tillgängliga sensorer.

Fler tester kommer att göras nästa månad med efterföljande sex veckors utvärdering i verkliga militära och marina tillämpningar under juli/augusti. Målet är att standardisera det automatiserade systemet för användning inom militären och marinen.

Projektet utförs vid Tank Automotive Research, Development and Engineering Center (TRADEC).

Egen kommentar

För tillfället är det här det största platooningtestet med lastbilar som utförts i USA.

Källor

[1] Fiddan, P., Armed Forces International. Autonomous Vehicles Trials Success. 2014-06-11. Länk

[2] Green Car. US Army, Lockheed Martin complete 2ndautonomous convoy demo: more vehicles, higher speeds. 2014-06-12. Länk

Singapore på väg att bli testbädd för autonoma fordon

Channel News Asia rapporterar om att ön Sentosa i Singapore är på väg att bli ett testområde för autonoma delade fordon [1].

Singapores myndighet för vägtransporter (Land Transport Authority) har nämligen påbörjat samtal med MIT om att utföra tester med en pool av självkörande bilar som utvecklats inom SMART (ett forskningscenter där MIT tillsammans med National University of Singapore utvecklar självkörande fordon).  Ett annat område där man planerar liknande tester i slutet av året är Jurong Lake.

Dessa planer offentliggjordes på World Cities Summit som hölls i början av förra veckan. Singapore kan därmed bli först i världen att utföra tester med en delade självkörande fordon. Enligt MIT professor Carlo Ratti är nästa steg att utveckla ett system som kan hantera bildelning.

Representanter från Land Transport Authority har också påpekat att självkörande bussar är en möjlighet och ett sätt att minska antalet bilar och förbättra säkerheten i landet.

Något annat som diskuterats på World Cities Summit är hur sensorer som känner av förarfrustationer kan användas för att undvika incidenter och olyckor.

Egen kommentar

Vi har skrivit om SMART i våra tidigare nyhetsbrev som ni hittar här och här.

World Cities Summit hölls 1-4 juni i Singapore. Temat var Liveable and Sustainable – Common Challenges, Shared Solutions. Mer information hittas här.

Källor

[1] Channel News Asia, Sentosa could be a trial site for driverless car fleet. 2014-06-03. Länk

Virtuella scenarion för enklare testning

En grupp forskare från TASS International och IBEO har utvecklat en ny metod som möjliggör snabb och effektiv testning av sensor- och systemprestanda [1].

Metoden går ut på att installera ett referens-sensorsystem på provfordonets tak som spelar in data om fordonets omgivning när det körs i trafiken. Den insamlade datamängden bearbetas offline, helt eller delvis automatiskt, för att skapa referensscenarion. Dessa referensscenarion omvandlas sedan till virtuella scenarion som kan användas inom en CAE-simulering för att snabbt kontrollera konsekvenserna av förändringar i en sensor eller i ett helt system.

Artikelns sammanfattning är offentlig och hittas på FISITAs hemsida. Ni kan dessutom hitta mer information om det hela på TASS hemsida.

Källor

[1] Bours, R, Tideman, M., Lages, U., Katz, R., Spencer, M., Automated generation of virtual driving scenarios from test drive data. FISITA 2014, nr. F2014-ACD-014.

Industrin stödjer testning av automatiserade fordon

Vi har vid flera tillfällen rapporterat om pågående arbete vid University of Michigan i USA.

Nu har det blivit känt att flera företag inklusive Bosch, Econolite, Ford, General Motors, Toyota, and Xerox valt att samarbeta med universitetets Mobility Transformation Center (MTC) som fokuserar på testning och utvärdering av uppkopplade och automatiserade fordon [1]. Centret har sedan tidigare ett samarbete med federala, statliga och lokala myndigheter.

Detta offentliggjordes i samband med en ceremoni för byggstart av en testbana som ska simulera ett tättbebyggt område.

Källor

[1] University of Michigan. Industry leaders join U-M mobility transformation initiative. 2014-05-06. Länk

 

Googles bil i stadstrafik

Google har på sin officiella blogg släppt en video som visar hur en av deras självkörande bilar hanterar stadstrafik [1]. Den är inspelad i Mountain View i Kalifornien och illustrerar några olika trafiksituationer, däribland:

  • Situationer involverades fotgängare och cyklister
  • Körning i korsningar
  • Körfältsbyte vid vägarbete
  • Omkörning av stillastående fordon som blockerar en del av körfältet

Googles bilar har nu loggat runt 700 000 miles (motsvarar ca 1,1 miljon kilometer).

Egen kommentar

En av Atlantic Cities journalister fick åka med i Googles självkörande bil. En detaljerad beskrivning av hans upplevelse i hittas här.

Källor

[1] Google Blog. The latest chapter for the self-driving car: mastering city street driving. 2014-04-28. Länk

GM testar Super Cruise i sin uppgraderade körsimulator

General Motors har uppgraderat sin körsimulator och använder den bl.a. för att testa det semiautomatiserade systemet Super Cruise, som kan komma att introduceras på Cadillac modeller innan slutet av decenniet [1].

Den uppgraderade simulatorn ger en 360-graders vy runt bilen och har en bildgenerator som genererar 2 terabyte bilder per sekund. Detta innebär att simulatorn kan ge respons på styrning och bromsning inom 70 millisekunder. Uppgraderingen har därmed resulterat i en mer realistisk vägkänsla och lyhördhet för förarens manövreringar samt i en reducerad känsla av desorientering, speciellt under körning i låg hastighet.

Målet med uppgraderingen är att möjliggöra snabbare och mer realistisk testning av ny teknologi för både för General Motors och dess underleverantörer.

Egen kommentar

Som vi rapporterat om innan har General Motors redan börjat utvärdering av vissa prototyper i verklig trafik.

Källor

[1] General Motors. GM’s Driving Simulator Puts Super Cruise to the Test. 2014-04-21. Länk