Kategoriarkiv: Kooperativa system

Volvo kommer med V2V-kommunikation för halkvarning

Volvo Cars lanserar bil-till-bil-kommunkation för alla bilarna i 90-serien [1]. Lösningen, som utvecklats ihop med Ericsson, kan skicka och ta emot varningar om halka och andra faror på vägen.

Halkvarningsfunktionen bygger på uppskattningar av vägfriktionen från bilens styr- broms- och drivsystem, medan varning för andra faror sker när varningsblinkers är påslagna.

Källor:

[1] Johan Dillen: Volvo to debut car-to-car communication this year, Automotive News Europe 2016-10-04 Länk

Detektering av utryckningsfordon

För ungefär två år sedan sökte Google patent för något kallat Real-time Active Emergency Vehicle Detection. Patentansökan har nu  blivit godkänd och publik [1, 2].

Patentet går ut på att möjliggöra för självkörande bilar att känna igen utryckningsfordon och därefter agera på ett lämpligt sätt. Detta görs genom att detektera det unikt blinkande mönstret från fordonens varningslampor.

Egen kommentar

Detektering av utryckningsfordon har utforskats inom ramen för iGame-projektet. Där har dock utryckningsfordon detekterats med hjälp av trådlös kommunikation: ett utryckningsfordon skickar information om sin närvaro till andra uppkopplade fordon i närheten. På det viset kan andra fordon få information om utryckningsfordon innan de blir synliga. För att kunna förmedla den här informationen till icke-uppkopplade trafikanter har ett externt gränssnittskoncept utvecklats inom AVIP-projektet och demonstrerats under GCDC-tävlingen.

Källor

[1] Krok, A. CNet – Road Show. Google patents emergency vehicle detection for autonomous cars. 2016-09-01 Länk

[2] Free Patents Online. Real-time Active Emergency Vehicle Detection. 2016-09 Länk

Dags för final i i-GAME

Nästa helg, den 28-29 maj, är det final i studenttävlingen GCDC 2016 i holländska Helmond. GCDC – Grand Cooperative Driving Challenge – är en del i EU-projektet i-GAME.

GCDC 2016 är en innovationstävling som äger rum på motorvägen A270 mellan Helmond och Eindhoven. 10 europeiska lag tävlar mot varandra, bland andra Chalmers, KTH och Högskolan i Halmstad.
Det handlar om kooperativa system där fordon från olika tillverkare och med olika tekniska lösningar ska samverka för att lösa komplexa trafiksituationer.

I tävlingen ska bilarna köra själva och kommunicera med varandra och med infrastrukturen för att förbättra trafiksystemet, inte bara för den enskilda bilen. Det övergripande målet är att förbättra såväl trafiksäkerhet, trafikflöde som bränsleförbrukning och utsläpp.

Se filmen inför finalen från säkerhetstesterna i Spanien.

Korsningar utan trafikljus?

Självkörande fordon kommer att förändra hur vi tar oss runt, och när de blivit vanliga måste vi tänka om hur vi designar våra vägar. En studie som gjordes av Sensable City Lab vid MIT för några år sedan visade att med självkörande fordon skulle vägkorsningar behöva förändras. Genom att eliminera trafikljussignaler och låta självkörande fordon navigera genom korsningar på egen hand skulle allt rent teoretiskt bli snabbare och smidigare.

En ny studie från samma forskargrupp förstärker den här teorin [1]. Studien har utvecklat ett ramverk som möjliggör jämförelse mellan olika korsningar och parametrar i dem. Slutsatsen är att s.k. slot-based intersections  där fordon skickas genom korsningen i omgångar kan förbättra flödet genom tidigare överbelastade korsningar. I vissa korsningar skulle en fördubbling av kapaciteten kunna uppnås. För detta krävs dock ett stort antal självkörande fordon. Ett annat problem är att det kan vara svårt att implementera i städer där korsningar är nära varandra.

Källor

[1] Tachet, R., et al., Plos One Journal. Revisiting Street Intersections Using Slot-Based Systems. 2016-03-16 Länk

Framtida infrastruktur

Siemens har gjort en illustration av sin vision om en framtida infrastruktur [1].

Det handlar framförallt om uppkopplade korsningar i tätbebyggda områden men också om uppkopplade motorvägar som ”pratar” med fordon och därmed bidrar till bättre trafiksäkerhet och energibesparing. Varningar om pågående vägarbete, kommande tåg och ambulanser samt information om trafikljusstatus och lediga parkeringsplatser är exempel på funktioner som de ser framför sig.

Efter 2020 när automatiserad körning börjat bli vanlig kommer effekten av trådlös kommunikation (V2X) bli ännu större.

Källor

[1] Siemens. Future of Infrastructure: Vehicle-to-X (V2X) communication technology. 2015. Länk

UK-CITE

Inom ramarna för projektet UK-CITE kommer Jaguar Land Rover, Visteon, Siemens, Coventry City Council, WMG, University of Warwick, HORIBA MIRA, Coventry University och Vodafone att utveckla ett ”living laboratory” för uppkopplade och automatiserade fordon [1].

En vägsträcka på ungefär 65 km i närheten av Coventry och Solihull kommer att utrustas med teknologier för trådlös kommunikation: 4G LTE (Long Term Evolution), DSRC (Dedicated Short Range Communications), LTE-V (en avancerad version av LTE) och WiFi. Detta för att kunna testa över 100 uppkopplade och automatiserade fordon och utvärdera system som Cooperative Adaptive Cruise Control och Emergency Vehicle Warning.

Projektet har en budget på 5,5 miljoner pund, varav 3,41 miljoner pund kommer från den statliga innovationsorganisationen Innovate UK (som en del av dess 100 miljoner pund satsning på automatiserade och uppkopplade fordon).

Källor

[1] Jaguar Land Rover, Media Centre. Jaguar Land Rover to Road Test Future Technology on the UK’s First Connected Corridor. 2016-02-01 Länk

 

 

Brittiskt projekt standardiserar kommunikation

Den brittiska innovationsmyndigheten finansierar det nya projektet i-Motors £1,325M, motsvarande ca 16 MSEK, för att etablera universella standarder för hur fordon av olika märken, typ och ursprung ska kunna kommunicera med varandra och med infrastruktur, samt för att bygga en plattform för att föra över och spara data [1].

Dessa data ska sedan kunna kombineras med data från andra källor som t.ex. väder och trafikflöden och användas för att förbättra ruttplanering och minska trängsel och köer men också rapportera fel och incidenter.

Man söker också förstå de komplexa frågeställningar som uppstår när man förser mänskliga förare med ny information och nya tjänster.

Projektet, som har en total budget på £1,7M (20,7 MSEK) leds av företaget Control F1 med medverkan från Nottingham University och InfoHub.

Källor

[1] Emma Lowry: £1.7 million project will pave the way for smarter cities and driverless cars, Eurek Alert 2016-01-27 Länk

Toyotas V2X-system ITS Connect

Toyota har på Tokyomässan visat upp ett kooperativt system kallat ITS Connect, med kommunikation både fordon-till-fordon och fordon-till-infrastruktur [1]. Förutom att kommunicera med andra uppkopplade fordon kan bilen även få information från trafikljus eller sensorer som till exempel känner av om det finns fotgängare i närheten.

När bilen närmar sig en korsning varnar systemet föraren om det finns risk för kollision med korsande trafik eller med fotgängare som inte uppmärksammats i tid. Systemet ska även kunna varna om föraren närmar sig ett rödljus utan att bromsa.

ITS Connect utnyttjar frekvensen på 760 MHz som är standard för ITS i Japan.

Källor

[1] Andreas Bergsman: Här är Toyotas nya smarta säkerhetssystem till nästa generation Prius, m3 2015-10-26 Länk

HERE vill få till standard för crowd-sourcing för kartuppdateringar

Kartföretaget Here har tagit fram ett förslag till ”industristandard” för data från fordon. Förslaget lanseras som att informationen från fordon korrigerar kartan [1, 2, 3]. Inget bilföretag har tillräcklig täckning så någon form av samarbete vill Here få till. Företaget letar nu efter en lämplig standardiseringsorganisation som kan föra det vidare. Here har träffat Europeiska bilföretag i augusti och har bokat möte i Japan i november samt därefter i Auburn Hills, USA.

Källor

[1] HERE convenes industry forum to discuss vehicle sensor data transmission specifications, HERE Press release 2015-10-24 Länk

[2] Leo Kent: HERE shares how automated cars can ‘heal’ maps on the fly, HERE Official Blog 2015-06-23 Länk

[3] Inviting industry collaboration for standardisation, HERE hemsida Länk

Dela data från fordon

Frågan om hur data från fordon skall skyddas och användas är en komplex fråga. Vid konferensen uppmanade BMW genom Konrad Hubner övriga fordonstillverkare att samarbeta och utarbeta en gemensam lösning. Med standardiserade datainterface förenklas interoperbilitet. Genom att även koordinera crowdsourcing så kan man få tillräcklig täckning. BMW sa att snabbhet är kritiskt, omvärlden väntar inte. Biltillverkarna måste justera utvecklingsstrategier när man skall konkurrera med IT-industrin. Automatisk körning kommer att vara baserad på specialiserad programvara som behöver data som bara kommer att vara tillräckligt täckande om biltillverkarna samarbetar. BMW menade att man kan dela data och icke-differentierande tjänster samt tjänsteplattform(Location Based Services Platform) samtidigt som varje företag kan ha sina egna tjänster som skapar kundvärde.

Volvo Cars genom Amer Aijaz erbjöd sig också vid konferensen att samarbeta med andra bilföretag för utbyte av data från fordonen som kan förbättra trafiksäkerheten. IT-företaget Inrix som erbjuder trafikdatatjänster, argumenterade i ett kort anförande för samarbete och gemensamma plattformar för ”common good”.

Egen kommentar
När BMW går ut så publikt med denna uppmaning så har man antagligen arbetat med frågan under en längre tid. Sannolikt förs det samtal men att man inte kommer överens. Det skulle vara en naturlig följd av att BMW, Audi och Mercedes köpte kartföretaget Here, att man även hade en gemensam lösning för detta.