Kategoriarkiv: Övriga fordon

Senaste nytt och lästips

 • Skutt, skutt. Att identifiera och avståndsbestämma hoppande kängurur är svårt för Volvo Cars. Länk
 • Waymo lär sina bilar hur de ska interagera med utryckningsfordon. Länk
 • Polisen i Dubai ska testa självkörande övervakningsbilar utvecklade av Atsao Singapore Limited. Länk
 • Från 2019 kommer Volkswagen att införa pWLAN som standard på vissa modeller. Länk
 • Ett amerikanskt företag föreslår Hyperlane, ett körfält för automatiserade fordon. Länk
 • Toyotas nya Lexus LS som nyligenvisades i Japan kommer med en rad förarstödsfunktioner. Länk
 • Ford skapar ett nytt team som ska fokusera på forskning och utveckling inom robotik och artificiell intelligens. Länk
 • Nissans vision är inte att ersätta föraren, utan att förbättra förarens upplevelse med hjälp av automation. Länk
 • Trimbles dotterbolag Applanix i samarbete med universitet i Kanada kring positioneringssystem för automatiserade fordon. Länk
 • Intel-företaget Wind River och BlackBerry QNX är på frammarsch i Ottawa. Länk
 • MIT utvecklar drönare som kan både köra och flyga. Länk
 • MIT har också tagit fram en självkörande rullstol. Länk
 • Ertrac har släppt en ny version av Automated Driving Roadmap. Länk
 • TechEmergence beskriver vad som är på gång på den tunga sidan. Länk
 • KTH och VTI har tagit fram framtida scenarier för automatiserade fordon i Sverige. Länk
 • Nyfiken på hur automatiserade fordon kan hjälpa människor med funktionshinder? Den problematiken diskuteras i ett White Paper från Ruderman Foundation. Länk
 • Automatiserade fordon måste vara kooperativa. Länk
 • Jordbruken kommer aldrig bli som förr. Länk

Minibussar i Dubai

United Technical Services (UTS) från Abu Dhabi och mobilitetsföretaget 2getthere från Nederländerna kommer genom ett gemensamt företag kallat 2getthere Middle East att lansera en mobilitetstjänst i Dubai [1]. Till att börja med innebär det att företaget kommer med hjälp av självkörande minibussar (pods) att transportera människor mellan Nakheel Harbour och Bluewaters Island (ca 2,5 km), men planen är att tjänsten ska så småningom utökas till andra stadsdelar.

Det handlar om 25 minibussar som kan transportera upp till 24 passagerare åt gången och som framförs utan någon förare men som behöver ”guidas” av magneter i vägbanan. Körfältet som dessa bussar kommer att använda kommer att vara fysiskt separerat från övrig trafik.

Tjänsten väntas vara i drift runt årsskiftet 2018/2019.

Källor

[1] Fahy, M., The National. Dubai set to get major robot bus network. 2017-03-16 Länk

Utopia för motorcyklister

Många olyckor involverande motorcyklister sker idag när andra fordon svänger vänster (left turn across path) eller vid omkörning. I många fall sker detta eftersom förarna inte ser motorcyklisterna i tid.

Dessa olyckor kommer att elimineras när fordonen är självkörande, menar Karl Viktor Schaller, utvecklingschef vid BMW Motorrad [1]. Sensorerna i kombination med trådlös kommunikation kommer att  möjliggöra tidigare detektion av faror och därmed kommer fordonen inte hamna i situationer som kan leda till olyckor med motorcyklister.

Detta i sig kan leda till att fler vågar åka motorcykel vilket är också bra ur miljösynpunkt. Försäljningen av motorcyklar väntas också öka på grund av det i många delar av världen.

Källor

[1] Stock, K., Bloomberg. Self-Driving Cars Will Be the Best Thing to Happen to Motorcycles. 2016-10-11 Länk

BMW Motrorrad Vision Next 100

I samband med utställningen Iconic Impulses. The BMW Group Future Experience som ägde rum förra veckan i Los Angeles visade BMW Group bland annat sin vision om hur framtida motorcyklar kan komma att se ut [1].  Detta är ännu en pusselbit i företagets firande av sitt 100-årsjubileum.

Motorcykeln som kallas BMW Motrorrad Vision Next 100 är eldriven, har delvis automatiserad styrning och kan balansera själv. Den är utrustad med en rad sensorer och kommunikationsenheter för att få bättre information om omgivningen.

Visionen är att BMW Motrorrad Vision Next 100 ska bli så pass säker att varken hjälm eller någon annan skyddsutrustning kommer att behövas. Däremot ska ett visir vara tillgängligt som ger ögonskydd och fungerar som en skärm som visar grundläggande information som navigation till motorcyklisten. På det viset kan alla tvåhjulsälskare uppleva maximal frihet – och som BMW själva uttrycker det ”the great escape”.

Här kan ni se hur det hela kan komma att se ut.

Källor

[1] BMW Group. The BMW Motorrad VISION NEXT 100 anticipates motorcycling in the future. Länk

Autonoma maskiner i jordbruket

Skrivet av Jonas Engström, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

I ett inledande skede i utvecklingen av autonoma maskiner i jordbruket kommer det antagligen handla om en avvägning för maskinägaren om tid för att programmera maskinen jämfört med att köra själv. Ju mer tekniken utvecklas desto mer av arbetet på gården kan utföras av en autonom maskin. Idag används olika typer av förarstöd som t ex autostyrning, som hjälper föraren att utnyttja redskapens hela bredd utan överlapp, eller möjlighet att programmera olika sekvenser så att t ex alla moment som behövs vid slutet av fältet kan aktiveras med en knapptryckning.

Större jordbruksmaskiner används mestadels på åkern och där finns stora möjligheter med autonom styrning. Eftersom det inte är avgränsat område är det dock än så länge samma juridiska hinder för användning som för vägtrafik. Idag går utvecklingen av konventionella maskiner för jordbruk mot ökad storlek för att slå ut förarkostnaden på högre produktivitet. Men stora maskiner är egentligen negativt för avkastningen på åkern, eftersom de leder till mer markpackning. Med autonoma maskiner kan maskinerna göras mindre och därmed minska detta problem.

Inom gården finns flera typer av autonoma maskiner på marknaden idag, däribland städ- och foderrobotar, samt mjölkrobotar.

Svårigheten med helt autonoma maskiner i jordbruket handlar om hur maskinen ska veta när arbetet är tillräckligt bra utfört, eller om t ex någon del av ett fält behöver harvas en gång till innan sådd. Men liknas en autonom maskin mer med en lågt utbildad förare, där lantbrukaren har koll på körningen ökar möjligheterna i närtid. Detta är också den inriktning som de autonoma jordbruksmaskiner som visas oftast har.

De flesta tillverkare av jordbruksmaskiner har något projekt kopplat till autonom styrning av maskiner, eftersom det är en teknik som tros ha stor inverkan på jordbruket. I dagsläget har dock mest prototyper för olika system visats upp, förutom några system som finns på marknaden.

Den autonoma jordbruksmaskin som finns på marknaden är Greenbot från holländska Precision Makers [1], bild 1 nedan. Det är en förhållandevis liten maskin (75 kW) som kan upprepa en tidigare gjord körsekvens, vilket passar bra för att t ex klippa gräs eller gödsla. Styrsystemet kan även sättas in i en konventionell traktor och genom traktorns CAN-buss spela in och spela upp en körsekvens. Bearbetning av ytan innanför ett geofence ska också vara möjligt. Även amerikanska företaget Autonomous Tractor Corporation har ett liknande system [2], samt ett eget koncept för autonom traktor kallat Spirit, bild 2 nedan.

bild-1
Bild 1
bild-2
Bild 2

I somras presenterade JTI, tillsammans med Lighthaus, Valtra, Atlas Copco, SSAB och Ålö en konceptstudie med en i huvudsak autonom maskin för lättare arbetsuppgifter i stad och i jordbruket kallad Jumbo Junior [3, 4], se bild 3.

bild-3
Bild 3

Många universitet och lärosäten som håller på med jordbruksteknik har en liten robotplattform som de testar i fält och många av dessa är eldrivna. Om de inte är små är de i allmänhet drivna av en förbränningsmotor. Exempel eldrivna fältrobotar som utvecklats av företag är norska Adigo Tembo [8] (bild 4 nedan) eller Bosch Bonirob [9] (bild 5 nedan) som är en relativt liten eldriven autonom robot för jordbruksändamål med räckviddsförlängare.

bild-4
Bild 4
bild-5
Bild 5

Nyligen kom jordbruksmaskintillverkaren Fendt med en konceptstudie kallad Mars [5] där de förutspår en arme med små maskiner som är eldrivna och arbetar ihop i svärmar och där sammanfattas väl vad många förutspår: många små maskiner som kan arbeta dygnet runt, med liten markpackning och minskat beroende på en stor enhet som måste fungera. I studien ska varje planta följas från sådd till skörd, vilket kan ses som en extrem form av det man idag kallar platsanpassad odling eller precisionsodling, där man idag strävar efter att gå ifrån samma behandling av hela åkrar till delar av åkrar (bild 6).

bild-6
Bild 6

Två andra konventionella tillverkare av jordbruksmaskiner är CaseIH [7] och New Holland [6] som presenterade sina studier samtidigt, men där den ena har hytten kvar (bild 7) och den andra är en vanlig traktor utan hytt (bild 8). Att de presenterades vid samma mässa kan ha att göra med att de ägs av samma koncern CNH.

bild-8
Bild 7
bild-7
Bild 8

Källor

[1] Greenbot http://www.precisionmakers.com/greenbot/

[2] ATC http://www.autonomoustractor.com/

[3] Jumbo Junior Konceptstudie JTI, 2016: https://www.youtube.com/watch?v=JKGC0aoJEDs,

[4] http://www.jti.se/index.php?page=sjaelvkoerande-elfordon-i-ladugarden-ingen-utopi

[5] Mars från Fendt http://www.fendt.com/int/11649.asp

[6] New Holland http://agriculture1.newholland.com/nar/en-us/about-us/whats-up/news-events/2016/new-holland-nh-drive-new-concept-autonomous-tractor

[7] CaseIH http://www.caseih.com/northamerica/en-us/pages/campaigns/autonomous-concept-vehicle.aspx

[8] Tembo www.Adigo.no

[9] Bonirob https://www.deepfield-robotics.com/en/BoniRob.html

Case IH har tagit fram ett koncept för en självkörande traktor

Case IH har i samarbete med Advanced Farming Systems (AFS) tagit fram ett konceptfordon för en självkörande traktor för att undersöka dels om tekniken fungerar och dels om det finns ett kundbehov tillräckligt stort för att bönderna i USA skulle kunna tänka sig investera i ett sådant fordon [1].

Konceptfordonet är baserat på en existerande modell av Magnumtraktorer, men med ny styling och ett interaktivt användargränssnitt som möjliggör för operatören att övervaka förprogrammerade ingrepp på distans. Ombordsystemet räknar automatiskt in redskapsbredder och lägger en kurs för de mest effektiva banorna beroende på terräng, hinder och andra maskiner som arbetar på fältet. Operatören kan fjärrövervaka och justera banan via antingen en stationär dator eller en bärbar platta.

Med hjälp av radar, lidar och videokameror ombord kan fordonet känna av föremål som är stillastående eller i rörelse och kan stanna av sig självt för att notifiera operatören med ljus- och ljudvarning och invänta tilldelning av ett nytt spår. Fordonet stannar även omedelbart om GPS-signalen eller positionsdata försvinner eller om den manuella stoppknappen trycks in. Maskinuppdragen kan även ändras i realtid via fjärrgränssnittet eller via automatiska vädervarningar.

“Även om detta inte är en produktlansering på något sätt kan det säkert leda till en längre fram”, kommenterar AFS.

Källor

[1] Laurie Bedord: CASE IH Unveils Autonomous Concept Tractor, Agriculture, 2016-08-31. Länk

Drönare som en extra sensor

Detroit News rapporterar om ett patent som Ford fått beviljat av den amerikanska patentmyndigheten och som går ut på att använda drönare som ett komplement till fordonsbaserade sensorer [1]. Automatiserade fordon nämns som ett möjligt applikationsområde. Genom att skicka drönare framför sig kan automatiserade fordon få längre sikt framåt. Enligt patentet kan drönare komma att användas för att leverera varor till och från fordonet.

Det är värt att notera att Ford och drönartillverkaren DJI har i början av året utlyst en utmaning med syfte att utveckla spaningssystem som FNs utvecklingsprogram skulle kunna använda för att kartlägga svåråtkomliga områden vid exempelvis naturkatastrofer. Det är totalt 25 lag som anmält sig till tävlingen, varav 10 har gått vidare till final. Vinnaren utses i augusti och kommer att belönas med 100 000 dollar.

Egen kommentar

En liknande applikation av drönare hittar vi hos Komatsu inom ramen för deras Smart Construction tjänst. Där används drönare för att guida självkörande lastbilar och grävmaskiner. Mer om detta kan ni läsa i vårt nyhetsbrev.

En annan observation är att utmaningsdriven utveckling börjar bli alltmer vanlig hos både fordonstillverkarna och andra aktörer inom området automatiserade transporter.

Jag har tyvärr inte kunnat hitta Fords patentansökan och har ingen mer detaljerad information om det hela.

Källor

Martinez, M., The Detroit News. Ford patents drone that acts as autonomous car lookout. 2016-05-10 Länk

Deutsche Bahn ser positivt på självkörande fordon

Den tyska järnvägsjätten Deutsche Bahn ser positivt på självkörande bilar och kommer i framtiden att införa sådana bilar för transporter till och från järnvägsstationen, dvs. för att adressera den första och sista kilometern på resan [1]. Företaget har även börjat utforska tjänster som kan konkurrera med Uber för att transportera resenärer runt tätorter där tågtransporter är opraktiska eller omöjliga. Självkörande tåg är också av intresse.

Deutsche Bahn har inte offentliggjort någon tidsplan för införandet av självkörande fordon.

Källor

[1] Golson, J., The Verge. Deutsche Bahn looking at adding autonomous cars to its mass transit network. 2016-05-06 Länk

Självkörande pods i Indien

Enligt The Times of India kommer självkörande små fordon, s.k. pods, att finnas i staden Gurgaon inom ett år [1]. National Highways Authority of India håller nämligen på att starta upp ett nytt projekt som ska gå ut på att bygga en 13 km lång rälsbana i luften som ska användas av självkörande spårbundna taxipods. Nyligen öppnades en utlysning där företag världen över bjuds in att anmäla intresse för projektet. Varje pod kommer att kunna transportera upp till 5 resenärer men det ska gå att hyra dem för helt privata resor. Projektet kallas Metrino och väntas kosta ca 128 miljoner dollar som ska betalas av det företag som väljs ut för projektet.

Mer om projektet och den privatdrivna oplanerade utvecklingen i staden Gurgaon kan ni läsa om här.

Källor

[1] Dash, D.D., The Times of India. Global bids for Gurgaon pod taxis in April. 2016-03-20 Länk

Självkörande brandbil i DC

Teknikföretaget AiNET har nyligen utfört tester med en helt självkörande räddnings- och brandbil i centrala delar av Washington DC [1]. Bilen är döpt till Server Crash Rescue (SCR) 50 och är i själva verket en Amertek Aircrash Rescue and Fire Fighting lastbil från 1991. Den är utrustad med 74 sensorer, GPS-enheter samt avancerad mjukvara.

AiNET planerar att göra källkoden tillgänglig för allmänheten via GitHub.

Källor

[1] AiNET. AiNET Announces Self-Driving Utility Vehicle Passes Road Test. 2016-04-01 Länk