Kategoriarkiv: Affärsmodeller

Mörkare tider för leverantörer av reservdelar?

En ny rapport från KPMG visar att automatiserade fordon kan få negativ påverkan på tillverkare av reservdelar för fordon [1]. Inom 5-15 år väntas automatiserade fordon få relativt stor spridning i samhället, och antalet trafikolyckor kommer då att minska. Detta i sig kommer att leda till ett minskat behov av reservdelar för reparation av fordonsskador som uppstår på grund av trafikolyckor.

KPMG uppskattar att antalet olyckor kan minska med mer än 60 % före år 2030 och runt 80 % år 2040. För kollisionsreparations-marknaden innebär detta en minskning med 50 % inom de närmaste 15 åren. Baserat på tillverkarnas intäkter från kollisionsreparationer som under 2015 uppgick till 5,6 miljarder dollar, kommer detta innebära att intäkterna faller ner till 2,7 miljarder dollar år 2030 och 1,4 miljarder dollar år 2040.

Trots att intäkterna från kollisionsreparationer står för mindre än 3 % av fordonstillverkarnas totala intäkter utgör kollisionsdelarna i genomsnitt 10-20 % av deras rörelseresultat. Baserat på detta kan tillverkarna räkna med en minskning av rörelseresultatet med 4-9 % år 2030 och en minskning med 13 % år 2040.

Källor

[1] KPMG. Will autonomous vehicles put the brakes on the collision parts business? Maj 2017. Länk

Alphabets chef lämnar Ubers styrelse

Den högt uppsatta Alphabet-chefen David Drummond som suttit i Ubers styrelse i nästan 3 år har numera avgått då det verkar som de två företagen blir alltmer direkta konkurrenter [1].

Under det senaste året har både Uber och Alphabet arbetat intensivt med självkörande fordon. Trots att Alphabets ansträngningar varit mer omtalade har Drummond suttit i styrelsen under hela utvecklingstiden för de båda bolagen.

Drummond gick med i Ubers styrelse efter att Alphabet investerade 250 miljoner dollar i Uber under 2013, en affär som Drummond ansvarade för. Detta var en av de största investeringarna som Uber fått och Alphabet är fortfarande en av ägarna i företaget.

Källor

Heather Somerville: Alphabet executive steps down from Uber board amid growing competition. 2016-08-29 Länk

Kan Uber och Lyft verkligen tjäna pengar på självkörande fordon?

Det har ju skrivits mycket om bildelningsföretagen som Uber och Lyft och deras satsningar på självkörande fordon. Ett skäl till detta verkar vara att deras största kostnad idag är förarna. Genom att ersätta förarna med självkörande fordon så kan företagen både förbättra tjänsten och minska sina kostnader.

Men Driverless Transportation [1] undrar om det verkligen stämmer. Idag redovisar båda företagen kraftiga förluster – Uber gick back med ca $2 miljarder förra året och Lyft försöker hålla förlusterna under $50 miljoner i månaden – och det är känt att det inte är lätt att få lönsamhet i bildelningstjänster.

Men om företagen framöver inte har förare (som idag äger fordonen) så måste de istället investera i högteknologiska fordon. Att då gå från att idag vara en tjänsteleverantör utan några egentliga materiella tillgångar, till att behöva finansiera och investera i miljontals bilar. Hur kan den affären gå ihop?

Källor

[1] Burney Simpson: How Do You Buy A Million Cars When You Can’t Make A Dime? Driverless Transportation 2016-08-25 Länk

BMW tänker om

Efter att ha byggt ”den ultimata körmaskinen” i 100 år behöver BMW sadla om. Detta enligt Klaus Froehlich,  styrelsemedlem för forskning och utveckling hos företaget[1]. Det är nödvändigt att utveckla smarta bilar och Froehlich ser framför sig en framtid där ungefär hälften av företagets anställda är mjukvaruutvecklare. Utan att bli bättre när det gäller maskininlärning och artificiell intelligens riskerar BMW att ”kapitulera” för internetjättar som Apple och bara leverera metallkonstruktioner till dem.

BMW behöver anpassas snabbt, samtidigt som de bevarar sin affärsmodell. Planen är att utveckla egen kompetens inom de kommande 5-6 åren, men vissa samarbeten med leverantörer blir nödvändiga. Det gäller då att identifiera win-win samarbeten.

Egen kommentar

Att inte bli dominerade av mjukvaruutvecklingsföretag är något som är oerhört viktigt för tysk fordonsindustri och regering. För att göra sig konkurrenskraftiga har exempelvis flera tillverkare gått samman och köpt HERE Maps. Regeringen har å andra sidan lovat stötta fordonsindustrin mot ett ”Google-oberoende” genom att tillåta testning på allmänna vägar samt att utrusta en motorväg för trådlös kommunikation mellan fordon och infrastruktur.

Källor

[1] Taylor, E., Wissenbach, I. Reuters. Exclusive – At 100, BMW sees radical new future in world of driverless cars. 2016-03-04 Länk

Hur ska fordonsindustrin hantera förändringen?

KPMG har nyligen publicerat en ny rapport som heter The clockspeed dilemma – What does it mean for automotive innovation? Som det framgår av själva titeln fokuserar rapporten på att ta fram ”recept” på hur fordonstillverkarna ska hantera den snabba förändringen i såväl konsumentstrukturen som i fordonstekniken samt förändringen i mobilitetskraven.

Här är några saker som KPMG anser att fordonstillverkarna borde ta hänsyn till:

  • De yngre och äldre generationerna gör små förändringar i sina mobilitetsbeslut som leder till ökat resande per person. Denna ökning kommer att ha en inverkan på bilförsäljning, bilägandemodeller, energiefterfrågan och infrastruktur.
  • Teknologijättar och startupföretag är här för att stanna. Dessa nya spelare är duktiga på att känna av konsumentförändringar och driva ny teknik till marknaden i en snabb takt.
  • Skräddarsydda erbjudanden börjar bli allt mer viktiga.
  • Bygg flexibel arkitektur för en ständigt föränderlig framtid.
  • Välj kärnkompetens med stor omtanke. Man kan inte investera i allt.
  • Håll jämna steg med alla innovativa krafter inom och utanför branschen som snabbt och ständigt förändrar konsumenternas förväntningar.
  • Tillåt misslyckanden i korta och snabba loopar och dra lärdom av dessa. Misslyckanden kan vara värdefulla för innovation.

Här kan ni se en presentation baserad på rapporten.

Källor

[1] KMPG. The clockspeed dilemma – What does it mean for automotive innovation? 2015-11 Länk

Volvo Trucks tankar om automatisering

I en videointervju i samband med Autonomous Trucks 2015 i Detroit berättar Magnus Rilbe, chef för Vehicle Dynamics & Active Safety, om AB Volvos tankar om automatisering av lastbilar. Han tar bland annat upp AB Volvos strategi att införa funktionalitet stegvis, om nyttan för lastbilsbranschen och om affärsmöjligheterna.

Ni ser filmen här.

Magnus höll också en presentation vid konferensen och även vid motsvarande konferens i Stuttgart. Hans och övriga talares presentationer återfinns här.

Vad kostar det att Volvo tar ansvaret?

Som vi tidigare rapporterat så har Volvo Cars sagt att de kommer att ta ansvaret för sina framtida fordon när de körs autonomt.

Nu har Driverless car market watch [1] räknat ut vad detta skulle innebära i ökat pris på bilen, vilket landar på ca $650 eller ca 5 500 kr. Att det inte blir högre beror på de betydligt lägre beräknade riskerna med autonoma fordon, samt att fordonstillverkarna sannolikt kommer att kräva att bilarna underhålls regelbundet av särskilda märkesverkstäder.

Källor

[1] Dr Alexander Hars: Volvo’s liability promise for autonomous mode may cut out insurance companies and independent repair shops, Driverless car market watch 2015-10-24 Länk

Drönare guidar självkörande anläggningsmaskiner

Den japanska tillverkaren av anläggningsmaskiner Komatsu har nu introducerat en ny tjänst som kallas Smart Construction [1]. Den går ut på att självkörande anläggningsmaskiner som t.ex. grävskopor guidas av drönare. Drönarna kartlägger omgivningen i tre dimensioner och förser anläggningsmaskinerna med relevanta data i realtid. På det viset kan anläggningsmaskinerna orientera sig i omgivningen på ett enklare och mer noggrant sätt.

Drönarna har utvecklats av ett amerikanskt startupföretag, Skycatch. Komatsu planerar att investera 25 miljoner dollar i Skycatchs forskning och utveckling. Samarbetet kommer att bidra till en helt ny affärsverksamhet för Komatsu: istället för att sälja anläggningsmaskiner till sina kunder, kan företaget nu hyra ut dem för att utföra en viss uppgift.

Smart Construction väntas optimera byggnationen av diverse infrastrukturer inför sommar-OS i Japan 2020. Just nu råder det stor brist på arbetskraft som kör anläggningsmaskiner och om maskinerna kan sköta sig själva så kan stora vinster göras.

Egen kommentar

Det här är ett tydligt exempel på hur självkörande fordon kan skapa nya affärsmöjligheter för fordonstillverkare. Det gäller bara att identifiera sådana möjligheter i tid och att ”paketera” dem på rätt sätt. En annan insikt är att många av dessa nya möjligheter kommer nog kräva nya samarbeten.

Källor

[1] Popper, B., Robo-bulldozers guided by drones are helping ease Japan’s labor shortage, The Verge. 2015-10-13 Länk

Dags att välja sida

Två viktiga händelser har hamnat i skuggan av Volkswagens diesel-skandal den senaste månaden, skriver den förre racingföraren och kolumnisten Alex Roy i motorbloggen Jalopnik i artikeln ”The Autonomous Winter Is Coming” [1]. Det är dels att Google anställt John Krafcik som VD för sin verksamhet med självkörande bilar, dels att Daimlers VD Dieter Zetsche uttalat att man inte tänker bli Apples legotillverkare.

Varför är dessa båda händelser viktigare än VW-skandalen? Det handlar förstås om den stora förändringen för hela branschen som följer med automatisering av fordonsflottan. Flera studier pekar på att antalet fordon på vägarna då kan minska med upp till 70%. Även om det bara blir hälften så innebär det en radikal förändring för dagens fordonstillverkare. De kommer att tvingas välja mellan att bli ett Mobility Brand eller ett Driving Brand. Idag finns egentligen bara Google i den första kategorin och alla de etablerade biltillverkarna i den andra. Det är därmed lätt att tro att den kategorin kommer att bli dominerande i framtiden. Men troligen kommer många av kunder som redan idag mest har bil för transportbehovet att gärna välja en mobilitetslösning med självkörande bilar.

Om fordonstillverkarna vill överleva i den autonoma framtiden så måste de sluta att titta på vad konkurrenterna kommer med i närtid och istället fundera över hur marknaden kommer att se ut tre eller fyra produktcykler bort, och bestämma sig på vilken sida de ska vara på – Mobility eller Driving. De som försöker göra bådadera under samma varumärke kommer att få det svårt. Samtidigt kommer det sannolikt inte att finnas utrymme för så många Driving Brands.

Så att Google anställer en VD med gedigen bilbakgrund och att Daimler vill säkra att de har en egen framtid och inte bara tillverkar bilar åt Apple är tecken i tiden att det håller på att hända.

Egen kommentar

Artikeln är intressant och välskriven men är förstås ett personligt inlägg i debatten som bygger på att det verkligen kommer att gå att lösa såväl de tekniska komplexitetsproblemen som de lagmässiga, och att det också går att hitta affärer på vägen från dagens huvudsakligen manuellt körda bilar till helt självkörande.

Källor

[1] Alex Roy: The Autonomous Winter Is Coming, Jalopnik/Autonomous Cars 2015-10-15 Länk

Legala ramverk för att dela data

Vid konferensen Automotive Apps and Connected Driving Technologies i Berlin 28-29 september hölls två intressanta presentationer om legala ramverk för att dela data. Utgångspunkten för båda är att digitalisering skapar värden först när data delas mellan aktörer. Men var går gränsen mellan privata data som skall skyddas av integritetsskäl och tekniska data som är offentliga?

Prof Gerrit Hornong, Univ of Passau inledde med att konstatera att data som samlas in i fordon skapar nya affärsmöjligheter. Denna data kan vara relaterad till fordonet, föraren, omgivningen (t ex väder, trafik) och tredjepartstjänster (t ex försäkring, verkstad). Det finns en lång rad potentiella ägare av dessa data. Men begreppet att ”äga” när det gäller data måste definieras. Ett ägande kan t ex transfereras på olika sätt och ägandet har både rättigheter och skyldigheter kopplade. Vem som är ägare behöver inte vara uppenbart när data kommuniceras. Men ägandet är startpunkten för klagomål och avtalsförhandlingar med andra.

Den personliga integriteten skyddas av lag inom EU. Prof Hornong menade att det nödvändiga godkännandet från individen oftast fixas när man klickar ok i en ruta med finstilt text. Den personliga integrititen skyddas av lag, men att ”få rätt” i någon domstol är mer komplicerat. Förr krävdes det ett mycket tydligt syfte för att samla data.

Det finns många krav att ställa på de avtal som skall upprättas mellan parter i en digitaliserad värld. Här kommer flera överlappande och kompletterande lagstiftningar in som Prof Hornong visade många exempel på. För att tillgodose konkurrenslagstiftning skall man inte få data ”inlåst” hos en leverantör, men detta skapar många följdfrågor. Andra lagstiftningar som nämndes var konsumentskyddslagar och datasäkerhetslagar. Han summerade med att de ekonomiska möjligheterna gör att viktiga principer för tolkning och lagstiftning måste läggas fast för hur information skall hanteras. En ny EU-reform är på väg men denna tar inte in dessa frågor. Han menade att det behövs ”legal innovation”.

Dr Marc Störung, advokat vid Osborne Clarke utgick i sin presentation från EU lagstiftning för skydd av personlig integritet Article 1 Directive 95/46/EC. Denna lag skyddar personer, inte data så därför är denna inte fullt tillämplig. Han tog även in Motor Vehicle Block Exemption Regulation som skall skydda konkurrens i försäljning och reparation av fordon. Denna lagstiftning kan göra att fordonstillverkare vill dela viss information som idag är knutna till typgodkännandet. Störung sa också att EUs hantering av Microsofts dominerande ställning samt Tollcollect (vägavgiftssystemet i Tyskland) för att öppna telematikdata kan vara ledande fall. Men Störungs slutsats var att lagstiftningen inte ger mycket hjälp idag.