Kategoriarkiv: Forskningsprojekt

Second Road 2 och Heavy Road

Second Road Fas 2 och Heavy Road är två separata men samarbetande VINNOVA / FFI-stödda projekt som under de senaste tre åren har utvecklat nya och förbättrat befintliga processer, metoder och verktyg inom utvalda problemområde kopplade till morgondagens uppkopplade och självkörande fordon. Grundtanken är att inte bara tekniken utan även arbetssätten måste utvecklas. De båda Volvo-bolagen har varit projektkoordinatorer och 11 andra parter har deltagit.

Som avslutning av projekten hölls ett seminarium i Volvos lokaler på Lindholmen den 24 maj. Slutseminariet var en heldagshändelse, som blandade presentationer och demonstrationer för att sprida insikter och resultat från båda projekten. Innehållet i presentationer och demonstrationer kretsade kring seminariets huvudteman modellering, simulering respektive kontinuerlig integration.

De båda projekten har producerat nya och förbättrade metoder och verktyg som gynnar  fordonsutvecklingen. Därmed har flera utmaningar hanterats, men det betyder inte att framtidens behov är tillgodosedda. Därför tas nästa steg i utvecklingen inom de nyligen startade VINNOVA / FFI-stödda projekten Simulation Scenarios och Open Innovation Lab som kommer att löpa under två år.

Autonoma bussar snart en verklighet

I Ericssons senaste ’Mobility Report’ beskrivs att det snart kan bli vanligt att se autonoma bussar på vägarna [1]. Ett viktigt steg  för att införa autonoma bussar i kollektivtrafiken är dock utvecklingen av fjärrövervakning och kontrollsystem som säkerställer säkerheten.

Rapporten beskriver att Scania har ett 5G-konceptnätverk som nu används för olika tester där en fjärroperatör kör en buss runt ett testområde, som till och från en parkeringsplats. Testerna fokuserar på två områden: responstiden för fjärrövervakning och kontrollsystemet, och de automatiska verktygen som krävs för att prioritera nätverkstjänsterna. Sensordata från bussen, inklusive videouppspelning med högupplösning, strömmas till fjärroperationscentralen över LTE-radio i ett 5G-nätverk. Testbädden inkluderar också en automatiserad servicebeställning, vilket möjliggör att man kan prioritera vilka nätverksresurser som behövs för fjärrövervakning och drift.

Parallellt med Scanias verksamhet demonstrerades också fjärrstyrningen av ett forskningskonceptfordon (RCV) – utvecklat och anpassat av Integrated Transport Research Lab vid KTH Royal Institute of Technology – på Mobile World Congress 2017.

Källa

[1] Remote operation of vehicles with 5G, Ericsson.com, 2017 Länk

HumanDrive

HumanDrive är ett nytt brittiskt forskningsprojekt som startade i april med mål att fram till 2020 utveckla ett automatiserat fordon som klarar av att köra själv under en hel resa omfattande olika trafikmiljöer (motsvarande SAE-automationsnivå 4) [1, 2]. För att skapa en så bra upplevelse för passagerarna som möjligt ska fordonet ha en körstil som återspeglar körningen hos en skicklig mänsklig förare.

Projektet involverar flera aktörer, däribland University of Leeds (ITS) och SBD Automotive. Det finansieras av Innovate UK.

Källor

[1] University of Leeds. ITS to lead human-centred design and evaluation of automated vehicle behaviour in a new Innovate UK project: HumanDrive. Länk

[2] SBD Automotive. SBD cybersecurity specialists support HumanDrive project. Länk

Autopilot ska demonstrera IoT-lösningar

I april lanserades ett nytt EU-projekt kallat Automated driving Progressed by Internet Of Things (AUTOPILOT) som ska pågå i tre år och som fokuserar på att demonstrera IoT-lösningar för högt automatiserade fordon [1].

Projektet fokuserar på fyra scenarier:

  1. Automatiserad körning i tätbebyggda områden (Urban Driving)
  2. Automatiserad körning på motorvägar (Highway Pilot)
  3. Automatiserad parkering som möjliggör för fordon att köra sig själva till och från parkeringen (Automated Valet Parking)
  4. Konvojkörning med lastbilar i stadstrafik och på motorväg (Platooning).

Stor betoning i projektet ligger på innovation kring nya mobilitetstjänster med hjälp av automation och trådlöskommunikation (V2X).

Utvärdering av lösningar och insamling av relevant data kommer att ske på testområden i Frankrike, Finland, Korea, Spanien, Italien och Nederländerna. Dessa testområden inkluderar olika trafikmiljöer och kommer att användas för demonstration av olika scenarier. Testområdet i Italien innehåller exempelvis en motorväg mellan Florence och Livorno samt infartsvägar till hamnområdet i Livorno [2].

Projektet finansieras genom Horizon2020-programmet, har en budget på ca 45 miljoner euro (varav ca 20 miljoner är bidrag från EU), involverar 43 aktörer och koordineras av ERTICO.

Källor

[1] Autopilot. Länk

[2] ERTICO Network. Italian pilot site: Large-scale testing ground for AUTOPILOT IoT enabled autonomous driving. 2017-05-08 Länk

Digitaler Knoten 4.0

Digitaler Knoten 4.0 är ett nytt tyskt forskningsprojekt inom automatiserad och uppkopplad körning som startade i januari 2017 och som finansieras av det tyska förbundsdepartementet för transport och digital infrastruktur [1, 2]. Projektet kommer att fokusera på utveckling av digitala lösningar för korsningar med blandad trafik (automatiserade och icke-automatiska fordon, cyklister och fotgängare) i tätbebyggda områden. För detta används en digital plattform kallat AIM (Intelligent Mobility Application Platform) som utvecklats 2014 av DLR för forskningsändamål.

Deltagarna i projektet är: AVL Software and Functions GmbH, Deutsches Zentrum für Luft‐ und Raumfahrt e.V. (DLR), NORDSYS GmbH, OECON Products & Services GmbH, OFFIS e.V. – Institut für Informatik, Technische Universität Braunschweig, TRANSVER GmbH och Volkswagen AG.

Källor

[1] OECON. Project “Digitaler Knoten 4.0” kicked off. 2017-01-18 Länk

[2] Hanser Automotive. Nordsys beteiligt sich als Partner am Forschungsprojekt ”Digitaler Knoten 4.0”. 2017-05-09 Länk

AdaptIVe avslutas

EU-projektet AdaptIVe som pågått i tre och ett halvt år avslutas i juni med en avslutskonferens i Aachen i Tyskland. Under konferensen kommer projektets uppnådda resultat att redovisas i form av presentationer, utställning och demonstrationer i flera personbilar och en lastbil.

AdaptIVe har involverat 29 olika organisationer, bland dem Volvo Group, Volvo Cars och Chalmers. Målet med projektet har varit att utveckla och testa nya teknologier som möjliggör delvis och helt automatiserad körning på motorvägar och i tätbebyggda områden. Projektet har utforskat flera olika forskningsområden inklusive samverkan mellan fordonet och föraren samt rättsliga och ansvarsfrågor för förare och fordonstillverkare.

Här kan ni läsa mer om avslutskonferensen och anmälan till den.

DRIVEN satsar på nivå 4

Ett nytt brittiskt projekt som kallas DRIVEN och som leds av Oxbotica, ett entreprenörsföretag för artificiell intelligens, kommer att inom de kommande 30 månaderna testa en flotta av uppkopplade automatiserade fordon i tätbebygda områden och på motorvägar [1]. Planen är att dessa fordon ska vara av automationsnivå 4 enligt SAE-skalan och kunna klara av en hel resa från London till Oxford med eller utan passagerare (en förare kommer dock att finnas bakom ratten redo att ta över kontrollen om det skulle behövas).

Arbetet kommer att innefatta användning av en flotta på sex uppkopplade fordon utrustade med Oxboticas plattform Selen som möjliggör för fordonet att få information om omgivningen och lokalisera sig själv i den, samt att fatta beslut om den givna situationen och agera därefter. Utmaningar som projektet kommer att adressera inkluderar bland annat kommunikation och datadelning mellan uppkopplade automatiserade fordon, cybersäkerhet, försäkring och riskprofilering.

Projektets budget är runt 8,6 pund (ca 105 miljoner kronor). Det finanseras av Centre for Connected and Autonomous Vehicles via Innovate UK. Förutom Oxbotica deltar följande aktörer i projektet: Oxford Robotics Institute, re/insurer XL Catlin, Nominet, Telefonica O2 UK, TRL, the UK Atomic Energy Authority’s RACE (Remote Applications in Challenging Environments) center, Oxfordshire County Council, Transport for London och Westbourne Communications.

Projektet startade i april.

Egen kommentar

Det här är ett unikt projekt på det viset att det ämnar adressera utmaningar för en hel resa, inklusive de utmaningar som kan uppstå i stadstrafik – och dessa lär vara många.

Källor

[1] Oxbotica Press Realise. Fleet of driverless vehicles using UK-built software to be trialled between Oxford and London in 2019. 2017-04-27 Länk

CoExist ska förbereda städer och väghållare

Ett nytt EU-projekt som kallas CoExist kommer att utreda effekterna som automatisering kan komma att ha på olika delar av trafiksystemet [1]. Detta med målet att förbereda städer och väghållare för införandet av automatiserade fordon och hur dessa ska kunna dela vägar med konventionella fordon på ett effektivt och säkert sätt. Exempel på frågor som kommer att adresseras inom projektet inkluderar:

  • Vilka effekter kan förväntas med avseende på till exempel kapacitet, säkerhet och resmönster, speciellt i introduktionsfasen?
  • Vid vilken andel självkörande fordon blir det viktigt att anpassa infrastrukturen?
  • När kan separata filer för självkörande fordon vara användbart?
  • Hur kan framtidens trafiksignalstyrning utformas?

Dessa frågor kommer att adresseras framförallt genom trafiksimulering. Projektet kommer att samarbeta med fyra olika städer som ska bland annat hjälpa till med detaljerad problemformulering: Göteborg, Helmond (Holland), Milton Keynes (UK) och Stuttgart (Tyskland).

Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI är en av 15 deltagare i projektet.

Projektet har fått stöd på ca 3,5 miljoner Euro (36 miljoner kronor) av EU-programmet för forskning och innovation, Horizon 2020.

Egen kommentar

Inom FFI-projektet Automatiseringens Randvillkor (ARV) som pågick 2013-2015 och leddes av Fordons- och trafiksäkerhetscentrum SAFER identifierades flera utmaningar som automatiserade transporter kan komma att föra med sig för samhället – några av dessa kommer nu att adresseras inom CoExist.

Källor

[1] VTI, Forskning.se. Hög tid bereda väg för självkörande fordon. 2017-05-04 Länk

AutoFreight fokuserar på effektivare containertransporter

AutoFreight är ett nytt forskningsprojekt i Västsverige som ska fokusera på att med hjälp av automatiserade lastbilar möjliggöra effektivare transporter av containrar mellan Göteborgs hamn och Viareds logistikpark utanför Borås [1].

Visionen är att lastbilen framförs av en mänsklig förare fram till och efter riksväg 40 och automatiskt på riksvägen. I själva testerna i allmän trafik kommer dock lastbilen att framföras av en mänsklig förare hela tiden, medan testerna med automation kommer att äga rum på testbanan AstaZero. Chalmers Tekniska Högskola leder testerna med den automatiserade lastbilen på testbanan och är också med och utvecklar de algoritmer som krävs.

Projektet kommer att pågå fram till år 2020 och har en total budget på ca 50 miljoner kr. Det koordineras av AB Volvo och involverar ett tiotal partners, däribland Chalmers tekniska högskola, Combitech, GDL Transport, Ellos Group, Kerry Logistics, Speed Group, Volvo Bussar och Trafikverket.

 Källor

[1] Chalmers. Självkörande lastbilar i nytt stort forskningsprojekt. 2017-04-27 Länk

Storbritannien satsar på cybersäkerhet för uppkopplade autonoma fordon

5*StarS-konsortiet får nu finansiering från den brittiska innovationsmyndigheten Innovate Storbritannien för att bedriva forskning och utveckla en metodik för att säkerställa att komponenter och system för uppkopplade autonoma fordon konstruerats och testats för att uppnå relevanta standarder inom cybersäkerhet under hela sin livscykel [1].

Syftet är också att ta fram ett 5-stjärnigt rating-system för konsumenterna, likt det befintliga EuroNCAP rating-systemet för fordonssäkerhet.

Källa

[1] UK 5*StarS Consortium to focus on automotive cyber security, 2017-04-11 Länk