Kategoriarkiv: Mobilitetstjänster

Lyft och nuTonomy samarbetar

Mobilitetsföretaget Lyft inleder ett samarbete med startupföretaget nuTonomy, som bland annat gjort sig kända för utveckling och testning av mjukvara för automatiserade taxibilar i Singapore [1]. Samarbetet går ut på att utveckla en on-demand flotta av automatiserade bilar, inklusive bokningssystem och lösningar för interaktion och kommunikation med användarna. Detta för att kunna skapa en bra användarupplevelse.

Flottan ska till att börja med testas i Boston. Under testerna kommer en förare att finnas bakom ratten redo att ta över kontrollen i fall att det skulle behövas.

Egen kommentar

Utöver samarbetet med nuTonomy så har Lyft också ett ganska nytt samarbete med Waymo. Detta tyder på att Lyft vill bli ledande vad det gäller mobilitetstjänster och säkerställa att de ligger före rivalen Uber.

Källor

[1] nuTonomy Press release. Lyft and nuTonomy Form Strategic Partnership to Optimize Passenger Experience in Self-Driving Cars. 2017-0606 Länk

Delphi + Transdev

Delphi, som ju nyligen startat samarbete även med Mobileye, kommer nu också att arbeta ihop med franska operatören Transdev [1]. Tanken är att integrera Delphis sensorplattform med Transdevs ruttplaneringssystem för att skapa ett globalt, helt automatiskt, behovsstyrt transportsystem som inkluderar infrastrukturlösningar som till exempel molntjänster.

De båda företagen kommer att starta två pilotprojekt, ett i Paris-Saclay (sydväst om centrala Paris) och ett i Rouen, där man kommer att på allmänna vägar testa både teknologi och tjänster. I Paris-Saclay kommer att att skapa en första/sista-milen-lösning mellan en järnvägsstation och Paris-Saclays universitetsområde.

Källor

[1] Transdev, Delphi partner on autonomous transportation; testing 1st open-road, driverless on-demand mobility service in EU, Green Car Congress 2017-06-08 Länk

EDIT – ett adaptivt fordon

Startupföretaget OSVehicle har presenterat ett modulärt ”white label” fordon kallat EDIT [1]. Det är ett fordon som är utvecklat för företag som erbjuder mobilitetstjänster och vars design kan anpassas efter behov. Det har alltså inget varumärke på sig utan det är upp till varje företag att sätta sin prägel på det.

Det kan ses som en plattform som minskar utvecklingstiden betydligt.

Här kan ni se hur EDIT är tänkt att fungera.

Källor

[1] Butcher, M., TechCrunch. OSVehicle comes out of stealth with a modular self-driving car called EDIT. 2017-05-17 Länk

Waymo och Lyft i samarbete

Mobilitetstjänsten Lyft, som till skillnad från konkurrenten Uber inte själva utvecklar självkörande fordon men samarbetar med GM, har nu startat ett samarbete även med Googles Waymo [1]. Inte mycket är känt än så länge men det spekuleras om vilken påverkan det kan få för Uber, som ju redan har problem inom många områden.

Källor

[1] Mike Isaac: Lyft and Waymo Reach Deal to Collaborate on Self-Driving Cars, New York Times 2017-05-14 Länk

Uthyrningstjänst för små bussar

Startupföretaget Navya har ingått ett avtal med NEoT Capital som går ut på att utveckla en uthyrningstjänst för Navyas helt självkörande minibuss Navya Arma [1]. Målet är att möjliggöra för offentliga och privata aktörer att erbjuda självkörande transport till konsumenterna.

Inom ramen för samarbetet kommer NEoT Capital att köpa minibussar från Navya och sedan hyra ut dem till intresserade organisationer. Uthyrningskontrakten kommer att vara på 48 eller 60 månader och inkludera försäkring och underhåll av fordon.

Uthyrningstjänsten kommer att lanseras under andra kvartalet 2017 och priset väntas vara från 9500 euro/månad (exklusive moms).

Egen kommentar

Den här tjänsten kommer säkerligen göra det lättare för många intressenter att våga prova de små självkörande bussarna. Hittills så har det oftast handlat om att intressenterna fått köpa eller låna ett begränsat antal bussar under särskilda avtal direkt från tillverkaren.

Källor

[1] Navya Press Release. Navya and NEoT Capital introduce the very first turnkey service solution destined for the autonomous mobility market. 2017-05-04 Länk

Storskalig implementering i Nederländerna

I mitten av 2018 planerar det nederländska startuppföretaget Amber att tillsammans med forskningsinstitutet TNO, NVIDIA, TomTom, KPN, Microsoft och städerna Eindhoven och Helmond att implementera självkörande fordon i dessa städer [1].

Planen är att utrusta Ambers elbilar (BMW 3i) som idag används inom företagets bildelningstjänst Amber Mobility med självkörande teknik. Verksamheten kommer så småningom att utökas till andra städer i Nederländerna och Europa.

Enligt Ambers VD Steven Nelemans har företaget en stor fördel på grund av dess storlek. Amber är ett litet företag och har möjlighet att vara flexibel, vilket krävs för att kunna erbjuda nya mobilitetstjänster.

Egen kommentar

Amber har också utvecklat ett nytt bilkoncept kallat Amber One som på sikt kan komma att utrustas med självkörande teknik. Amber One är en modulär elbil som väger 700 kg, har en batteriräckvidd på 400 km och en livslängd på 1,5 miljoner km. Den kan ni se i filmen nedan som också sammanfattar företagets vision om vår framtida mobilitet – freedom far beyond car ownership.

Det är oklart för mig hur många fordon som kommer att utrustas inledningsvis. Vissa medier skriver att testningen kommer att påbörjas snart och att den till en viss början kommer att utföras i busskörfält men detta framgår inte av företagets pressmeddelande [2].

Källor

[1] Business Wire. Amber: Eindhoven the first city to launch self-driving cars for large-scale commercial use. 2017-04-26 Länk

[2] Nicola, W., EindhovenNews. First Self-Driving Cars Coming To Eindhoven. 2017-04-26 Länk

Avsiktsförklaring om gränsöverskridande piloter

I mars skrev 29 europeiska länder som är medlemmar i Europeiska unionen (EU) och Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) under en avsiktsförklaring som går ut på att de ska gemensamt arbeta för att initiera gränsöverskridande piloter med automatiserade och uppkopplade mobilitetslösningar [1]. Detta väntas snabba på utvecklingen och introduktionen av sådana lösningar samt göra Europa till en stark marknad inom området.

Som ett första steg i processen kommer de undertecknande länderna under de kommande månaderna att identifiera åtgärder som behöver vidtas för att möjliggöra testning och storskalig demonstration över gränserna. På sikt är målet att sätta upp korridorer där sådan verksamhet kan bedrivas, med syfte att underlätta studier om trafiksäkerhet, dataåtkomst, datakvalitet, ansvar och uppkoppling. Förhoppningen är också att dessa gränsöverskridande studier ska snabba på införandet av den femte generationen av cellulära nätverk (5G) längst med europeiska vägar.

Här kan ni läsa avsiktsförklaringen i dess helhet. Sverige finns med bland de undertecknande länderna.

Egen kommentar

Som vi rapporterat om innan har Tyskland och Frankrike redan ingått ett avtal om en gränsöverskridande korridor för testning av automatiserade och uppkopplade mobilitetslösningar. Det här nya avtalet är ett steg mot att utvidga detta till andra regioner och länder.

Källor

[1] European Commission. EU and EEA Member States sign up for cross border experiments on cooperative, connected and automated mobility. 2017-03-23 Länk

Daimler och Bosch ska lansera självkörande taxi inom 6 år

Systerföretagen från Stuttgart, Daimler och Robert Bosch ska inom 6 år erbjuda en självkörande taxitjänst på minst 4 platser i Tyskland och USA, bland dem Silicon Valley och just Stuttgart [1] [2]. Fordonen kommer att ha SAE-nivå 4 och 5, och Bosch kommer att stå för system och hårdvara medan Daimler utvecklar bilar och själva tjänsten.

Daimler, som bl.a. äger biltillverkarna Mercedes och Smart och också bilpoolsföretaget Car2Go, vill inte bli en underleverantör till framtidens mobilitetstjänsteföretag (typ Uber), utan istället själva bli ett sådant. Det innebär också att man behåller kundrelationer och också kontrollen över de stora mängder data som genereras i uppkopplade fordonstjänster.

Företagen har alltså höga ambitioner, sedan återstår det att se om de kommer att lyckas.

Källor

[1] Brittany A. Roston: Bosch and Daimler team to make fully autonomous vehicles for city driving, Slashgear 2017-04-04 Länk

[2] Elisabeth Behrmann: Mercedes Targets Silicon Valley Rivals With Robo-Taxis by 2023, Bloomberg 2017-04-04 Länk

Navaya testar förarlösa bussar i Strasbourg-Ortenau

I samband med  ITS European Congress (19-22 juni) i Strasbourg, lanseras Cross-Rhine Driverless Shuttle Challenge. Syftet med utmaningen är att införa förarlösa bussar i kollektivtrafiken i fransk-tyska distriktet Strasbourg-Ortenau, och officiellt presentera mobilitetslösningen på kongressen.

Det franska bolaget Navya, som samarbetar med Keolis, uppfyllde de båda ländernas transportstandardkrav och kommer att tillsammans med  Strasbourg Transport Company, CTS och städerna Kehl och Strasbourg välja den bästa rutten för att testa de självkörande bussarna. Rutten kommer att   vara ca 2 km lång och förbinder territorierna Kehl och Strasbourg.

Allmänheten kommer också få möjlighet att utvärdera tjänsten genom att fylla i ett frågeformulär under test perioden.

Källa

[1] The Eurodistrict announces the Cross-Rhine Driverless Shuttle Challenge results. 2017 Länk

Bäst lämpade städer

En ny studie från INRIX, ett datainsamlings- och analysföretag från Seattle, visar i vilka amerikanska städer som högt automatiserade fordon kan vara bäst lämpade.

Studien omfattade data för de 50 största städerna i USA och har fokuserat på att jämföra dem utifrån aspekterna andelen resor kortare än 16 km och andelen resor kortare än 40 km. Dessa avstånd valdes eftersom de flesta automatiserade fordon väntas vara eldrivna och måste trafikera i närheten av laddstationer. En annan anledning var att många av dessa fordon väntas användas som delade fordon och behöver trafikera de områden där det finns mycket folk.

New Orleans som är en ganska kompakt stad visade sig vara den mest lämpade platsen för autonoma fordon. Andra väl lämpade städer inkluderade Albuquerque, Tuscon och Portland. Fort Worth, San Francisco, Long Beach, San Jose och Dallas hamnade bland de fem sämst lämpade städerna.

Studien betonar att myndigheterna i de lämpade städerna borde börja planera för autonoma fordon för att undvika eventuella negativa konsekvenser när de väl anländer i trafiken.

Egen kommentar

Det finns självklart många andra faktorer än de som INRIX beaktat som kan påverka vilka städer som är lämpade för automatiserade fordon som exempelvis topografi, utformningen av korsningar, väderförhållanden och demografi.

Källor

[1] Maciag, M., Governing. The Cities Where Autonomous Vehicles Would Be Most Practical. 2017-03-16 Länk