Kategoriarkiv: Tester och demonstrationer

Waymo satsar på lastbilar

Alphabets dotterbolag för automatiserade fordon, Waymo, har nu offentliggjort planer på att utforska hur deras mjuk- och hårdvarulösningar för automatiserad körning kan integreras i lastbilar [1]. Visionen är att lastbilar  inom de närmaste åren själva ska kunna sköta  långdistanskörning medan mänskliga förare hanterar lokala vägar.

För tillfället håller företaget på att samla in data från allmän trafik med hjälp av en manuellt framförd lastbil. Testerna med automatiserad körning utförs på en testbana, men planen är att övergå till testning på allmänna vägar i Arizona senare under året.

Egen kommentar

Jag kan inte påstå att detta var ett oväntat steg från Waymo – godstransporter är ett område som automation kan komma att förändra mycket och där stora vinster kan göras.

I media har den här nyheten dock diskuterats mest på grund av Waymos och Ubers rättstvist om just teknologi för automatiserad lastbilskörning. Bakgrunden är att Waymos tidigare ingenjör Anthony Levandowski påstås ha stulit med sig flera tusentals dokument när han lämnade Waymo, och som han sedan ska ha använt för att utveckla en lidarsensor för automatiserade lastbilar på Otto – som senare blivit uppköpta av Uber.

Källor

[1] FT. Alphabet arm Waymo tests self-driving trucks. 2017-06-02 Länk

Sentient visar samreglering av broms och styrning för autonom körning

Svenska teknikföretaget Sentient har utvecklat en rörelsereglering – Vehicle Motion Control (VMC) – som samreglerar broms och styrning, vilket gör att fordonet inte bara häver sladden, som med konventionell ESP utan också bibehåller förarens önskade kurs [1]. Mjukvaran kan kontrollera fordonet med en ingångshastighet som är 40 % högre än med konventionell ESP.

I filmen nedan visar man en manöver som är möjlig med hjälp av VMC.

Varför är detta intressant för autonoma fordon? För att det krävs en högre säkerhetsnivå för dessa jämfört med manuellt framförda bilar. Sentients VMC tillhandahåller en säkerhetsnivå som ligger i paritet med en testförares.

Egen kommentar

Även om några har visat autonom körning på racerbanor o.d. så har de flesta tester med autonoma fordon hittills – förståeligt nog – handlat om att klara vardagliga situationer. Men bilen måste förstås också kunna hantera kritiska situationer som körning på halt väglag.

Sentient passar för övrigt också på att göra en ”teaser” i form av en inför-video, på samma sätt som AB Volvo gjorde inför den berömda filmen ”The Epic Split”:

Källor

[1] Autonomous Vehicle Motion Control, Sentient Länk

En ny metod accelererar testning

En grupp forskare vid University of Michigan har tagit fram en ny metod, eller process, för snabbare testning av automatiserade fordon [1].

Den är baserad på data från över 40 miljoner kilometer i verklig trafik och går ut på att bryta ner svåra/farliga trafiksituationer i flera komponenter som kan testas eller simuleras upprepade gånger. På det viset kan data från en 1 600 km lång körning ”ersätta” mellan en halv miljon och en miljon kilometer kördata. Det innebär i princip att 99,9 % av testningstiden kan sparas.

Egen kommentar

Forskarna har än så länge använt den här metoden för två potentiellt farliga trafiksituationer: en där en automatiserad bil följer en bil som framförs av mänsklig förare, och en där en bil som körs av en mänsklig förare är på väg att köra in framför en automatiserad bil. Det återstår att se hur den fungerar för alla andra trafiksituationer.

Källor

[1] Zhao, D., Peng, H., University of Michigan. From the Lab to the Street: Solving the Challenge of Accelerating Automated Vehicle Testing. May 2017 Länk

Almotive testar sin mjukvara för självkörande bilar i datorspel

Start-up företaget Almotive som utvecklar mjukvara för självkörande fordon har ingått ett partnerskap med spelutvecklingsföretaget Slightly Mad Studios, för att testa sin mjukvara för självkörande fordon i Slightly Mad Studios datorspel Cars Project [1].

Då AImotive fann att det inte var lätt att få testa sin mjukvara  på allmänna vägar med dagens regelverk, men att de ändå var i behov av att testa sin mjukvara, vände sig företaget till spelutvecklaren. Datorspelet Project Cars kommer att användas för att utvärdera om Almotives mjukvara är bra på att känna igen hinder för bilen som till exempel bulor på vägen eller fotgängare.

Cars Project utvecklades inte initialt för att testa mjukvara för självkörande fordon, men man menar att det kan spara miljontals belopp på att testa i spelmiljön.

Källor

[1] Takashi,D., The crossover between car simulations and autonomous vehicles, Venture Beat, 2017-05-27 Länk

Nya tider för sophantering?

Volvo Group och Renova har nyligen demonstrerat hur modern sophantering skulle kunna gå till [1]. En soplastbil har utrustats med sensorer och annan teknik som möjliggör för den att helt på egen hand köra eller backa längs med en förprogrammerad rutt inom tätbebyggda områden. Tanken är att lastbilen exempelvis ska  kunna förflytta sig själv från en soptunna till en annan. På det viset kan föraren fokusera på avfallshanteringen och  inte behöva klättra in och ut ur hytten varje gång lastbilen flyttas till en ny soptunna.

På sikt kan detta minska risken för arbetsskador hos personalen som arbetar med sophantering, något som är förekommande idag. Det blir också jämnare körning som i sig leder till reducerad bränsleförbrukning och mindre utsläpp.

Samarbetsprojektet mellan Volvo Group och Renova kommer att pågå fram till slutet av 2017.

Här har ni se hur det hela fungerar.

Egen kommentar

Många kritiker menar att automatiserade fordon, framförallt lastbilar, kommer att göra många förare arbetslösa. Det kanske ligger något i det på lång sikt men det här är ett tydligt exempel på att automationen kan användas för att förbättra arbetsvillkor för förarna, snarare än att ”ta jobbet ifrån dem”.

Källor

[1] AB Volvo, Press release. Volvo pioneers autonomous, self-driving refuse truck in the urban environment. 2017-05-17 Länk

150 miljoner till nytt center för autonoma fordon i Michigan

Delstaten Michigans statsfond har givit ytterligare 140 miljoner kronor (15 miljoner dollar) i anslag för byggandet av American Center for Mobility [1]. Centret, som är ett statligt ägt testområde för uppkopplade och autonoma fordon, har redan fått 150 miljoner kronor (20 miljoner dollar).

Den extra statsfinansieringen kommer efter president Donald Trumps besök på testbanan tidigare i år. Där tillkännagav Trump sina planer på att ompröva de federala bränsleekonomi-reglerna som fastställdes av den tidigare presidenten Barack Obama.

Källa

[1] Walsh,D., Self-driving testing center gets $15 million from Michigan, Automotive News. 2017-04-25 Länk

Fördelar även med en liten andel automatiserade fordon

En grupp forskare vid University of Illinois har gjort en studie som visar att även en liten andel automatiserade fordon i trafiken skulle kunna göra stor skillnad vad det gäller trafikstockningar [1].

Deras experiment, som utförts på en testbana, visar att det räcker med att ca 5% av fordonen är automatiserade för att eliminera trafikstockningar som uppstår på grund av ojämnheter i mänsklig körning, s.k. stop-and-go-vågor. Dessutom kan en bränslebesparing på ungefär 40 % uppnås. Detta tack vare smart harmonisering av hastigheten hos automatiserade fordon.

Experimentet utfördes i Arizona och gick ut på att låta en automatiserad bil köra bland 20 manuellt framförda bilar.

Egen kommentar

För ett par år sedan gjorde vi på RISE Viktoria en liknande studie i en trafiksimulator. Vi simulerade trafiken på en infartsled till Göteborg. Våra resultat pekar i samma riktning som studien ovan.

Källor

[1] Arbogast, C., Phys.org. Experiments show that a few self-driving cars can dramatically improve traffic flow. 2017-05-09 Länk

DRIVEN satsar på nivå 4

Ett nytt brittiskt projekt som kallas DRIVEN och som leds av Oxbotica, ett entreprenörsföretag för artificiell intelligens, kommer att inom de kommande 30 månaderna testa en flotta av uppkopplade automatiserade fordon i tätbebygda områden och på motorvägar [1]. Planen är att dessa fordon ska vara av automationsnivå 4 enligt SAE-skalan och kunna klara av en hel resa från London till Oxford med eller utan passagerare (en förare kommer dock att finnas bakom ratten redo att ta över kontrollen om det skulle behövas).

Arbetet kommer att innefatta användning av en flotta på sex uppkopplade fordon utrustade med Oxboticas plattform Selen som möjliggör för fordonet att få information om omgivningen och lokalisera sig själv i den, samt att fatta beslut om den givna situationen och agera därefter. Utmaningar som projektet kommer att adressera inkluderar bland annat kommunikation och datadelning mellan uppkopplade automatiserade fordon, cybersäkerhet, försäkring och riskprofilering.

Projektets budget är runt 8,6 pund (ca 105 miljoner kronor). Det finanseras av Centre for Connected and Autonomous Vehicles via Innovate UK. Förutom Oxbotica deltar följande aktörer i projektet: Oxford Robotics Institute, re/insurer XL Catlin, Nominet, Telefonica O2 UK, TRL, the UK Atomic Energy Authority’s RACE (Remote Applications in Challenging Environments) center, Oxfordshire County Council, Transport for London och Westbourne Communications.

Projektet startade i april.

Egen kommentar

Det här är ett unikt projekt på det viset att det ämnar adressera utmaningar för en hel resa, inklusive de utmaningar som kan uppstå i stadstrafik – och dessa lär vara många.

Källor

[1] Oxbotica Press Realise. Fleet of driverless vehicles using UK-built software to be trialled between Oxford and London in 2019. 2017-04-27 Länk

Bussföretaget Proterra ger sig in i spelet

Amerikanska bussföretaget Porterra som fått mycket uppmärksamhet kring sin eldrivna buss med en batteriräckvidd på 563 km (350 mil) ger sig nu in i spelet om automatiserade fordon [1]. Företaget har, ihop med University of Nevada och dess samarbetspartners inom Living Lab: Regional Transportation Commission of Washoe County (RTC), Nevada Department of Motor Vehicles, Nevada Governor’s Office for Economic Development, Fraunhofer Institute for Transportation and Infrastructure Systems IVI samt städerna Reno, Sparks och Carson City, startat ett projekt för utveckling av system för automatiserad busskörning.

Som ett första steg kommer Porterras elbuss att utrustas med sensorer för att samla in data från olika bussrutter i Reno som sedan ska analyseras för att bestämma hur och var som automation kan implementeras. Steg två i projektet omfattar data mining, utveckling av algoritmer och integrering av trådlös kommunikation. Steg tre fokuserar på licensering och kommersialisering.

Proterras VD Ryan Popple är tveksam om helt automatiserade bussar kommer kunna bli verklighet [2]. Han tror att en mänsklig förare/övervakare kommer att behövas, oberoende av teknikens mognadsgrad. Detta eftersom bussoperatörer behöver uppfylla lagen för funktionshindrade (Americans with Disabilities act) som i sig kräver att det finns någon som hjälper personer med funktionshinder att komma ombord på ett säkert och behagligt sätt, något som idag sköts av bussförare. En annan användargrupp som ställer liknande krav är barn.

Egen kommentar

Det är ingen tvekan om att Proterra och andra bussaktörer som siktar sig in på att automatisera vanlig linjetrafik står inför många utmaningar som är annorlunda jämfört med andra transportslag. Det kan mycket väl vara så att helt självkörande linjebussar blir svåra att implementera men detta till trots kan det finnas stora säkerhetsvinster som kan göras även där med automation.

Källor

[1] Prottera News. Emphasizing safe, intelligent transportation, Proterra begins first autonomous bus program in the United States. 2017-05-02 Länk

[2] Baker, R.D., SFGate. Proterra to test self-driving bus in downtown Reno. 2017-05-02 Länk

Aktörerna vill ändra policyn i Kalifornien

Flera aktörer inom området däribland Apple, Tesla, Waymo, Lyft, Uber, Ford och Toyota har lämnat in förslag till det kaliforniska departementet för motorfordon (DMV) på hur de skulle vilja förändra policyn om automatiserade fordon. Här är några exempel:

  • Apple uppmanade myndigheten att tydliggöra definitionen av autonoma fordon så att det inte råder några tveksamheter kring vilka system som kräver tillstånd för testning och vilka inte.
  • Vidare föreslår Apple att justera felrapporteringssystemet så att det inte omfattar mindre allvarliga ingripanden av testföraren.
  • Tesla efterfrågar att ändra på kravet att testfordon inte får överstiga viktgränsen på 4353 kg (10 000 pund). Tesla förklarar detta med att ett sådant krav kommer att dämpa innovationen.
  • Ett annat förslag från Tesla är att inte förbjuda försäljning av fordon som ingått i testflottan. GM är också lite inne på samma spår.
  • Uber uppmanar myndigheten att tillåta betalande kunder från allmänheten att åka i autonoma fordon med en förare bakom ratten. Detta skulle möjliggöra återkoppling från verkliga användare.
  • Waymo uppmanade myndigheten att ta bort ansvarskravet.

Mer detaljerade kommentarer från respektive aktör hittar ni här.

Egen kommentar

Ytterligare ett exempel på att Apple nu agerar offentligt inom området automatiserade fordon.