Kategoriarkiv: Okategoriserade

Detta har hänt under sommaren – Del I

Sommaren har varit lång (i alla för min del, mycket sol i Sunny Cali), men det kändes som att den inte varit särskilt händelserik vad det gäller automatiserade fordon.

Men när jag började titta igenom materialet ­blev jag överraskad. Som ni märker nedan så har det visst hänt mycket, och mer kommer i nästa nyhetsbrev!

För att göra en lång historia kort så kan vi lätt konstatera att det är delade mobilitetstjänster som varit i fokus under sommaren. Flera företag har köpt aktier i andra företag som är viktiga för dem, bildat nya konsortium eller förstärkt sin egen utveckling inom området.

 • Toyota, Ericsson, Intel, Denso och NTT har bildat ett big data konsortium kallat Automotive Edge Computing Consortium. Målet är att utveckla ett ekosystem för hantering av stora mängder data i uppkopplade fordon som väntas stödja nya tjänster som automatiserad körning och realtidskartor. Andra aktörer väntas ansluta till konsortiet under årets gång.
 • Fiat Chrysler (FCA) ansluter sig till BMW-Intel konsortiet med målet att intensifiera utvecklingen av automatiserade fordon för delade mobilitetstjänster. FCAs samarbete med Google påverkas inte av detta. FCA planerar att ha automatiserade fordon på marknaden 2021.
 • Efter att ha inlett flera samarbeten kring delade automatiserade mobilitetstjänster, väljer nu Lyft att starta en egen avdelning som ska fokusera på att utveckla ”open self-driving systems”. Utvecklingen kommer att nyttja företagets ”open self-driving platform” och kommer att ske i ett nytt utvecklingscenter i Palo Alto som kallas Level 5 Engineering Center. Målet är att kunna erbjuda kunder resor med både självkörande och vanliga bilar. Företaget har också rekryterat Valerie Jarrett som tidigare arbetat som president Obamas rådgivare till sin styrelse.
 • Intel satsar på att göra automationen ”mänsklig” genom att utveckla och testa smarta interiöra gränssnitt (HMI), till exempel genom att ha personliga hälsningar vid ombordstigning. På det viset förbättras användarupplevelse, upplevd säkerhet och bekvämlighet som på sikt leder till bättre tillförlitlighet och acceptans av tekniken. Företaget har också under sommaren rott i land uppköpet av Mobileye och förutser en ljus framtid med årliga intäkter på 7 biljoner dollar från år 2050 tack vare nya mobilitetstjänster (baserade på automatiserad körning). Intel kommer också att ta fram en flotta på över 100 självkörande bilar (SAE-nivå 4), och de första fordonen ska finnas på vägar i USA, Israel och Europa redan senare i år.
 • Continental har utvecklat en helt självkörande buss som företaget kallar för CUbE och som är baserad på EasyMiles plattform EZ10. Utvändigt är den ganska lik lösningar som visats av andra företag. Interiören är gjord för att stödja individualisering och har funktionella ytor. Till att börja med kommer bussen att testas på företagets anläggning i Frankfurt. För att accelerera utvecklingen har Continental köpt en del av franska EasyMile. Dessutom har företaget köpt upp Quantum Inventions, ett singaporianskt teknikföretag som utvecklar lösningar för intelligenta transportsystem med mål att snabba på utvecklingen av mobilitetslösningar. Quantum Inventions har bland annat tillgång till trafikdata som används i företagets nästa generation av navigationssystem.
 • Cruise Automation, som numera ägs av General Motors, har inlett tester med en automatiserad mobilitetstjänst i San Francisco. Än så länge är det bara företagets anställda som får nyttja tjänsten som kallas Cruise Anywhere. Det finns en förare bakom ratten som enligt företaget behövt ta över kontrollen vid vissa tillfällen, dock relativt få i jämförelse med totala antalet kilometer som fordonen körts.
 • Arriva, som ihop med BMW håller i mobilitetstjänsten DriveNow, har offentliggjort sina planer på att testa 10 automatiserade bilar i Köpenhamn i slutet av 2017 eller i början av 2018. De första testerna kommer att äga rum på en parkering som ligger i anslutning till ett sjukhus för att möjliggöra transport av besökare till och från sjukhuset.
 • Det rapporteras i media att Tesla håller på att utveckla eldrivna lastbilar som ska till att börja med kunna köra i själv konvojer (platooner) på motorvägar. Företaget håller på att diskutera med myndigheterna möjligheten att utföra tester på allmänna vägar i Nevada och Kalifornien. Tesla har valt att inte kommentera detta men dokumentation som Reuters fått ta del av visar att företaget planerar att visa upp lastbilen i september.
 • Indiska startupföretaget Flux Auto med säte i Banglore vill göra tekniken för automatiserad körning mer lättillgänglig genom att pressa kostanden. Företaget håller på att utveckla ett eftermarknadssystem för lastbilar som väntas säljas på marknaden för maximalt 4500 dollar.

Horiba erbjuder stöd

Den japanska tillverkaren av precisionsinstrument för mätning och analys, Horiba, breddar sina tjänster [1].

Horiba avser erbjuda fordonstillverkare testningstjänster samt stöd vid utveckling av teknik för konstruktion av motorer samt hjulupphängningar och chassi för självkörande fordon. Företagets starka kompetens inom sensorer väntas vara till stor nytta och som ett exempel på tjänster som kan komma att erbjudas nämns stöd kring utveckling av system för igenkänning av fotgängare och trafikskyltar.

I Storbritannien kommer Horiba att använda sig av testanläggningen som företaget äger sedan de förvärvat det brittiska fordonstestbolaget Mira 2015. I Japan planerar de att använda sin anläggning Horiba Biwako E-Harbour i Shiga Prefecture. På samma sätt kommer befintliga utvecklingscenter i Kina och USA att nyttjas.

Källor

[1] Nikkei Asian Review. Horiba to support development of self-driving vehicles. 2017-06-17 Länk

Farväl Firefly

I ett bloggmeddelande på Medium meddelar Waymo att den egendesignade bilen Firefly går i pension [1]. Waymo kommer från och med nu att fokusera enbart på att utveckla och paketera hård- och mjukvarulösningar för automation av andra tillverkares fordon som exempelvis Chrysler Pacifica minivan. Detta för att snabbare kunna nå ut till fler människor.

 En pappersskiss av Firefly togs fram 2013 och det var i oktober 2015 som den gjorde sin första resa på allmän väg.

Firefly kommer bland annat att finnas på Arizona Science Center, Computer History Museum i Mountain View i Kalifornien och på Design Museum in London.

Egen kommentar

Utifrån Waymos senaste aktiviteter och uttalanden var det här steget inte helt oväntat. Men det är ändå lite tråkigt att de överger Firefly – den har länge varit en symbol för automatiserade fordon.

Källor

[1] Waymo Team, Medium. From post-it note to prototype: The journey of our Firefly. 2017-06-13 Länk

Baidu i samarbete med Bosch och Continental

För en vecka sedan annonserade kinesiska sök-jätten Baidu att de tecknat avtal med såväl Robert Bosch som Continental AG för att tillsammans utveckla teknologi för självkörande fordon men också smarta mobilitetstjänster [1].

De båda tyska teknikföretagen är bland mycket annat två av de största leverantörerna till fordonsindustrin, främst i västvärlden, och har därmed ett viktigt kundnätverk där de har ett stort förtroende att leverera kvalitetssäkra produkter.

Baidu å andra sidan har den stora kinesiska marknaden, mängder av data och har också ett bra tag nu hållit på med utveckling av teknologi för självkörande fordon, vilket vi tidigare rapporterat om. Men Baidu vill alltså inte binda sig till bara en (europeisk) samarbetspartner utan håller flera dörrar öppna.

Källor

[1] Alexandria Sage, Diane Craft: Baidu in self-driving car tech tie-ups with Bosch, Continental, Reuters 2017-06-01 Länk

De fem nivåerna enligt BMW

För att förklara  sin vision om framtiden för allmänheten har nu BMW släppt en video som illustrerar de olika automationsnivåerna enligt SAE-skalan.

Som filmen visar har BMW redan lanserat fordon med automationsnivå två. Inom de närmaste fem åren kommer företaget att erbjuda system som möjliggör för föraren att överlämna kontrollen till fordonet och fokusera på annat tills han/hon är påkallad att återta kontrollen. Lite längre fram i tiden kommer föraren till och med att kunna sova i fordonet under vissa förutsättningar men föraren kommer ändå behöva ta över kontrollen ibland. I sista steget är fordonet helt automatiserat och föraren blir en vanlig passagerare. Sådana fordon kommer att börja testas i vissa städer år 2021 men kommer nog bli tillgängliga till den bredare allmänheten först runt 2030.

Intels garage och nya samarbeten

Intel har öppnat ett s.k. Advanced Vehicle Lab i San Jose i Kalifornien [1, 2]. Det kommer vara hem för automatiserade forskningsfordon som utvecklas i samarbete med BMW, Delphi, Ericsson och HERE. I samband med öppningsceremonin visades en automatiserad BMW 7 Serie. Planen är att forskningsflottan ska öka till 40 fordon [3].

Representanter från företaget belyste vikten av att kunna hantera stora mängder data. Varje självkörande fordon genererar omkring 4 terabyte data per dag, baserat på 1,5 timmars körtid. För forskningsfordon kan dessa data laddas upp manuellt till ett datacenter, men i framtiden behöver detta ske via en molnanslutning. Företaget utvecklar därför 5G-teknik för snabb dataanslutning mellan fordon och moln. Dessutom har företaget utvecklat Intel Go Automotive Software Development Kit för att kunna skapa scenarier utifrån olika data och på det viset ”träna upp” beslutsalgoritmerna.

Egen kommentar

Det här är ytterligare ett bevis på att utveckling av automatiserade fordon kräver annorlunda arbetsformer och miljöer. Istället för att satsa på kontor och rena rum som de där Intel utvecklar sina mikrodatorer, satsar företaget nu på ett garageliknande labb som är ett sätt att komma närmare verkligheten och snabba på utvecklingen.

Källor

[1] Intel Newsroom. Intel Unveils Latest Autonomous Driving Lab in Silicon Valley.  2017-05-03 Länk

[2] Cunningham, W., CNet. Intel opens Autonomous Driving Garage, touts 5G and big data. 2017-05-03 Länk

[3] Toma, S., Autorevolution. BMW and Intel Will Deploy Fleet of Highly-Automated Cars on US Roads This Year. 2017-05-05 Länk

nuTonomy i samarbete med PSA

Startuppföretaget nuTonomy med huvudverksamhet i Singapore inleder ett samarbete med Europas näst största biltillverkare PSA. Samarbetet går ut på att utveckla självkörande taxifordon [1].

Som ett första steg i detta ska nuTonomys teknik för självkörning att implementeras i Peugeot 3008 SUV-bilar som väntas börja testas på singaporianska vägar redan i september. Planen är att så småningom utöka flottan och utföra tester i andra storstäder.

Egen kommentar

I april 2016 började nuTonomy testa ombyggda självkörande Renault- och Mitsubishibilar i stadsdelen One-north i Singapore där de bland annat erbjuder allmänheten att åka i dessa bilar. Det finns alltid en förare bakom ratten för att övervaka systemet och kunna ta över kontrollen om det skulle behövas. Sedan november 2016 har företaget också testat bilar i ett stadsområde i  Boston, och nyligen fick de tillstånd att utöka testerna till två nya områden i staden som anses ha en mer komplex trafik.

PSA har i några år på egen hand arbetat med utveckling av automatiserade fordon. Vid ett par tillfällen har företaget konstaterat att de planerar att lansera delvis automatiserade fordon år 2018 och helt automatiserade år 2020. Samarbetet med nuTonomy är därmed av strategisk vikt för PSA och kommer nog att hjälpa PSA att förverkliga dessa planer.

Källor

[1] PSA Groupe, Press Releases. Groupe PSA and nuTonomy Form Strategic Partnership to Test Fully Autonomous Vehicles in Singapore. 2017-05-03 Länk

Olyckorna kommer inte ens att halveras

Alan Thomas från konsultföretaget CAVT skriver i ITS International att det är felaktigt att anta att automatiserade fordon kommer eliminera 90 % av dagens olyckor [1]. Automatiserade fordon kommer inte ens kunna halvera dem. I bästa fall kan automatiserade fordon eliminera ungefär 43 % av dagens olyckor. Här är några av förklaringar som han anger:

 • Ett vanligt antagande är att över 90 % av dagens olyckor är orsakade av mänsklig faktor. Men det är sällan som en olycka uppstår endast på grund av en orsaksfaktor. Olycksforskning i USA och Europa visar att det är en kedja av interrelaterade orsaker som leder till olyckor (t.ex. en parkerad bil skymde sikten – fotgängaren kom springande bakom den – det var halt på vägen – föraren missade att notera fotgängaren i tid – föraren hann inte bromsa). Att anta då att alla olyckor kommer undvikas för att man eliminerat den mänskliga faktorn bakom ratten är felaktigt.
 • Mänskliga förare är oerhört bra på att snabbt lära sig nya saker, tolka andras beteenden, uppfatta förändringar och anpassa sig därefter. Men trots det missar mänskliga förare att notera allt nödvändigt i vissa oförutsägbara och plötsliga händelser. Det råder ingen tvekan om att moderna sensorer och artificiell intelligens kommer kunna klara av mycket, men det finns en risk att även de blir hjälplösa i situationer som uppstår plötsligt och som de inte stött på innan.
 • Det råder stora skillnader i infrastrukturen och många av elementen i infrastrukturen är unika för ett visst område. Det gäller framförallt trafikskyltar som kan i många fall vara svåra att läsa av och tolka, och leda till exempelvis onödiga undanmanövrar som i sig kan orsaka incidenter och olyckor.
 • Det kommer alltid att finnas en viss osäkerhet i sensorer (och algoritmer) oavsett hur bra de är, och för att undvika falska alarm kommer undanmanövrar att initieras så sent som möjligt. Men givet att tidigare olycksforskning visat att gränsen mellan konflikter och olyckor är hårfin så finns det en risk att vissa undanmanövrar missas eller initieras försent.

Källor

[1] Thomas, A., ITS International. Autonomous vehicles will not prevent half of real-world crashes. 2017-03 Länk

NVIDIA samarbetar med PACCAR och Bosch

Under Bosch Connected World blev det känt att NVIDIA inlett två nya samarbeten: ett med lastbilstillverkaren PACCAR [1] och ett med Bosch [2].

Samarbetet med PACCAR går ut på att utveckla lösningar för automatiserad lastbilskörning. Det har bland annat resulterat i en proof-of-concept prototyplastbil med nivå 4 enligt SAE-automationsskalan. Funktionaliteten är baserad på NVIDIA DRIVE PX 2 och djupa neurala nätverk (deep neural networks).

Här kan ni se hur PACCARs prototyp fungerar.

Samarbetet med Bosch går ut på att utveckla artificiell intelligens för automatiserad körning som kan användas i massproducerade fordon. Systemet kommer att vara baserat på Nvidia nästa generation av NVIDIA DRIVE PX teknologi som inkluderar Xavier, världens första AI mikroprocessor implementerad på ett chip som möjliggör automatiserad körning på nivå 4.

Källor

[1] Nvidia. NVIDIA Working with Truckmaker PACCAR on Self-Driving Technology. 2017-03-17 Länk

[2] Nvidia. NVIDIA Partners with Bosch for System Based on Next-Generation DRIVE PX Xavier Platform. 2017-03-17 Länk