Kategoriarkiv: Marknadsundersökningar

Kvalitetsproblem med ADAS-system

Amerikanska marknadsundersökningsföretaget J.D. Powers har nu släppt sin årsrapport om nybilskvaliteten (mätt på 3 månader nya bilar) [1]. Noterbart att japanska märken som Toyota tappat placeringar; koreanska Kia toppar istället. Svenska Volvo (Cars) hamnar tredjen sist i listan.

Den positiva nyheten är att kvaliteten totalt sett aldrig varit bättre, i snitt 97 ”fel” per 100 bilar.

Den negativa nyheten är att den enda kategorin som försämrats är förarstödsfunktioner (ADAS) såsom adaptiv farthållning (ACC), filhållning, kollisionvarningsystem och kollisionsundvikande system samt system som varnar för objekt i döda vinkeln. Samtliga dessa byggstenar i kommande självkörande fordon.

Egen kommentar

Det är oroande om företagen springer alltför fort fram med ny funktionalitet utan att säkra kvaliteten – liksom i lagspel krävs både anfall och försvar. Om man misslyckas med kvaliteten i dessa relativt enkla funktioner så finns risken att kunderna inte heller får förtroende för de mer avancerade i självkörande bilar [2].

Källor

[1] Michael Wayland: Kia tops J.D. Power quality rankings amid shake-up, Automotive News 2017-06-21 Länk

[2] Joseph Dobrian: 2017 U.S. Initial Quality Study: New Car Quality at an All-Time High, J.D. Powers 2017-06-21 Länk

INRIX Researchs konsumentundersökning om autonoma fordon

INRIX Research har genomfört en stor konsumentundersökning med över 5000 respondenter i USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien, som avslöjar att traditionella biltillverkare är de stora vinnarna när det kommer till uppkopplade och autonoma fordon [1].

Här är vad de fann i studien:

  • Respondenterna var oroliga för dataintegriteten, där en tredjedel av de tillfrågade uppgav att de inte vill anförtro någon med deras data i anslutning till uppkopplade fordon.
  • Det fanns mer tilltro till traditionella biltillverkare än till tech-bolagen, både vad gäller att skydda respondenternas data och att tillverka autonoma fordon.
  • De flesta av de tillfrågade trodde att autonoma fordon kommer att vara på vägarna inom ett decennium och nästan 75% ansåg att de skulle vara lika säkra eller säkrare än med dagens bilar. Dock uppgav endast 25% att de skulle köpa ett autonomt fordon.
  • Mer än 50% av de tillfrågade visste inte vad en uppkopplad bil är,  så här krävs det att biltillverkarna utbildar konsumenterna.

Källa

[1] Cookson, G., Pishue, B., New Research Reveals Consumers Trust Carmakers More Than Tech Giants, Inrix.com, 2017 Länk

SAE kritisk mot branschens optimism

Standardorganisationen SAE International (Society of Automotive Engineers) har nyligen publicerat en sista artikel i sin artikelserie om automatiserade fordon [1].

I den kritiseras branschaktörer – massmedia, fordonstillverkare, leverantörer, analytiker – för att vara orealistiska i sina antaganden om att helt automatiserade fordon (nivå 5 på SAE-klassificeringsskalan) kommer att finnas på marknaden redan år 2020.

Enligt en enkät som SAE genomfört bland branschexperter kommer sådana fordon att finnas på marknaden först år 2052. SAE förklarar detta med att fordon som i princip kan hantera alla situationer som en mänsklig förare kan hantera är väldigt outforskade idag och kräver teknik, infrastruktur och regleringar som ännu inte existerar.

Egen kommentar

Det är inte bara SAE som är pessimistiska (realistiska?). I sin senaste rapport skriver McKinsey & Co: Given current development trends, fully autonomous vehicles won’t be available in the next ten years. Anledningen är att mjukvaran inte kommer vara redo.

Källor

[1] Andreassi, S., SAE International Patience is a virtue: Waiting for fully autonomous vehicles to hit the road. 2017-05-30 Länk

HERE kartlägger attityder kring autonoma fordon i USA och Tyskland

Kartföretaget HERE har gjort en extensiv undersökning i USA och Tyskland om attityderna bland förare gällande autonoma och semi-autonoma bilar [1].

Detta är vad de fann:

Hälften av de tillfrågade uppgav att det var positivt inställda till att köra autonoma fordon, oavsett om de ägde bilarna eller var en del av en mobilitetstjänst. Trots detta är tilltron för autonoma bilar relativt lågt. Mycket av det kan bero på att 73% av de tillfrågade uppgav att de uppfattar sig själva som bättre förare än den genomsnittlige föraren, där 48% till och med sa att de inte litar på att andra kan köra dem säkert. Trots att denna tilltro till den egna förmågan kan vara en ren vanföreställning är det fortfarande ett hinder autonoma bilar behöver ta sig över.

En annan anledning till den låga tilliten för autonoma fordon kan härledas till hur konsumenter har indoktrinerats gällande ny teknik under de senaste årtiondena. En betydande andel av de tillfrågade sa att de planerar att vänta tills version 2.0 av den autonoma bilen är i produktion, när alla buggar som de förutser att vara närvarande i den första versionen har lösts.

Undersökningen fann dock att förare som haft kontakt med ADAS-system i dagens bilar var mycket mer positivt inställda till autonoma fordon. Mest positivt inställda vad också early adopters i storstäder.

Källa

Heinkel,D., What we know about how autonomous driving will take hold, 360.here.com. 2017-03-27 Länk

Vem leder spelet?

Navigant har nyligen publicerat en rapport med titel Navigant Research Leaderboard Report där 18 företag inom automatiserade fordon granskats med avseende på sin vision, marknadsstrategi, partners, produktionsstrategi, teknologi, försäljning, marknadsföring och distribution, produktförmåga, produktkvalitet och tillförlitlighet, produktportfölj och uppehållskraft [1]. Rankningen av företagens relativa styrkor på den globala marknaden är gjord med hjälp av Navigants egenutvecklade Leaderboard-metodik.

Enligt resultaten hamnar följande företag i top 10: Ford, GM, Renault-Nissan Alliance, Daimler, Volkswagen Group, BMW, Waymo, Volvo/Autoliv/Zenuity, Delphi och Hyundai Motor Group (se bilden nedan).

Egen kommentar

Vi har inte tillgång till hela rapporten och det är svårt att säga hur Navigants metodik ser ut och vad rankningen baseras på exakt (t.ex. vilken indata som används). Rapporten har dock väckt en hel del diskussioner i media och diverse forum på nätet. Den har bland annat kritiserats för att ha en gammalmodig syn på industrin och att den inte rätt värderat kraften av mjukvara, data och innovation i förhållande till att ”kunna tillverka bilar”. Detta har gjort att företag som Waymo, Uber, Tesla och Baidu hamnat långt efter de traditionella fordonstillverkarna. Mer om detta kan ni läsa om bland annat här.

Källor

[1] Navigant. Navigant Research Leaderboard Report: Automated Driving. 2017-04 Länk

Hur kan livskvaliteten förbättras?

En ny enkätstudie från Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) visar att britterna ser stora fördelar med uppkopplade och automatiserade fordon [1]. Av de 3 600 tillfrågade svarade ca 56 % att de är positivt inställda till sådana fordon.

Andra intressanta resultat från studien är:

  • 60 % av de tillfrågade tror att uppkopplade och automatiserade fordon kommer att förbättra deras livskvalitet.
  • För ungdomar i ålder 17 till 24 kan effekten bli ännu större. Av de tillfrågade i den åldersgruppen svarade ca 71 % att de tror att deras liv skulle förbättras. Dessutom svarade ca 49 % att de skulle sätta sig uppkopplade och automatiserade fordon redan idag om de fanns tillgängliga.
  • Automatisk bromsning och parkering samt fordonets förmåga att själv diagnostisera fel nämndes av många som exempel på funktioner som mest skulle kunna minska stress och som skulle attrahera dem till att köpa automatiserade fordon.
  • Frihet att resa spontant och umgås med vänner och familj ansågs också vara en av de mest livsförändrande fördelarna, och 88 % av de tillfrågade tyckte att uppkopplade och automatiserade fordon skulle förbättra deras sociala liv och hjälpa dem att komma ut ur huset mer regelbundet.
  • Personer med rörelserelaterade funktionshinder är bland dem som skulle gynnas mest: ca 49 % påstod att automatiserade och uppkopplade fordon skulle tillåta dem att ha hobbyaktiviteter utanför hemmet och ca 39 % påstod att de skulle få bättre tillgång till hälso- och sjukvård.
  • Äldre människor är också positivt inställda till uppkopplade och automatiserade fordon. Ungefär 47% av de tillfrågade sade att sådana fordon skulle göra det lättare för dem att utföra vardagliga uppgifter som matinköp, medan 45% såg fram emot att kunna delta vid kulturella aktiviteter såsom besöka museer eller gå på konserter.

Källor

[1] Automotive WorldAW. SMMT: Connected & autonomous vehicles will improve quality of life for six in 10 people with limited mobility, finds new study. 2017-03-30 Länk

Vad tycker cyklister och fotgängare om automatiserade bilar?

Organisationen för cyklister BIKE PGH har nyligen publicerat resultat från en online-undersökning om acceptans av automatiserade fordon [1]. Undersökningen omfattade 1 119 cyklister och fotgängare från Pittsburgh som på daglig basis har möjlighet att samverka med automatiserade fordon på stadens gator.

Av de tillfrågade svarade ca 41 % att de samverkat med automatiserade fordon. De flesta av dessa konstaterade att möten med sådana fordon varit händelselösa och/eller att deras upplevelse överlag varit positiv. De konstaterade också att automatiserade fordon är ”kontrollerade och förutsägbara” och ”mer försiktiga än de flesta mänskliga förare skulle vara”.

När de tillfrågade ombads att betygsätta hur säkra de kände sig när de går eller cyklar på stadens gator svarade många att de känner sig säkrare av att veta att gatorna trafikeras av automatiserade fordon än av vanliga fordon. Ungefär 62 % tyckte att automatiserade fordon skulle bidra till färre dödsolyckor.

Vidare konstaterade ca 68 % av de tillfrågade att de helt godkänner eller delvis godkänner att deras stad används som en testplattform for automatiserade fordon. Ungefär 18 % var negativa till detta.

Värt att notera är att många påpekade att automatiserade fordon liksom mänskliga förare har en tendens att komma alldeles för nära cykelfält och lämna för lite utrymme till cyklister (i Pittsburgh är det vanligt att cykelfält ligger bredvid eller mellan körfälten för motorfordon).

Utöver detta påpekade vissa att de vet hur de ska bedöma om en mänsklig förare sett dem, men att de inte vet hur de ska bedöma att en självkörande bil sett dem.

Egen kommentar

BIKE PGHs undersökning är något i strid med en annan undersökning som nyligen utförts av AAA [2].

I sin undersökning fokuserade AAA på förare (okänt antal). Undersökningen visar bland annat att endast 10 % av de tillfrågade skulle känna sig säkra att dela väg med helt självkörande fordon medan de kör manuellt framförda fordon, och vidare att 75 % av de tillfrågade skulle känna sig rädda att färdas i sådana fordon. En annan intressant detalj från AAAs undersökning är att fler kvinnor (58 %) än män (49 %) skulle vara rädda att färdas i självkörande fordon.

Just nu saknar jag detaljer om antalet tillfrågade i AAAs undersökning, deras bakgrund och hur ”helt självkörande fordon” beskrivits för dem, och  därför är det svårt att sätta fingret på vad skillnaderna mellan dessa två undersökningar beror på.

En möjlig förklaring skulle kunna vara att fotgängare och cyklister upplever större osäkerhet och utsatthet när de samverkar med förare jämfört med hur förare känner sig vid samverkan med andra förare. Att automatiserade fordon ”eliminerar” föraren upplevs då av cyklister och fotgängare som något positivt. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att deltagarna i AAAs undersökning, till skillnad från många deltagare i BIKE PGHs undersökning, inte haft någon direkt erfarenhet av automatiserade fordon.

Källor

[1] BIKE PGH. AV survey results. 2017-03 Länk

[2] AAA. Americans Feel Unsafe Sharing the Road with Fully Self-Driving Cars. 2017-03-07 Länk

Mobilitetstjänster kommer att öka försäljningen av självkörande bilar

En ny rapport från Juniper Research säger att den explosiva tillväxten av mobilitetstjänster såsom ride-sharing och likande tjänster kommer att bidra till en markant ökning av försäljningen av självkörande fordon under nästa årtionde [1].

Studien fann också att marknadspenetrationen av automationsteknologi kommer att drivas av faktorer såsom allt strängare fordonssäkerhetsspecifikationer, miljöpåverkan och den snabba tekniska utvecklingen.

Studien nämnde också att i samband med de senaste olyckorna, där bl.a. en man omkom i en Tesla i Florida, är branschens första uppgift att övertyga allmänheten om att deras bilar är helt säkra.

Källor

[1] New Study Shows Ride-Sharing to Fuel Sales of Autonomous Vehicles, Green Transit News 2016-11-23 Länk

Australiensare är positiva

Australian Driverless Vehicle Initiative (ADVI) har genomfört en enkätundersökning som visar att australiensare är generellt sett positivt inställda till självkörande fordon [1].

Av de 5000 tillfrågade uttryckte ca 69 % att de skulle överlåta köruppgiften till fordonet när körningen är monoton och ca 60 % skulle överlåta köruppgiften när det är mycket trafik. Majoriteten uttryckte också att de skulle vilja använda självkörande fordon för att få skjuts hem efter att de konsumerat alkohol eller droger. Däremot skulle endast ca 25 % av de tillfrågade använda självkörande fordon för att skjutsa deras barn till förskolan eller skolan.

Undersökningen visar också att endast 40 % av de tillfrågade skulle kunna tänka sig att betala mer för ett självkörande fordon jämfört med deras nuvarande fordon. Vidare var också många (ca 72 %) oroliga över datasäkerhet.

Källor

[1] Morgan, R., Daily Mail. Half of Australians want driverless cars on the road – so they can get drunk at the pub and be driven home. 2016-10-13 Länk

Blir produktiviteten bättre?

En grupp forskare vid Michigan University har utfört en studie som visar att automatiserade fordon inte nödvändigtvis kommer att öka produktiviteten hos vanliga amerikanska pendlare [1]. En slutsats är att produktiviteten blir opåverkad hos ca 62 % av amerikanerna.

Av de tillfrågade påstod många att de inte skulle åka i ett självkörande fordon, att de skulle fokusera på trafiken eller att de skulle uppleva åksjuka. Många har också uttryckt oro över att automatiserad körning skulle möjliggöra ovanliga sittpositioner, något som dagens passiva säkerhetssystem som sittbälten och krockkuddar inte kan hantera.

Något annat som måste tas i beaktande är att en genomsnittlig resa i lätta fordon tar ca 19 minuter, vilket är för kort tid för att uppnå produktiv verksamhet.

Källor

[1] Sivak, M., Schoettle, B., The University of Michigan Sustainable Worldwide Transportation. Would Self-Driving Vehicles Increase Occupant Productivity? 2016-09 Länk