Alla inlägg av Kent Eric Lång

Automobil-Elektronik 2017

Rapport från tvådagarskonferensen Automobil-Elektronik-Kongress i Ludwigsburg, Tyskland, som arrangerades för 21:a gången.

Detta är en mötesplats främst för tyska fordonsindustrin och besöks alltid av elcheferna inom produktutveckling från biltillverkarna och de stora leverantörerna. Det är en mycket kamratlig atmosfär där första dagens program avslutas med punkten ”Gemensamt uttalande från fordonstillverkarna”, sedan går man till gemensam middag i ett gammalt ridhus. En av huvudtalarna Jensen Huang, grundare och VD för NVIDIA , kommenterade detta och sa att konkurrenter sitter i samma rum och öppet diskuterar framtidsstrategier, det skulle aldrig vara möjligt i hans bransch.

Klädkoden har varit kostym, vit skjorta och slips (ett handfull kvinnor i dräkt deltog). Men i år inledde moderatorn Mr Kellervessel, global el-chef hos Ford, med att ta av sig kavaj och slips ”eftersom det var så kvav värme”.

Dag två pratade Dr Michael Wurtenberger, BMW om den kulturförändring som fordonsindustrin måste genomgå mot en ledarstil som i mjukvaruindustrin med snabbhet, decentralisering och ”Fehlerkultur”. Han välkomnade att slipsarna var borta och en mer informell stämning på konferensen.

Dr Denner, VD för Bosch, var första talare. Bosch har 20 000 mjukvaruingenjörer, 50 % av deras produkter är uppkopplade och man investerar massivt i AI. Bilen blir hårt kopplad till molnet i ”Vehicle Cloud Computing”. Framtiden är mer flexibla samarbetsmodeller med öppna plattformar och allianser.

Dr Grote, SVP Electronics hos BMW, sa i sin presentation att produktiviteten i utvecklingen av programvara är för dålig. Alltför stor andel utvecklas av konsulter på uppdrag och återanvändningen är för dålig. ”Techplayers” i USA är bättre och har bättre marginaler. Industrin måste gå mot programvara som produkt och att köpa från specialister.

Young Sohn, President & CSO Samsung, som varit ansvarig för företagets mega-uppköp av Harman Kardon, ledande leverantör till fordonsindustrin. I Samsungs värld handlar det om samarbeten och storskalig ekonomi. Samsung är stor leverantör av komponenter till Apple. Det gäller att träffa vågorna, en del stora och andra små för att surfa på topp, som Young Sohn uttryckte det. Samsung har 36 000 anställda med doktorsexamen och 80 miljarder USD i cash. Avslutningsvis är Samsung öppna och långsiktiga.

Huang berättade om NVIDIAs arkitektur med grafikprocessorer som möjliggör att More´s lag kan fortsätta med 50% ökad kapacitet år från år. Vi går in i den 4:e datorrevolutionen, från mobila generationen till AI med extrema mängder data. Han beskrev hur AI och Deep Machine Learning kan användas för att dramatiskt snabba upp utvecklingen av självkörande fordon. Han avslutade med att berätta nyheten att Volvo Cars och Autoliv valt NVIDIA som partner.

Johann Jungwirth, CDO Volkswagen, förstärkte budskapet att det handlar om snabba loopar och AI. ”AI is eating the world” och att gå från kundorientering till användarupplevelse.

Egen kommentar

Klädkoder kan tyckas löjligt att kommentera, men det är symbol för mycket. Fordonsindustrin i Tyskland är ledande och kämpar för att behålla positionen, men frågan är om man klarar omställningen till att kunderbjudandet drivs av programvara. Alla är medvetna om att det krävsomfattande förändring.

Vem kommer att lyckas med plattformarna som alla vill ha? Standards inom fordonsindustrin har ofta börjat som ”Gemensamt uttalande” på denna konferens. I år ”fanns det inte tid” att utveckla ett gemensamt uttalande. Vi ser kanske en annan logik komma.

Säkerhetskritisk positionering

Kanadensiska NovAtel med teknologier för positionering i många applikationer annonserar att man samlar sin kompetens i en ”säkerhetskritisk systemgrupp” [1]. Kraven på detaljerad positionering i autonoma farkoster ställer nya krav på prestanda, organisation och teknologier. Med erfarenhet från t.ex flyg skall man utveckla produkter som klarar fordonsindustrins ISO26262.

Källor

[1] NovAtel Announces GNSS Positioning Technology for Autonomous Vehicles, Unmanned Systems Technology 2016-05-18 Länk

12 Tera operationer per sekund i nytt sensorsystem

Sensorföretaget Mobileye och komponenttillverkaren STMicroelectronics berättar att samarbetet fortsätter i en 5:e generations sensor och datorsystem som är avsedd för Full Automated Driving, FAD [1]. Den nya generationen skall finnas i produktion från 2020. Den nya SoC produkten får 8 kärnor i CPUn och 18 kärnor för bildbehandlingen.

Egen kommentar

Mores lag och integrationen av funktioner fortsätter för att få ner kostnad och öka prestanda. Samtidigt krävs partnerskap och ny konkurrens. NVIDIA är en annan aktör som investerar kraftfullt i detta område.

Källor

[1] STMicroelectronics, Mobileye developing next gen sensor for autonomous vehicles, ET Auto 2016-05-21 Länk

Volvo-seminarium om konvojkörning

Fredagen 18 mars arrangerade Volvo ett seminarium om automatiserade fordon som var födelsedag för Volvos deltagande i EU Truck Platooning Challenge. Vi skrev 14 mars om satsningen som är ett initiativ av det holländska EU-ordförandeskapet.

Volvo deltar med en konvoj med tre fordon, ett 16 m standardfordon, ett 24 m fordon som är normalt i Sverige samt ett 36 m High Capacity Transport (HCT)-fordon som används i svensk försöksverksamhet. Volvo vill på så sätt skapa diskussion om vägen till bränslebesparing. Jämfört med standardfordonet är besparingen 16% med 24 m fordonet och med HCT-fordonet 27%. Besparingen med kolonnkörning anges av Volvo till 7% i den konfiguration som är med i eventet, men potentialen är 15%.

Förutom presentationer genomfördes en panelutfrågning. Torbjörn Holmström, Chief Technology Officer för Volvokoncernen, sade att Volvos kunder vet att man sparar bränsle med konvojkörning redan med manuell körning, men tekniken hjälper ytterligare. Anders Kellström, projektledare för Volvokoncernens deltagande i EU Truck Platooning Challenge, svarade på frågor att dynamisk formering av konvojer och affärsmodeller för att fördela besparingar inom en konvoj ännu inte är lösta. Mixade konvojer är ännu inte möjligt men tekniken skall tas fram i det nya initiativet.

Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket, sade att det finns många miljövinster med konvojkörning, men att effekterna på trafiksäkerheten måste utvärderas. Trafikverket är förberedda för försök på fyrfiliga vägar men inte på 2+1-vägar. Johan Nyhus (s), ordförande i Trafiknämnden i Göteborg, sade att stadens främsta utmaning är att samsas om utrymme och att automatisering hjälper. Han uppskattar de samarbeten som pågår och utlovade att Göteborg kommer att ha en stadsdel med automatiserade transporter före 2030.

Catharina Elmsäter-Svärd (m), som är ordförande i Drive Sweden och före detta infrastrukturminister, berättade att politiken går från intresse till handling: ”ingen politiker är emot mer jobb och bättre miljö”. Sverige skall vara ledande inom automatiserade transporter.

TU Automotive: Single point of contact UK Gov DoT

Konferensen ”TU Automotive” arrangerades för 13:e gången i Stuttgart 2-3 november och ändrade namn från Telematics Munich och plats med breddat tema till ”The future of connected mobility”. Totalt ca 700 deltagare. Denna gången lockade man fler deltagare från myndigheter. Svenska aktörer hade en framträdande roll med Volvo Cars, Volvo, Scania, Wireless Car, Ericsson och Ubigo som talare. Konferensen hade en mix av plenum och tre parallella spår, Telematics, Mobility och Autonomous. Jag följde huvudsakligen Autonomous-spåret.

Storbritanniens Department of Transport har skapat en organisation som skall förenkla alla myndighetskontakter inom AD. Ian Forbes som är ansvarig för enheten “Centre for Connected and Automated Vehicles” presenterade dess syfte och aktiviteter. Deras slogan “Moving Britain Ahead” sammanfattar syftet som är att driva på så att landet ligger I framkant inom AD. Man har lanserat en ”Code of Practice” för testning av AD. 100 MGBP kommer att investeras i forsknings och utvecklingsprojekt över fem år. Dessutom har man skapat en testkorridor i sydöstra England. Ett exempel på att man håller farten uppe (”Pace”) är att autonom parkering inom kort kommer att bli tillåtet. Enheten kommer att driva på frågan om integritet och tillgänglighet till data som man ser som viktig möjliggörare.

Egen kommentar

Personlig integritet och data är en mycket känslig fråga i Tyskland. Detta kom upp i flera sammanhang under konferensen. I Storbritannien och Sverige finns det större möjlighet att föra en nyanserad och konstruktiv debatt.

TU Automotive: Wien-förordningen ändras

I många sammanhang har ”1968 Vienna Convension” setts som en begränsning av AD. Francois Guichard, UN Economic Commission Europe i Geneve presenterade förändringar i fordonsförordningen nummer 79. Ändringen kommer att träda ikraft i 23 mars 2016. Innebörden är att det ändras från: “Every driver shall at all times be able to control his vehicle or to guide his animals” till: ”systems which influence the way vehicles are driven” are fine if can be “overriden or switched off by the drivers”.

Francois sa i en personlig kommentar att detta inte kommer att ha någon praktisk påverkan. Han menade att ett fordon med AD måste följa trafikreglerna i det land som det framförs. Så hur kommer datorer att hantera skyldigheten att agera säkert, att vara närvarande och inte lämna fordonet obevakat, att köra med fri sikt bakåt mm? Francois menade att den stora utmaningen var att ersätta dagens kvalitativa förordningar med kvantitativa.

De skalor som finns för olika grader av automatisering är inte tillämpliga om man skall skriva förordningar som är underlag för ansvar och produktansvar. Istället arbetar men med specifika manövrer:

A: Hastighet lägre än 10 km/h
B: Lane keeping
C: Lane keeping + driver ”initiated” lane change
D: Lane keeping + driver “confirmed” lane change
E: Lane keeping + ”autonomous” lane change

Kategori E kommer det säkerligen att bli diskussion om.

Francois gjorde klart att det är skillnad på en standard som är frivillig, och en förordning som är tvingande för att säkerställa interoperabilitet. UN Economic Commission arbetar bara med frågor som det finns efterfrågan på från medlemsstaterna och det finns det inte ännu inom AD. Han sa också att det är mycket svårt att nå överenskommelser om någon kontinent startat utbyggnaden i ett område.

Egen kommentar
De kommersiella intressena och konkurrensen mellan både företag och länder om att bli ledande inom AD gör att det blir svårt med globala överenskommelser och förordningar. Det lutar åt att ”marknaden” får bestämma.

Autosar Adaptive Platform

Vid VDI-konferensen Electronics in Vehicles i Baden Baden 14-15 oktober presenterade BMW och VW ramverket för en ny kompletterande Autosar-plattform.

För att klara de riktigt kraftfulla datornoderna i ett fordon som krävs för automatisk körning och uppkopplade fordon så räcker inte den befintliga Autosar kärnan som nu kallas ”Classic Autosar”. Istället för att utöka denna så utvecklas något helt nytt – ”Autosar Adaptive Platform”. Denna skall vara dynamisk och klara upp- och nedladdning av programvara under drift med samma krav som kärnan i en smartphone, och dessutom höga krav på systemsäkerhet. Planen är ett släppa en första version i mars 2017. Arbetet påbörjades 2013 och tar fart nu med fler medverkande aktörer.

Jämfört med Classic Autosar, som specas i dokument och leverantörer konkurrerar med sin implementering,  så avser man nu att ta fram en referensimplementering som licensieras. Autosar kommer att släppa ”produkter” med källkod, testspecifikationer och textdokument. Denna gång blir inte kärnan helt specifik för fordonsindustrin utan POSIX (interfacestandard) blir en del av plattformen och befintliga OS kan integreras. Huvudskillnaden mot andra plattformar blir i Autosar metodiken.

Ethernet blir huvudsaklig kommunikationsstandard men bakåtkompatibel med CAN, Flexray och LIN. Det som är gemensamt mellan Classic och Adaptive Platform, t.ex. bussar och metodik, kommer att bli en egen produkt kallad ”Autosar Foundation” i oktober 2016.

Egen kommentar
Det är intressant att Autosar byter arbetssätt och tar fram en gemensam kod. Antagligen ser man att marknaden på kort sikt är liten för dessa avancerade plattformar så att kostnaderna måste minimeras.

Länk till konferensen

HERE vill få till standard för crowd-sourcing för kartuppdateringar

Kartföretaget Here har tagit fram ett förslag till ”industristandard” för data från fordon. Förslaget lanseras som att informationen från fordon korrigerar kartan [1, 2, 3]. Inget bilföretag har tillräcklig täckning så någon form av samarbete vill Here få till. Företaget letar nu efter en lämplig standardiseringsorganisation som kan föra det vidare. Here har träffat Europeiska bilföretag i augusti och har bokat möte i Japan i november samt därefter i Auburn Hills, USA.

Källor

[1] HERE convenes industry forum to discuss vehicle sensor data transmission specifications, HERE Press release 2015-10-24 Länk

[2] Leo Kent: HERE shares how automated cars can ‘heal’ maps on the fly, HERE Official Blog 2015-06-23 Länk

[3] Inviting industry collaboration for standardisation, HERE hemsida Länk

Trender inom fordonselektronik

I inledningsanförandet till konferensen presenterade Uwe Michael, Porsche megatrenderna. Han inledde med att säga att befintliga fordonsindustrin är ”provocerad” av nya aktörer som Google och Apple. Men att det nu är viktigt att arbeta cross-industry. Det är viktigt för alla att ha en digitaliseringsstrategi, men att det just nu är ett krig om tillgången till data. Hans tre huvudtrender är elektromobilitet, automatisk körning och det uppkopplade fordonet. Det bevisades genom föredragen på konferensen.

Chefen för Opel, Karl-Thomas Neumann sa i ett kort anförande via Skype att industrin kommer att ändras mer inom de närmaste fem åren än under de senaste 50. Det är viktigt att arbeta med digitaliseringstrategin. Dr Neumann var ändå övertygad om att kunderna kommer att ”behålla den personliga relationen till bilen”.

Jim Buczkoski, Ford hade en annan vinkling. I en värld med megastäder, en ökad global medelklass, krav på bättre miljö samt ändrade attityder hos kunderna så tror Ford att smart mobility kommer att bli efterfrågat. Ford vet inte exakt vad detta är men arbetar med experiment. Tre bärande komponenter finns, bättre kundupplevelse, från ägarskap till flexibel användning samt social samverkan.

Egen kommentar
Jag hittade inga föredrag under konferensen i området smart mobility. Men detta är en teknisk konferens och i andra hand affärsmodeller.

Dela data från fordon

Frågan om hur data från fordon skall skyddas och användas är en komplex fråga. Vid konferensen uppmanade BMW genom Konrad Hubner övriga fordonstillverkare att samarbeta och utarbeta en gemensam lösning. Med standardiserade datainterface förenklas interoperbilitet. Genom att även koordinera crowdsourcing så kan man få tillräcklig täckning. BMW sa att snabbhet är kritiskt, omvärlden väntar inte. Biltillverkarna måste justera utvecklingsstrategier när man skall konkurrera med IT-industrin. Automatisk körning kommer att vara baserad på specialiserad programvara som behöver data som bara kommer att vara tillräckligt täckande om biltillverkarna samarbetar. BMW menade att man kan dela data och icke-differentierande tjänster samt tjänsteplattform(Location Based Services Platform) samtidigt som varje företag kan ha sina egna tjänster som skapar kundvärde.

Volvo Cars genom Amer Aijaz erbjöd sig också vid konferensen att samarbeta med andra bilföretag för utbyte av data från fordonen som kan förbättra trafiksäkerheten. IT-företaget Inrix som erbjuder trafikdatatjänster, argumenterade i ett kort anförande för samarbete och gemensamma plattformar för ”common good”.

Egen kommentar
När BMW går ut så publikt med denna uppmaning så har man antagligen arbetat med frågan under en längre tid. Sannolikt förs det samtal men att man inte kommer överens. Det skulle vara en naturlig följd av att BMW, Audi och Mercedes köpte kartföretaget Here, att man även hade en gemensam lösning för detta.