Kategoriarkiv: Mobilitetstjänster

Bill Ford om framtiden

McKinsey & Company har publicerat en intervju med Bill Ford som gjordes i september. Intervjun tar bland annat upp frågor som rör automatiserade fordon [1].

Sammanfattningsvis kan man säga att Bill Ford tror att uppkopplade och automatiserade fordon är en trend som utvecklas väldigt snabbt. Det skapar nya möjligheter som kräver nya arbets- och affärsmodeller.

Något annat som han lyfter fram är att dagens fordonstillverkare är vana vid att integrera teknik som de själva utvecklat, men i framtiden kommer de istället behöva integrera teknik som andra utvecklat. Frågan är då hur tillverkarna ska addera mervärde. Lyckas de inte med detta kommer de hamna i samma situation som dagens mobiltelefontillverkare där mervärdet adderas av andra.

Han tror också att Ford behöver bli ett företag som förser folk med mobilitet. I framtiden måste Ford lista ut vad företaget behöver äga och göra själva och hur de ska bli bra på att integrera olika teknologier och tjänster. De behöver också göra sig attraktiva för nya spelare på marknaden som Google och Apple.

Källor

[1] McKinsey Quarterly. Bill Ford charts a course for the future. Oktober 2014. Länk

Delade självkörande bilar i Texas

En grupp forskare från University of Texas har gjort en studie där de studerat möjliga effekter av en taxitjänst bestående av helt automatiserade fordon [1, 2]. Studien har använt sig av befintliga trafikdata och kartor för centrala delar av Austin och simulerat hur trafiken skulle fungera vid införande av en sådan tjänst.

Resultaten visar att den studerade tjänsten skulle kunna ersätta 9 av 10 bilar i Austin och ändå upprätthålla en rimlig väntetid för dess användare. Detta kommer leda till markant reducering i antalet parkeringsplatser.

Egen kommentar

Studien förutsätter bland annat att folk är redo att sätta sig i bilen så fort den anlänt, vilket kan vara något annorlunda i praktiken. Man får också ta hänsyn till att studien fokuserat på centrala delar av en storstad. Risken är att resultaten skulle se annorlunda ut för mindre städer eller om man utökar studien till långväga resor.

Källor

[1] Pyle, K., The Viodi View. Shared Automation – Up to 90% Reduction in Vehicles. 2014-08-25. Länk

[8] Fagnant, D. J., Kockelman K. Transportation Research Board Conference 2014. Development and Application of a Network-Based Shared Automated Vehicle Model in Austin, Texas. 2014-03-28. Länk

Nytt samarbete i Singapore

Channel News Asia rapporterar om ett nytt samarbete mellan två statliga organisationer i Singapore, Land Transport Authority (LTA) och Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) [1].

Dessa två organisationer har tecknat ett femårigt samförståndsavtal (MoU) om att inrätta Singapore Autonomous Vehicle Initiative (SAVI). Målet är att stödja utveckling och introduktion av självkörande fordon på allmänna vägar.

LTAs uppgift blir att se till att lagstiftningen och utvecklingen av självkörande fordon går hand i hand. A*STAR kommer att ansvara för utveckling och utvärdering av den nya teknologin.

De kommer bl.a. att undersöka om det är möjligt att ha självkörande fordon, såsom bussar, för kollektivtrafik som trafikerar fasta rutter och schemalagda tider. Ett annat område av intresse är bildelning. Förhoppningen är att en kundanpassad tjänst där den självkörande bilen kommer på kundens begäran ska leda till ett reducerat antal bilar. Samarbetet ska dessutom se till att det skapas rätt förutsättningar för en storskalig implementation av självkörande fordon i Singapore.

Egen kommentar

Vi har vid ett par olika tillfällen skrivit om pågående forskning och utveckling i Singapore gällande automatiserade fordon (se t.ex. Nyhetsbrev 54, 86). Som artikeln ovan indikerar är det diverse typer av delade transporter som är i fokus där (bilpooler, pendelfordon, bussar). Hittills har det handlat mycket om proof-of-concept, men nu blickar man mot en storskalig testning och introduktion av dessa transporter. Som ett första steg kommer LTA och JTC att från och med januari nästa år tillåta testning av automatiserade fordon på vissa sträckor i verklig trafik.

Källor

[1] Channel News Asia. LTA, A*STAR agree to collaborate on Autonomous Vehicle research. 2014-08-27. Länk

Ett automatiserat transportsystem från CATS

.Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) har under fyraveckors period i juli varit värd för en demonstration av tre självkörande pendelfordon [1]. Över 1600 människor fick chansen att testa dessa fordon som cirkulerade inom campusområdet. Fordonen var av typen Navia och demonstrationen utfördes inom ramarna för ett EU-projekt kallat City Alternative Transport Systems (CATS). Fordonen koordinerades av BestMile (en startup som fokuserar på planering av transportsystem och drift av innovativa fordon). En liknande demonstration kommer att utföras på EPFL under hösten inom ett parallellt projekt kallat CityMobil2.

Källor

[1] Bestmile. European project CATS. 2014-07-30. Länk

Bertha i Kalifornien

IEEEs blog Cars That Think rapporterade i mitten av juli att Mercedes självkörande bil vid namn Bertha anlänt till Kalifornien [1]. Enligt Ralf Herrtwich från Daimler (Mercedes moderbolag) har bilen testats där i flera månader. Han påpekar också att Daimler utvecklar automatiserade fordon för två kundtyper: de som kommer att köpa bilar och de som kommer att hyra bilar. Ett annat konstaterande som han gör är att övergången till nästan helt automatiserad körning där föraren involveras i körningen bara vid ett fåtal tillfällen kommer vara väldigt utmanande.

Källor

[1] Ross, P.E., IEEE Spectrum – Cars That Think. Mercedes Self-Driving Car Bertha Comes to California. 2014-07-16. Länk

Google svarar på frågor

The Atlantic har publicerat en artikel där Chris Urmson, Googles projektledare för självkörande bilar  och deras säkerhetsansvarige Ron Medford svarar på några frågor kring självkörande bilar som Google ämnar utveckla.

De förklarar bl.a. att bildelning kan bli ett möjligt användningsområde för dessa nya bilar. Bilinköp är det näst största inköp som de flesta människor gör, och i genomsnitt står bilen still 95 % av tiden. Detta gör att bilinköp är en dålig investering och slöseri med resurser. Genom att bara betala för den tiden som bilen används kan transportkostnaden vara mycket mindre.

Något annat som de påpekar är att kundernas behov varierar mycket och att delvis automatiserad körning kan passa bra vissa kunder, men att andra gynnas av helt självkörande bilar.

Svaret på ett tiotal andra frågor hittar ni här [1].

Källor

[1] Madrigal, A., The Atlantic. Google Answers Some of the Pressing Questions About Its Self-Driving Car. 2014-05-29. Länk

Audi Urban Future Award 2014

Förra veckan var det kick-off för årets Audi Urban Future Award, vars mål är att visa hur automatiserade och uppkopplade bilar kan förändra städer [1]. Årets tema är The Next Leap in Mobility.

Audi Urban Future Award är en tävling där fyra multidisciplinära lag från Berlin, Boston, Mexico City och Seoul tävlar om 100 000 EUR. Vart och ett av dessa lag kommer ha egen inriktning:

 • Laget från Boston kommer att titta på hur självparkerande bilar kan leda till smalare parkeringsplatser och parkeringshus
 • Berlinlaget kommer att undersöka hur Audis självkörande teknik kan gynna privata och kommunala transporter.
 • I Seoul kommer man att fokusera på hur bilar kan kommunicera med varandra och med omgivningen för att förbättra sociala interaktioner och underhållning.
 • Laget från Mexico City har i uppgift att undersöka hur uppkopplade fordon kan navigera med hjälp av crowdsourcedata, minska trafikstockningar och föroreningar.

Vinnarna kommer att utses i oktober.

Den första Audi Urban Future Award hölls för fyra år sedan. Mer information om det hela hittas här.

Egen kommentar

Audi är inte ensamma om att titta på hur automatiserade fordon och ”cloud”-tjänster kan förändra vår omgivning och livsstil. Som ett exempel kan vi nämna pilotstudien där Volvo Cars tillsammans med Trafikverket och Statens Vegvesen i Norge håller på att undersöka hur datadelning mellan bilar och infrastrukturen kan användas för att förhindra halkolyckor [2].

Källor

[1] Audi. “The Next Leap in Mobility” – start of the Audi Urban Future Award 2014. 2014-04-10 Länk

[2] Volvo Cars. Volvo Car Group initiates Scandinavian pilot using cloud-based communication to make driving safer. 2014-03-19. Länk

Fler tankar om mobilitet

I slutet av mars höll Vehicle and Road Automation (VRA) ett webbaserat seminarium [1] där Adriano Alessandrini (koordinator för EU-projektet CityMobile2) framförde sina tankar om mobilitet i framtiden.

I sin presentation försökte Alessandrini belysa följande frågor:

 • Hur kommer det ”urbana ekosystemet” att förändas när vägfordon blir självkörande?
 • Vad blir konsekvenserna av dessa förändringar för industrin, medborgare och deras livsstil?

Han konstaterade att automatiserad mobilitet innebär att personer och gods transporteras utan någon förare. Detta uppnås antingen genom att successivt automatisera föraruppgifter i dagens vägfordon, eller genom att successivt ta ut helt automatiserade transportsystem från en helt separat infrastruktur.

Vidare berättade han att man inom ramarna för CityMobil2 betraktat tre olika visioner:

 • Urban Automated Passenger Transport
 • Progressively more Automated Private Cars
 • Urban Automated Freight Transport

Var och en av dessa visioner kan komma att medföra både positiva och negativa effekter. Som ett exempel kan vi nämna att den först nämnda visionen möjliggör dörr-till-dörr-transport. En naturlig fråga att ställa kopplat till det är om on-demand dörr-till-dörr-tjänster kommer resultera i ett ökat antal resor. Det finns minst två möjliga svar på denna fråga:

 • Ja, eftersom bättre transporter brukar leda till att folk reser oftare och längre sträckor.
 • Nej, eftersom detta kan regleras med olika avgifter.

Alessandrini gick igenom varje vision och listade möjliga effekter samt vilka faktorer som kommer påverka respektive vision. En slutsats som han drar i slutet av presentationen är att vi behöver policys som gynnar visioner som är bäst för våra städer.

VRA är ett initiativ som finansieras av EU (7:e ramprogrammet) och koordineras av ERTICO – ITS Europe. Konsortiet består av 11 organisationer, däribland AB Volvo. Målet är att skapa ett nätverk av olika organisationer och experter som på ett eller annat sätt arbetar med automatiserade fordon och tillhörande infrastruktur. VRAs koordinator, Maxime Flament, gav också en kort presentation om VRA på ovannämnda seminariet.

En videoinspelning av Flaments och Alessandrinis presentationer hittas här.

Källor

[1] VRA. VRA Webinar 1: “Long Term Socio-Economic Effects of Mobility Automation in Cities”. 2014-03-28. Länk

Mobilitet i framtiden

Förra gången skrev vi om Fords vision där det konstaterades att­ mobilitet kommer vara ett nyckelbegrepp i framtiden. Ford är dock inte ensamma om det. I slutet av förra veckan hade Autoline en lång diskussion med Chris Borroni-Bird från Qualcomm (ett kommunikationsföretag), Jean-Francois Tremblay från Ernst & Young och Jim Sayer från University of Michigan om just mobilitet och dess relation till automatiserade fordon [1].

Till att börja med försökte man reda ut vad mobilitet innebär och hur det kommer att utvecklas i framtiden. Representanten från Qualcomm definierade mobilitet som transport av personer från punkt A till punkt B. Han påpekade också att den pågående utvecklingen inom fordons- och telekombranschen kommer leda till en hel transformation av hur vi förflyttar oss och att vi kommer ha ett transportsystem där alla transportslag är kopplade till varandra och fungerar sömlöst. Tremblay lade till att mobilitet inkluderar också transport av gods, samt att förflyttning av både människor och gods kommer vara mycket mer koordinerat och optimerat i framtiden. Sayer påpekade att framtidens mobilitet inte nödvändigtvis kommer betyda slutet för privatägda bilar, men att vi kommer ha fler nya tjänster (t.ex. bildelning).

Under diskussionens gång konstaterades det också att framtida fordon kommer definieras av fem egenskaper: automated, connected, electric, shared, small. Sådana fordon kommer att vara av stor vikt för tätbebyggda områden eftersom de kommer adressera många stora problem som städerna brottas med.

En annan intressant detalj som togs upp är att mobilitet kommer vara en komplex ekvation med många ingredienser. Just nu pratar man mycket om positiva effekter som automatiserade fordon kommer medföra, men det är också viktigt att ta hänsyn till möjliga negativa effekter som till exempel att det finns en risk att folk reser längre sträckor eftersom det blir bekvämare att resa.

Det påpekades att fordonstillverkare kommer behöva tänka om vad det gäller deras interaktion med kunderna och vilka tjänster som de erbjuder till kunderna.

Till slut fick deltagarna en fråga om vem som kommer leda den revolutionerande mobilitetförändringen i framtiden. Svaret blev att det är svårt att föreställa sig att det är bara en organisation eller tjänst som definierar spelreglerna. Det är mer troligt att det blir en kombination av flera olika aktörer.

Källor

[1] Autoline. The Next Big Move for Automotive Mobility. 2014-03-28. Länk

Fords vision

I en intervju på Forbes Reinventing American Summit konstaterar Fords styrelseordförande Bill Ford att självkörande bilar är ett faktum och att sådana fordon kommer introduceras innan samhället hunnit lista ut hur dessa ska hanteras [1]. Det innebär att det finns en hel del frågor som måste adresseras inom snar framtid.

En annan slutsats som Ford drar är att ökad grad av automation i bilar kräver förändringar i fordonstillverkarnas arbetsprocesser. Generellt sett är tillverkarna vana att prata om 5-7 års cykler men nu gäller det att handla mycket snabbare.

Till slut konstaterar Ford: ”We’re a personal mobility company. Whatever form that takes, we need to pursue”.

Egen kommentar

Att prata om mobilitet i samband med automatiserade fordon har blivit väldigt vanligt. Många tror att dagens mobilitet kommer förändras drastiskt med introduktion av automatiserade fordon.

Källor

[1] Solomon, B. Forbes. Bill Ford: ‘Self-Driving Cars Are Coming’. 2014-03-27. Länk