Kategoriarkiv: Kommunikation

Qualcomms nya rön inom trådlös kommunikation

Qualcomm Technology har gjort nya framsteg inom trådlös kommunikation för fordon (V2X) [1]. Baserat på den senaste 3GPP-standarden utgåva 14 [2] har företaget utvecklat ett chip kallat Qualcomm 9150 C-V2X, som möjliggör kommunikation med låg fördröjning vilket är önskvärt för diverse säkerhetsapplikationer och automatiserad körning.

Dessutom kommer företaget att erbjuda Qualcomm C-V2X Reference Design som kommer att innehålla 9150 C-V2X-chipet med integrerad GNSS-kapacitet (GPS), dels inkluderar en applikationsprocessor som kör ITS-V2X-stacken (baserad på SAE- och ETSI-standarderna) och en HSM-säkerhetsmodul (Hardware Security Module).

Båda dessa väntas komma på marknaden 2018.

Källor

[1] Qualcomm Press Release. Qualcomm Announces Groundbreaking Cellular-V2X Solution to Support Automotive Road Safety, Helping to Pave a Path for the Future of Autonomous Driving. 2017-09-01 Länk

[2] 3GPP Release 14 Länk

Xee kopplar upp din gamla bil

Nya bilar blir alltmer uppkopplade och får då tillgång till nya funktioner som förbättrar körupplevelsen. Men befintliga bilar har sällan den möjligheten.

Nu lanserar dock franska entreprenörsföretaget Xee (som startade så sent som 2012) ihop med kartföretaget HERE ett antal tjänster som bygger på Xees öppna plattform XeeCLOUD [1]. Plattformen gör det möjligt för även 3dje-partsutvecklare att bygga egna applikationer. Plattformen ger tillgång till realtidsdata, till exempel hur förarna kör, hur mycket bränsle det finns i tanken eller hur mycket laddning i batteriet etc. Med HEREs karttjänst och APIer kan man koppla denna information till position och rutt.

Egen kommentar

Denna typ av tjänst finns redan idag i form av system för fordonsflottor som lastbilar. Ett känt exempel är det svenska företaget Vehco. Men Xees lösning vänder sig också till privatbilar.

Källor

[1] Jamie Stevenson: Xee partners with HERE to make any car connected, HERE 360 2017-06-15 Länk

Delphi inleder stragetiskt partnerskap

Delphi Automotive har inlett ett strategiskt partnerskap med Valens (ledande företag inom signalbehandling) för att möjliggöra framtida teknologier för automation [1].

Delphi och Valens kommer att arbeta nära för att tillsammans vidareutveckla lösningar som möjliggör konnektivitet i fordon. Vidareutvecklingen kommer att bygga vidare på deras nuvarande teknologi.

Källa

[1] Delphi Partners with High Frequency Data Transmission Leader Valens to Enable Future Automated Driving Technology, 2017-04-11 Länk

Brittiska effekter av autonoma fordon

Den brittiska sammanslutningen SMMT, Society of Motor Manufacturers and Traders, har skrivit en rapport om effekterna av fordonsautomation med rekommendationer till regeringen [1].

De potentiella effekterna med CAV = Connected and Autonomous Vehicles sägs vara:

  • Kan ge £51 miljarder årligen till den brittiska ekonomin vid år 2030
  • Kan skapa 320 000 nya arbetstillfällen, varav 25 000 inom fordonstillverkning vid år 2030
  • Kan spara 2 500 liv och undvika 25 000 allvarliga olyckor mellan år 2014 och 2030
  • Kan ge renare mobilitet och minskade utsläpp
  • Kan förbättra trafikflöde, effektivitet och minska bränsleförbrukning
  • Kan ge mobilitet åt äldre och handikappade
  • Kan öka produktiviteten

För att nå detta måste man bland annat säkra tillgänglighet och skydd av data, men också uppdatera lagstiftningen och ta fram en nationell strategi för området, där man fokuserar några få viktiga områden.

Källor

[1] K.Scharring,  S.Nash, D.Wong:  Connected and Autonomous Vehicles – Position Paper, The Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd, February 2017 Länk

Ericssons nya rön inom 5G

Den femte generationen av cellulära nätverk (5G) väntas göra underverk för vår kommunikation inom många områden, och inte minst inom automatiserade transporter. Nu har Ericsson i samarbete med SK Telecom och BMW Group Korea uppnått ett nytt prestandarekord med en punkt-till-punkt dataöverföring på BMWs testbana i Sydkorea, där testnätet bestod av fyra radiosändningspunkter i 28GHz [1].

De lyckades uppnå en nedladdningshastighet på ca 3,6 Gb/s från en bil körande i hastigheter upp till 170 km/h. Detta samtidigt som de lyckades bibehålla en hög datagenomströmning längst med hela banan (ca 1,5 Gb/s vid byte mellan punkterna).

Det här rekordet har kunnat uppnås tack vare avancerad strålformning och strålföljning som gör det möjligt för basstationen att sända signaler som följer 5G enheten.

Källor

[1] Ericsson. Ericsson, SK Telecom and BMW Group Korea reach new world record speed with 5G. 2017-02-07 Länk

Krav på V2X i USA

Det amerikanska departementet för transport (DOT) har föreslagit en ny lag enligt vilken alla nyproducerade lätta fordon bör utrustas med teknik för trådlöskommunikation [1].

Lagen avser dedikerad korthållskommunikation (DSRC) som möjliggör för fordon att utbyta information med varandra och med infrastrukturen, som hastighet, position, inbromsning och liknande. Detta förväntas reducera antalet olyckor med upp till 80 %, speciellt i situationer där fordonsbaserade sensorer inte räcker till på grund av sänkt sikt.

Målet är att hälften av alla nyproducerade lätta fordon ska utrustats med den nya tekniken inom två år. Inom fyra år väntas alla nya sådana fordon vara utrustade.

Allmänheten har möjlighet att kommentera lagförslaget de kommande 90 dagarna.

Källor

[1] NHTSA. U.S. DOT advances deployment of Connected Vehicle Technology to prevent hundreds of thousands of crashes. 2016-12-15 Länk

Ericsson i samarbete med tyskar

Ericsson har nyligen startat ett samarbete med BMW Group, Deutsche Bahn, Deutsche Telekom, Telefónica Deutschland, Vodafone, TU Dresden 5G Lab Germany, Federal Highway Research Institute (BASt) och Federal Regulatory Agency (BNetzA) [1].

Samarbetet kallas 5G-ConnectedMobility och går ut på att bygga upp digital infrastruktur baserad på 5G. Sådan infrastruktur anses vara en viktig byggsten för olika applikationer baserade på trådlöskommunikation samt för automatiserad körning. Det är framförallt motorvägen A9 mellan Nuremberg-Feucht och Greding som kommer att utrustas med den nya tekniken så att den kan fungera som en testanläggning.

Projektet delfinansieras av det tyska Federal Ministry of Transport & Digital Infrastructure och Bavarian Road Construction Administration.

Källor

[1] Ericsson News Center. Ericsson initiates 5G motorway project with cross-industry consortium in Germany. 2016-11-17 Länk

NXP lanserar ny radarteknologi

I samband med Electronica Show som hölls i München den här veckan visade NXP en ny styrenhet för radar (NXP S32R27) [1]. Den är utvecklad för tillämpning inom fordonsbranschen och kan fatta beslut fyra gånger snabbare än sin föregångare. Den ska också vara mer noggrann. Just nu testas den av flera fordonstillverkare och väntas vara tillgänglig på marknaden om ungefär ett halvt år.

Utöver detta har företaget demonstrerat en ny lösning för trådlöskommunikation (V2X) för konovojkörning (platooning) av automatiserade lastbilar.

Egen kommentar

Att behovet av snabb och noggrann mikroelektronik inom fordonsbranschen är stort råder ingen tvekan om. Nyligen blev det känt att chiptillverkaren Qualcomm köpt upp NXP Semiconductors för att förstärka sin roll kring automatiserad körning [2]. Strax därefter blev det också offentligt att NXP inleder ett utökat samarbete med Cohda Wireless för att accelerera utvecklingen av lösningar för trådlöskommunikation och automatiserad körning [3].

Källor

[1] Burt, J., eWeek. NXP Unveils New Technologies for Autonomous Vehicles. 2016-11-08 Länk

[2] Qualcomm Press Release. Qualcomm to Acquire NXP. 2016-10-27. Länk

[3] Cohda Wireless News. NXP and Cohda Wireless Enable Rapid V2X Development with Software Agreement. 2016-11-07 Länk

Baidu utvecklar plattform för självkörande bilar och får testa i Kalifornien

Kinesiska Baidu och chiptillverkaren Nvidia har inlett ett samarbete för att utveckla en plattform för självkörande bilar [1].

Plattformen, vars algoritmbaserade operativsystem kommer att innehålla cloud-baserade högdefinitionskartor, kommer att kunna uppfatta och anpassa sig till rådande trafik. Plattformen kommer också göras öppen för OEM:er.

Det är också rapporterat att Baidu har blivit beviljade tillstånd av California DMV att testa sina autonoma fordon på allmänna vägar i Kalifornien.  Baidu vill dock inte uppge när de kommer att starta testerna [2].

Källor

[1] Darrell Etherington: Nvidia and Baidu partner on a ‘top-to- bottom’ platform for self-driving cars, TechCrunch, 2016-09-01. Länk

[2] Darrell Etherington: Baidu gets approval to test self-driving cars in California, TechCrunch, 2016-09-01. Länk