Kategoriarkiv: Inspiration

Digitaliseringens tidvattensvåg drar fram inom sjöfarten

Att fjärrstyra farkoster i en maritim kontext har gjorts i flera decennier, att sedan låta dem bli mer och mer autonoma har accelererat de senaste två decennierna. Likaså har storleken och tiden de opererar självständigt börjat accelerera det senaste decenniet.

Runt om kring på globen pågår nu flera projekt som får anses som revolutionerande ur handelssjöfartens perspektiv; i Kina[1][2] pågår ett projekt där ett större bulkfartyg skall gå i reguljär drift samtidigt som det är ett flytande laboratorium för automatiserad/autonom sjöfart. I våra grannländer Norge och Finland[3][4] finns stora forsknings produktutvecklingsprojekt som också driver utvecklingen på världsbasis.

Det som kanske har kommit längst, är Kongsberggruppens[5] projekt med Yara[6] och DNV GL[7] med utveckling och relativt snart kölsträckningen av Yara Birkeland[8].

Det som skiljer Yara Birkeland från många av de andra initiativen är att man bygger på DNV GL ReVolt-projektet om ett elektrifierat containerfartyg för “short sea shipping” med ny teknologi som tidigare inte funnits ombord i handelsfartyg, och Kongsberg Maritime och deras nya initiativ, Kongsberg Digital[9] står för systemintegrationen.

Yara Birkeland kommer att fylla en för det hållbara samhället livsnödvändig transformation, överflyttning av bulklaster från vägburen trafik till en hållbar lösning för framtiden.
– Det här kan ersätta 40 000 lastbilsturer årligen, så det finns stor potential, säger Bjørn Tore Orvik i en intervju till TT[10].

Men precis som för fordonsindustrin återstår flera frågetecken att reda ut: hur kommer lagstiftning, regelverk[11], samt ansvar och försäkringsfrågorna att se ut.

På nationellt vatten kan undantag och egna regelverk skapas, men för att ett norskflaggat fjärrstyrt eller för den delen autonomt fartyg skall få anlöpa en hamn i Sverige kräver förändrade regelverk. Arbetet har börjat[12] hos IMO (International Maritime Organization), det FN-organ som ansvarar för de världsomfattande regelverk som styr den internationella sjöfarten.

Hur ansvar och försäkringsfrågor skall hanteras skiljer sig markant från andra domäner som t.ex. fordon och flygindustrin, där det finns ett tydligt producentansvar vilket inte idag finns hos de som bygger fartyg.

Egen kommentar

Precis som inom fordonsindustrin får detta ses som ett teknikorienterat initiativ men på kort tid har flera användningsfall med olika affärsnyttor identifierats, där det startade med säkerhet och som i Yaras fall, ett sätt att ta ansvar för det framtida hållbara samhället genom att ta bort tusentals långtradare från vägarna. Det revolutionerande är att man genom att ta klivet direkt till full elektrifiering inte går omvägen via smutsig sjöfart utan direkt till den framtidssäkrade nollutsläppssjöfarten som världen behöver.

Källor:

[1] LR involved in Chin’as first smart ship design, Lloyd’s Register Länk

[2] The World’s First Smart Ship “i-Dolphin” Unveiled, Marine Insight 2017-01-24 Länk

[3] One Sea Autonomous Maritime Ecosystem Länk

[4] Rolls-Royce Ship Intelligence Länk

[5] Final design of ‘Yara Birkeland’ revealed – model commences testing at SINTEF Ocean, Kongsberg 2017-09-27 Länk

[6] Yara Birkeland design revealed and test model demonstrated for the first time, Yara 2017-09-29  Länk

[7] ReVolt – next generation short sea shipping, DNV GL 2017-09-11 Länk

[8] Tobias Österberg: Skepp ohoj – självkörande båtar i sikte, GP 2017-10-01 Länk

[9] Kongsberg Digital Länk

[10] Tobias Österberg: Skepp ohoj – självkörande båtar i sikte, GP 2017-10-01 Länk

[11] Vanessa Bates Ramirez: The World’s First Autonomous Ship Will Set Sail In 2018, Singularity Hub Länk

[12] IMO puts autonomous ships on MSC 99 agenda, Safety4Sea 2017-06-15 Länk

Lagligt med robotleveranser i Virginia och Idaho

I början av mars godkände den amerikanska delstaten Virginia en lag som tillåter små självkörande fordon för varuleveranser att färdas på trottoarer och gångbanor samt på övergångsställen [1].

Enligt lagen får dessa små fordon inte färdas i hastigheter över ca 16 km/h eller ha totalvikt över ca 23 kg. De behöver övervakas av en mänsklig operatör på distans som kan ta över kontrollen vid behov.

Lagen är utvecklad i samarbete med Starship Technologies som utvecklat en leveranstjänst med hjälp av små självkörande fordon.

Delstaten Idaho har också godkänt en snarlik lag under mars. Där tillåts dock något större totalvikt (ca 36 kg) [2].

Lagen träder i kraft den 1 juli i båda delstaterna.

Egen kommentar

Virginia och Idaho är därmed de första amerikanska delstaterna som godkänt användning av små självkörande leveransfordon. Det pågår dock liknande diskussioner i andra delstater, däribland Wisconsin och Florida. Utöver det så pågår det testning med diverse små självkörande leveransfordon i andra delstater, bland annat Washington D.C. och Kalifornien.

Det verkar som att tillåten vikt är ett av problemen som myndigheterna får brottas med. Detta eftersom olika företag designat fordon av olika storlek och vikt. Det framgår inte om det gäller några speciella regler vad det gäller interaktion mellan dessa små fordon och andra trafikanter, framförallt då gående och cyklister.

Källor

[1] Glaser, A., Recode. Virginia is the first state to pass a law allowing robots to deliver straight to your door. 2017-03-01 Länk

[2] Glaser, A., Recode. Idaho is the second state to allow unmanned robots to deliver to your front door. 2017-03-27 Länk

Självkörande eller självflygande?

Enligt Uber behöver man inte välja mellan självkörande och självflygande. Uber arbetar som känt ganska intensivt kring självkörande fordon. Nyligen blev det offentligt att företaget också ger sig in på självflygande fordon kallade Uber Elevate, och har ingått ett avtal med Dubai och Dallas om att testa en flotta av sådana fordon år 2020 [1]. Verklig användning är planerad för 2023. För att kunna förverkliga dessa planer har företaget påbörjat samarbete med en rad olika företag inom flygbranschen.

Källor

[1] Davis, A., Wierd. Uber Really Seriously Promises Flying Cars by 2020. 2017-04-25 Länk

Ideos vision om delade bilar

Enligt designföretaget Ideo kommer vårt samhälle att behöva en ny typ av fordon i framtiden, speciellt med tanke på att olika former av delade fordon är på frammarsch [1]. För att möjliggöra olika upplevelser beroende på om bilen används för samåkning, i en bilpool eller för en privat resa föreslår företaget en minibuss med en adaptiv interiör.

Minibussen är till stor del gjord i glas, har fyra säten och är utformad för att transportera passagerare som inte nödvändigtvis känner varandra. Passagerarna kan boka plats i förväg och ställa in den på socialt eller privat läge. Om privat läge valts kommer brusreduceringsteknik att aktiveras, medan socialt läge aktiverar akustiska förbättringar som gör det lättare att höra de medåkande. Varje säte kan på så sätt anpassas till individuella behov och preferenser.

Källor

[1] Stinson, L., Wired. A Fascinating Glimpse at How We’ll All Carpool in 2027. 2017-02-28 Länk

Test med självkörande snöröjningsfordon

Yeti Snow Technology, som ägs gemensamt av Semcon och Øveraasen, kommer att börja prova självkörande snöröjningsfordon på Bodö flygplats 2018 [1]. Projektet blir det första i världen där stora maskiner anpassas för att autonomt sköta den viktiga uppgiften att hålla start- och landningsbanor snöfria.

– Varje minut ett flygplan står stilla är dyrbar. Vi ser en stor potential till vinster i tillgängligheten, men också för miljön och säkerheten när fordonet körs utan förare, säger Hans Peter Havdal, general manager för Semcon Devotek.

En unik omständighet är att lösningen ska fungera i svårast tänkbara förhållanden för autonoma fordon: kraftig nederbörd och dålig sikt.

Källor

[1] Självkörande snöfordon på norska flygplatser, infrastrukturnyheter.se 2016-11-02 Länk

BMW Motrorrad Vision Next 100

I samband med utställningen Iconic Impulses. The BMW Group Future Experience som ägde rum förra veckan i Los Angeles visade BMW Group bland annat sin vision om hur framtida motorcyklar kan komma att se ut [1].  Detta är ännu en pusselbit i företagets firande av sitt 100-årsjubileum.

Motorcykeln som kallas BMW Motrorrad Vision Next 100 är eldriven, har delvis automatiserad styrning och kan balansera själv. Den är utrustad med en rad sensorer och kommunikationsenheter för att få bättre information om omgivningen.

Visionen är att BMW Motrorrad Vision Next 100 ska bli så pass säker att varken hjälm eller någon annan skyddsutrustning kommer att behövas. Däremot ska ett visir vara tillgängligt som ger ögonskydd och fungerar som en skärm som visar grundläggande information som navigation till motorcyklisten. På det viset kan alla tvåhjulsälskare uppleva maximal frihet – och som BMW själva uttrycker det ”the great escape”.

Här kan ni se hur det hela kan komma att se ut.

Källor

[1] BMW Group. The BMW Motorrad VISION NEXT 100 anticipates motorcycling in the future. Länk

Autonoma maskiner i jordbruket

Skrivet av Jonas Engström, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

I ett inledande skede i utvecklingen av autonoma maskiner i jordbruket kommer det antagligen handla om en avvägning för maskinägaren om tid för att programmera maskinen jämfört med att köra själv. Ju mer tekniken utvecklas desto mer av arbetet på gården kan utföras av en autonom maskin. Idag används olika typer av förarstöd som t ex autostyrning, som hjälper föraren att utnyttja redskapens hela bredd utan överlapp, eller möjlighet att programmera olika sekvenser så att t ex alla moment som behövs vid slutet av fältet kan aktiveras med en knapptryckning.

Större jordbruksmaskiner används mestadels på åkern och där finns stora möjligheter med autonom styrning. Eftersom det inte är avgränsat område är det dock än så länge samma juridiska hinder för användning som för vägtrafik. Idag går utvecklingen av konventionella maskiner för jordbruk mot ökad storlek för att slå ut förarkostnaden på högre produktivitet. Men stora maskiner är egentligen negativt för avkastningen på åkern, eftersom de leder till mer markpackning. Med autonoma maskiner kan maskinerna göras mindre och därmed minska detta problem.

Inom gården finns flera typer av autonoma maskiner på marknaden idag, däribland städ- och foderrobotar, samt mjölkrobotar.

Svårigheten med helt autonoma maskiner i jordbruket handlar om hur maskinen ska veta när arbetet är tillräckligt bra utfört, eller om t ex någon del av ett fält behöver harvas en gång till innan sådd. Men liknas en autonom maskin mer med en lågt utbildad förare, där lantbrukaren har koll på körningen ökar möjligheterna i närtid. Detta är också den inriktning som de autonoma jordbruksmaskiner som visas oftast har.

De flesta tillverkare av jordbruksmaskiner har något projekt kopplat till autonom styrning av maskiner, eftersom det är en teknik som tros ha stor inverkan på jordbruket. I dagsläget har dock mest prototyper för olika system visats upp, förutom några system som finns på marknaden.

Den autonoma jordbruksmaskin som finns på marknaden är Greenbot från holländska Precision Makers [1], bild 1 nedan. Det är en förhållandevis liten maskin (75 kW) som kan upprepa en tidigare gjord körsekvens, vilket passar bra för att t ex klippa gräs eller gödsla. Styrsystemet kan även sättas in i en konventionell traktor och genom traktorns CAN-buss spela in och spela upp en körsekvens. Bearbetning av ytan innanför ett geofence ska också vara möjligt. Även amerikanska företaget Autonomous Tractor Corporation har ett liknande system [2], samt ett eget koncept för autonom traktor kallat Spirit, bild 2 nedan.

bild-1
Bild 1
bild-2
Bild 2

I somras presenterade JTI, tillsammans med Lighthaus, Valtra, Atlas Copco, SSAB och Ålö en konceptstudie med en i huvudsak autonom maskin för lättare arbetsuppgifter i stad och i jordbruket kallad Jumbo Junior [3, 4], se bild 3.

bild-3
Bild 3

Många universitet och lärosäten som håller på med jordbruksteknik har en liten robotplattform som de testar i fält och många av dessa är eldrivna. Om de inte är små är de i allmänhet drivna av en förbränningsmotor. Exempel eldrivna fältrobotar som utvecklats av företag är norska Adigo Tembo [8] (bild 4 nedan) eller Bosch Bonirob [9] (bild 5 nedan) som är en relativt liten eldriven autonom robot för jordbruksändamål med räckviddsförlängare.

bild-4
Bild 4
bild-5
Bild 5

Nyligen kom jordbruksmaskintillverkaren Fendt med en konceptstudie kallad Mars [5] där de förutspår en arme med små maskiner som är eldrivna och arbetar ihop i svärmar och där sammanfattas väl vad många förutspår: många små maskiner som kan arbeta dygnet runt, med liten markpackning och minskat beroende på en stor enhet som måste fungera. I studien ska varje planta följas från sådd till skörd, vilket kan ses som en extrem form av det man idag kallar platsanpassad odling eller precisionsodling, där man idag strävar efter att gå ifrån samma behandling av hela åkrar till delar av åkrar (bild 6).

bild-6
Bild 6

Två andra konventionella tillverkare av jordbruksmaskiner är CaseIH [7] och New Holland [6] som presenterade sina studier samtidigt, men där den ena har hytten kvar (bild 7) och den andra är en vanlig traktor utan hytt (bild 8). Att de presenterades vid samma mässa kan ha att göra med att de ägs av samma koncern CNH.

bild-8
Bild 7
bild-7
Bild 8

Källor

[1] Greenbot http://www.precisionmakers.com/greenbot/

[2] ATC http://www.autonomoustractor.com/

[3] Jumbo Junior Konceptstudie JTI, 2016: https://www.youtube.com/watch?v=JKGC0aoJEDs,

[4] http://www.jti.se/index.php?page=sjaelvkoerande-elfordon-i-ladugarden-ingen-utopi

[5] Mars från Fendt http://www.fendt.com/int/11649.asp

[6] New Holland http://agriculture1.newholland.com/nar/en-us/about-us/whats-up/news-events/2016/new-holland-nh-drive-new-concept-autonomous-tractor

[7] CaseIH http://www.caseih.com/northamerica/en-us/pages/campaigns/autonomous-concept-vehicle.aspx

[8] Tembo www.Adigo.no

[9] Bonirob https://www.deepfield-robotics.com/en/BoniRob.html

Udacity skräddarsyr utbildning

En grupp entusiaster ledd av Sebastian Thrun, grundaren till Googles projekt för självkörande bilar, har under 2012 bildat ett startupföretag för online-utbildning inom olika områden som i grund och botten utformas av arbetsgivare i behov av ingenjörer med specifik kompetens [1, 2]. Företaget heter Udacity och huvudtanken med det är att demokratisera och modernisera utbildning för att göra den lättillgänglig för alla, inklusive ”adult learners”.

Nu kommer Udacity att erbjuda ett 36-veckors utbildningsprogram om självkörande fordon uppdelat i tre 12-veckorsterminer. Varje termin kostar 800 dollar. Antalet tillgängliga platser under första omgången är 250 (och i skrivande stund har över 5000 anmält sig till programmet).

Planen är att under kort tid utbilda ingenjörer i ämnen som är centrala för automatiserad körning som sensorfusion, maskinlärning, reglering, datorseende och fordonsdynamik. Studenterna kommer att stödjas av experter från Mercedes-Benz, Nvidia, Otto och DiDi. Därigenom får de direkt kontakt med potentiella arbetsgivare och vice versa.

Enligt Thrun är målet att skapa en open-source självkörande bil som ska testas i verklig trafik. Själva bilen kommer att användas för utbildningssyften snarare än för kommersialisering.

Egen kommentar

Svenska universitet har i regel ett nära samarbete med svensk industri och näringsliv. Men frågan är om vi i framtiden kommer behöva mer riktade snabba utbildningar lik den som Udacity erbjuder för att snabba på innovationen.

Källor

[1] Udacity. Länk

[2] Etherington, D., TechCrunch. Udacity plans to build its own open-source self-driving car. 2016-09-13 Länk

VisionX

Under IAA Commercial Vehicles som hålls i Hannover 22-29 september kommer Bosch att visa upp en konceptlastbil kallad VisionX som illustrerar deras vision om hur lastbilar kommer att se ut om 10 år [1].

Enligt Bosch kommer lastbilar att vara självkörande, uppkopplade och (till en stor del) eldrivna. Lastbilsförarnas roll kommer att vara helt förändrad jämfört med idag. En jobbannons för lastbilsförare skulle kunna se ut på följande sätt:

Perform key freight forwarding tasks, including checking transport status via cloud, responding to e-mails, organizing routes, and adjusting them to take on additional cargo. Ideal candidate: a team player with good multitasking capabilities – confidence in using new media a must!

Här kan ni se hur VisionX ser ut.

Källor

[1] Bosch Media Service. Bosch “VisionX” truck study reveals what trucks will look like in 2026. 2016-09-14 Länk