Kategoriarkiv: Bussar

Halvåret som gått

  • Det senaste halvåret har karakteriserats av Nvidias frammarsch inom fordonsbranschen. Ett tiotal nya samarbeten med leverantörer och fordonstillverkare är något att skryta om! Utöver Nvidias samarbete har vi också fått skåda några andra spännande samarbeten, som exempelvis mellan Waymo och Avis, robotikföretaget ZMP och taxiföretaget Hinomaru Kotsu, kinesiska Baidu och tyska Bosch och Continental, samt mellan Waymo och Lyft.
  • Dödsolyckan med en automatiserad Tesla Model S som skedde förra året i maj har utretts av den amerikanska trafikmyndigheten NTSB och slutsatsen blev att olyckan kan ha berott på den mänskliga faktorn – innan olyckan skedde, släppte föraren ratten vid upprepade tillfällen trots att Autopilot-funktionen uppmanade honom att ha dem där. Tesla har också blivit stämda av tre kunder i Kalifornien som anser att Autopilot inte håller vad den lovar.
  • Volvo Cars har presenterat första familjen som ska testa automatiserad körning inom ramen för Drive Me-projektet. Waymo följde lite i Volvo Cars spår, och offentliggjorde sina planer på att låta vanliga kunder nyttja dess mobilitetstjänst med automatiserade bilar i Phoenix.
  • Lastbilssidan har mest uppmärksammats på grund av striden mellan Waymo/Google och Uber/Otto. Men utöver det har vi fått veta att Waymo utökar verksamheten och inleder testning av automatiserade lastbilar med fokus på att utveckla lösningar som möjliggör automatiserad körning på motorväg. Volvo Group har visat en något annorlunda tillämpning – en självkörande sopbil. Sedan har Einride utlovat en ny typ av lastbil som är helt självkörande – vi väntar med spänning på att se den.
  • Alltfler länder börjat tillåta testning av automatiserade fordon utan krav på att en förare ska sitta bakom ratten, så länge det finns en operatör som kan fjärrkontrolera fordonet. Som ett resultat av detta har fler tester med exempelvis självkörande bussar blivit aktuella.
  • Ikonen för självkörande fordon, Waymos Firefly, har gått i pension, och den kan vi framöver se endast på museer. Den kommer dock utan tvekan fortsätta pryda många presentationer.
  • Apple har bekräftat att de utvecklar autonoma system och kallat det hela ”the mother of all AI”, de har fått tillstånd för testning i Kalifornien och deras bilar har skådats ute i trafiken. Att AI är en viktig, och utmanande, komponent för automatiserad körning framgår också av flera nya samarbeten som fokuserar på AI.
  • Och den eviga diskussionen om automationsnivåer fortsätter…Är det nivå 3 eller 2,5? När är det nivå 5? Kopplat till den här problematiken, hörde jag häromdagen en undra: Automationen är till för att hjälpa människor. Varför då prata om nivåer och inte om vilka problem som tekniken hjälper människor med?

Autonoma bussar snart en verklighet

I Ericssons senaste ’Mobility Report’ beskrivs att det snart kan bli vanligt att se autonoma bussar på vägarna [1]. Ett viktigt steg  för att införa autonoma bussar i kollektivtrafiken är dock utvecklingen av fjärrövervakning och kontrollsystem som säkerställer säkerheten.

Rapporten beskriver att Scania har ett 5G-konceptnätverk som nu används för olika tester där en fjärroperatör kör en buss runt ett testområde, som till och från en parkeringsplats. Testerna fokuserar på två områden: responstiden för fjärrövervakning och kontrollsystemet, och de automatiska verktygen som krävs för att prioritera nätverkstjänsterna. Sensordata från bussen, inklusive videouppspelning med högupplösning, strömmas till fjärroperationscentralen över LTE-radio i ett 5G-nätverk. Testbädden inkluderar också en automatiserad servicebeställning, vilket möjliggör att man kan prioritera vilka nätverksresurser som behövs för fjärrövervakning och drift.

Parallellt med Scanias verksamhet demonstrerades också fjärrstyrningen av ett forskningskonceptfordon (RCV) – utvecklat och anpassat av Integrated Transport Research Lab vid KTH Royal Institute of Technology – på Mobile World Congress 2017.

Källa

[1] Remote operation of vehicles with 5G, Ericsson.com, 2017 Länk

Självkörande buss i Kina

Kinesiska företaget CRRT har utvecklat en ny typ av buss som är en blandning av buss och spårvagn/tunnelbana [1]. Den består av flera vagnar som kan kopplas på och av vid behov, och den är helt självkörande. Den behöver däremot vita streckade linjer i mitten av körfältet för att positionera sig rätt på vägen.

Företaget refererar till den nya bussen som ”smart bus” eller Autonomous Rail Rapid Transit (ART). I standardutförandet består en ART av tre vagnar, är ca 32 meter lång och kan transportera upp till 300 passagerare.

Enligt en rapport från den statliga mediebyrån Xinahua, kommer en sådan buss att kosta runt 2 miljoner dollar, vilket är betydligt billigare än att bygga spår för tunnelbana. Att bygga 1 km spår beräknas kosta ca 102 miljoner dollar.

Testerna med den nya bussen inleds under 2018 i staden Zhuzhou på en 6,5 km lång vägsträcka.

Här kan ni se hur ART fungerar.

Källor

[1] Tan, Y.: China debuts driverless train that only needs white painted lines as tracks. Mashable 2017-06-07 Länk

Indisk självkörande skyttelbuss

Det indiska robot-företaget Hi-Tech Robotic Systemz har förutom självkörande gaffeltruckar nu även tagit fram en eldriven skyttelbuss, Novus Drive, för 15 personer som kan köra själv i hastigheter upp till 40 km/h [1]. Se filmen!

Egen kommentar

Som vi tagit upp många gånger tidigare så verkar minibussar och skyttlar vara en tidig och relativt enkel tillämpning av teknologin: de går ofta en fast rutt och i låga hastigheter.

Källor

[1] Cyrus John: Watch: A Ride in Novus Drive, India’s First Self-Driving Vehicle, The Quint 2017-06-01 Länk

Uthyrningstjänst för små bussar

Startupföretaget Navya har ingått ett avtal med NEoT Capital som går ut på att utveckla en uthyrningstjänst för Navyas helt självkörande minibuss Navya Arma [1]. Målet är att möjliggöra för offentliga och privata aktörer att erbjuda självkörande transport till konsumenterna.

Inom ramen för samarbetet kommer NEoT Capital att köpa minibussar från Navya och sedan hyra ut dem till intresserade organisationer. Uthyrningskontrakten kommer att vara på 48 eller 60 månader och inkludera försäkring och underhåll av fordon.

Uthyrningstjänsten kommer att lanseras under andra kvartalet 2017 och priset väntas vara från 9500 euro/månad (exklusive moms).

Egen kommentar

Den här tjänsten kommer säkerligen göra det lättare för många intressenter att våga prova de små självkörande bussarna. Hittills så har det oftast handlat om att intressenterna fått köpa eller låna ett begränsat antal bussar under särskilda avtal direkt från tillverkaren.

Källor

[1] Navya Press Release. Navya and NEoT Capital introduce the very first turnkey service solution destined for the autonomous mobility market. 2017-05-04 Länk

Bussföretaget Proterra ger sig in i spelet

Amerikanska bussföretaget Porterra som fått mycket uppmärksamhet kring sin eldrivna buss med en batteriräckvidd på 563 km (350 mil) ger sig nu in i spelet om automatiserade fordon [1]. Företaget har, ihop med University of Nevada och dess samarbetspartners inom Living Lab: Regional Transportation Commission of Washoe County (RTC), Nevada Department of Motor Vehicles, Nevada Governor’s Office for Economic Development, Fraunhofer Institute for Transportation and Infrastructure Systems IVI samt städerna Reno, Sparks och Carson City, startat ett projekt för utveckling av system för automatiserad busskörning.

Som ett första steg kommer Porterras elbuss att utrustas med sensorer för att samla in data från olika bussrutter i Reno som sedan ska analyseras för att bestämma hur och var som automation kan implementeras. Steg två i projektet omfattar data mining, utveckling av algoritmer och integrering av trådlös kommunikation. Steg tre fokuserar på licensering och kommersialisering.

Proterras VD Ryan Popple är tveksam om helt automatiserade bussar kommer kunna bli verklighet [2]. Han tror att en mänsklig förare/övervakare kommer att behövas, oberoende av teknikens mognadsgrad. Detta eftersom bussoperatörer behöver uppfylla lagen för funktionshindrade (Americans with Disabilities act) som i sig kräver att det finns någon som hjälper personer med funktionshinder att komma ombord på ett säkert och behagligt sätt, något som idag sköts av bussförare. En annan användargrupp som ställer liknande krav är barn.

Egen kommentar

Det är ingen tvekan om att Proterra och andra bussaktörer som siktar sig in på att automatisera vanlig linjetrafik står inför många utmaningar som är annorlunda jämfört med andra transportslag. Det kan mycket väl vara så att helt självkörande linjebussar blir svåra att implementera men detta till trots kan det finnas stora säkerhetsvinster som kan göras även där med automation.

Källor

[1] Prottera News. Emphasizing safe, intelligent transportation, Proterra begins first autonomous bus program in the United States. 2017-05-02 Länk

[2] Baker, R.D., SFGate. Proterra to test self-driving bus in downtown Reno. 2017-05-02 Länk

Disney planerar självkörande bussar i Florida

Disney är i diskussion med såväl amerikanska Local Motors som franska Navya om leverans av självkörande mini-bussar eller skyttlar till nöjesparken Disney World i Florida skriver Los Angeles Times [1]. Tanken är att börja med att köra anställda för att sedan även köra gäster.

Planerna gäller inte Disneyland. Till skillnad från Kalifornien, där ju Disneyland ligger, har Florida få restriktioner för självkörande fordon.

Egen kommentar

Detta är ytterligare ett exempel på användning av långsamma självkörande minibussar, ett relativt enkelt användningsfall där bussarna går en förutbestämd rutt. Sådana bussar verkar bli den första tillämpningen av automatiserade fordon utanför test och demonstrationer.

Källor

[1] Russ Mitchell: Walt Disney World plans to deploy driverless shuttles in Florida, Los Angeles Times 2017-04-28 Länk

ST Kinetics ska utveckla bussar i Singapore

Singaporianska Land Transport Authority (LTA) inleder ett nytt samarbete med ST Kinetics som går ut på att utveckla och testa automatiserade bussar i Singapore [1].

ST Kinetics kommer att utveckla och integrera ett system för automatiserad körning på två befintliga 40-sitsiga eldrivna bussar. Systemet kommer att inkludera en GPS och en rad olika sensorer, däribland kameror, ultraljudssensorer och radar som kan upptäcka andra fordon på avstånd upp till 200 meter. En del av arbetet kommer att gå ut på att förbättra detekteringsförmågan vid kraftigt regn, från nuvarande 10 mm/h till 30 mm/h.

Samarbetet kommer att pågå i 3,5 år och utvecklingen kommer att ske gradvis. Till en viss början kommer testerna att utföras inom ett industriområde som omfattar enklare trafikscenarier för att sedan utvidgas till mer komplexa scenarier och sträckor inom och mellan städer.

Egen kommentar

Det framgår inte vilken grad av automation som ST Kinetics kommer att satsa på. Att döma utifrån systembeskrivningen så handlar det om någon typ av övervakad körning (upp till automationsnivå 3 enligt SAE-skalan).

Att utforska automatiserade bussar och andra typer av delade transporter är något som Singapore valt att fokusera på. Flera demonstrationer med mindre automatiserade bussar har utförts under de senaste åren, och LTA har också inlett samarbete med Nanyang Technological University (NTU) som går ut på att utveckla och testa automatiserade stora bussar. Utöver det har det ett samarbete med Delphi och ett med nuTonomy som går ut på att utveckla ondemand mobilitetstjänster.

Källor

[1] Land Transport Authority Press Releases. LTA inks agreement with ST Kinetics to develop and trial autonomous buses. 2017-04-10 Länk

Navaya testar förarlösa bussar i Strasbourg-Ortenau

I samband med  ITS European Congress (19-22 juni) i Strasbourg, lanseras Cross-Rhine Driverless Shuttle Challenge. Syftet med utmaningen är att införa förarlösa bussar i kollektivtrafiken i fransk-tyska distriktet Strasbourg-Ortenau, och officiellt presentera mobilitetslösningen på kongressen.

Det franska bolaget Navya, som samarbetar med Keolis, uppfyllde de båda ländernas transportstandardkrav och kommer att tillsammans med  Strasbourg Transport Company, CTS och städerna Kehl och Strasbourg välja den bästa rutten för att testa de självkörande bussarna. Rutten kommer att   vara ca 2 km lång och förbinder territorierna Kehl och Strasbourg.

Allmänheten kommer också få möjlighet att utvärdera tjänsten genom att fylla i ett frågeformulär under test perioden.

Källa

[1] The Eurodistrict announces the Cross-Rhine Driverless Shuttle Challenge results. 2017 Länk

Piloter med minibussar i London

Vi har vid flera tillfällen rapporterat om pågående brittiska projekt som går ut på att testa automatiserade fordon på allmänna vägar. Under de kommande tre veckorna har Londonborna möjlighet att testa en helt självkörande minibuss längs en vägsträcka i stadsdelen Greenwich [1].

Bussen, som kallas Harry, har fyra säten och kan köra i hastigheter upp till 16 km/h. Den har ingen traditionell ratt,  gas- eller bromspedaler. Under testerna kommer det finnas med en operatör i bussen som kan stoppa den om det skulle behövas. Det är företaget Oxbotica som ligger bakom teknologin i bussen, och enligt deras representanter har över 5000 människor anmält intresse att testa Harry.

Förhoppningen är att sådana här bussar ska kunna transportera betalande passagerare på försöksbasis år 2019 [2].

Källor  

[1] Vincent, J., The Verge. London trials driverless shuttle service. 2017-04-05 Länk

[2] Thomas, D., BBC. Driverless shuttle bus to be tested by public in London. 2017-04-05  Länk