Alla inlägg av Johan Wedlin

Mer om Open Automotive Alliance

Vi skrev förra veckan om Open Automotive Alliance. Tanken är att få till en varumärkesövergripande plattform för infotainmentfunktoner i bilarna, alltså det som syns och hörs. De säkerhetskritiska delarna av fordonselektroniken berörs alltså inte.

I Googles blogginlägg om alliansen står det:

“In this multi-screen world, switching between our different devices should be easy and seamless. Common platforms allow for one connected experience across our phone, tablet and PC, so we get the right information at the right time, no matter what device we’re using. But there’s still an important device that isn’t yet connected as seamlessly to the other screens in our lives – the car.To help address that gap, today we’re announcing a new partnership that will bring Android, the world’s largest open platform, to the open road. Google has teamed up with automotive and technology leaders Audi, GM, Honda, Hyundai and Nvidia to form the Open Automotive Alliance (OAA), a global alliance aimed at accelerating auto innovation with an approach that offers openness, customization and scale.

Today, millions of people already bring Android phones and tablets into their cars, but it’s not yet a driving-optimized experience. Wouldn’t it be great if you could bring your favorite apps and music with you, and use them safely with your car’s built-in controls and in-dash display? Together with our OAA partners, we’re working to enable new forms of integration with Android devices, and adapting Android for the car to make driving safer, easier and more enjoyable for everyone. Putting Android in the car will bring drivers apps and services they already know and love, while enabling automakers to more easily deliver cutting-edge technology to their customers. And it will create new opportunities for developers to extend the variety and depth of the Android app ecosystem in new, exciting and safe ways.But this is just the beginning; we welcome other automotive and technology companies to join the OAA, to work together to build a common platform to drive innovation in the car and bring Android to the open road. Learn more about the OAA at openautoalliance.net, and stay tuned in 2014 for more updates coming soon to a car near you.”

Källor

[1] Android Official Blog. New partnership to bring Android to the open road. 2014-01-06 Länk

Scania leder forskningsprojekt om konvojer

Enligt siten infrastrukturnyheter.se [1] har Scania tilldelats uppdraget att leda det tre år långa europeiska forskningsprojektet COMPANION. Projektet syftar till att utarbeta ett system för att införa fordonkonvojer på vägarna. Fordonskonvojer på europeiska vägar anses kunna ge ett stort bidrag till utsläppsminskningar.

Forskningsprojektet omfattar 5,4 miljoner euro varav EU bidrar med 3,4 miljoner. I projektet deltar förutom Scania också Volkswagen Group Research, KTH, tyska Oldenburger Institut für Informatik (OFFIS), spanska IDIADA Automotive Technology, nederländska S[&]T Corporation samt det spanska åkeriet Transportes Cerezuela.

Tanken är att åkerier utifrån sina transportuppdrag ska kunna fastställa optimala rutter med hänsyn till bränsleförbrukning. I ett integrerat system får lastbilsförarna information om var de ska ansluta till andra lastbilar för att bilda en konvoj. Det integrerade informationssystemet ska ge tydliga besked om olika alternativ, med hänsyn till bland annat väderförhållanden, trafiksituation, leveranstider samt fordonens vikt och hastighet.

Stor vikt läggs vid hur informationen till förarna förmedlas om hur och var de ska ansluta och lämna fordonskonvojer. Eftersom föraren alltid själv bestämmer över fordonet ges information som ska underlätta beslutet och tips om att exempelvis öka eller minska farten. Vidare ska de tekniska och säkerhetsmässiga förutsättningarna för fordonskonvojer ytterligare utredas.

Inom projektet ska parterna även undersöka hur gemensamma regler inom EU kan utformas som skulle tillåta täta fordonskonvojer. Ju kortare avstånd, desto större bränslevinster. Detta förutsätter dock att fordonssystemen är elektroniskt sammankopplade genom trådlös kommunikation.

Egen kommentar

Konvojkörning är troligen den lägst hängande frukten avseende autonom körning för kommersiella fordon. Det finns väsentliga bränslebesparingar att göra även om man inte kör väldigt tätt. Det gäller bara att på ett enkelt sätt hitta kompisar att samköra med.

Källor

[1] infrastukturnyheter.se: Ny EU-forskning om fordonskonvojer 2013-12-12  Länk

Stor andel autonoma bilar 2035

I en rapport i augusti från Navigant Research kallad Autonomous Vehicles Self-Driving Vehicles, Autonomous Parking, and Other Advanced Driver Assistance Systems: Global Market Analysis and Forecasts [1] gjordes prognosen att antalet fordon med autonoma inslag kommer att öka successivt under de kommande två decennierna med start 2020.

Redan 2035 väntas antalet sålda lätta fordon som kan köra autonomt uppnå till 95,4 miljoner, vilket motsvarar 75 % av alla sålda lätta fordon.

Egen kommentar

Rapporten är inte offentlig och jag har inte kunnat se hur Navigant Research kommit fram till dessa siffor. Det enda som står i pressmeddelandet är att man gjort en analys baserat på information från ledande fordonstillverkare och leverantörer, samt att man har studerat drivkrafter och hinder för försäljningen av autonoma fordon.

Källor

[1] Navigant Research. Autonomous vehicles. Self-Driving Vehicles, Autonomous Parking, and Other Advanced Driver Assistance Systems: Global Market Analysis and Forecasts. Länk

Stor efterfrågan på digitala tjänster

Enligt en ny undersökning [1] som gjorts av Accenture och som omfattat 14 000 förare i 12 länder (Brasilien, Kina, Frankrike, Tyskland, Indonesien, Italien, Malaysia, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Storbritannien och USA) är allt fler förare intresserade av tekniska lösningar och digitala tjänster i bilar.

Ungefär 39 % av de tillfrågade sade att de väljer ny bil utifrån teknologin som finns i den, medan bara 14 % sade att det är köregenskaperna som har en avgörande roll.

Enligt undersökningen vill många förare ha tekniska lösningar som också kommer ingå i självkörande fordon. Ungefär 82 % av de tillfrågade vill ha automatisk bromsning i nödsituationer, 76 % vill ha system som kan undvika olika hinder på vägen, 72 % är intresserade av system som varnar vid risk för en olycka, 71 % vill ha system som möjliggör helt autonom parkering och 48 % vill ha system som hjälper att hålla fordonet i körfältet.

Undersökningen visar också att det finns ett stort intresse för tekniska lösningar i tillväxtländer. Bland de tillfrågade i tillväxtländerna är det kinesiska förare de som använder modern teknologi mest. De har också uttryckt störst intresse för användning av framtida teknologier och digitala tjänster, följda av förare i Brasilien, Indonesien, Malaysia och Sydafrika.

Förare i Kina, Brasilien, Indonesien och Malaysia har också uttryckt starkast intresse för tjänster baserade på trådlös kommunikation.

Undersökningen har genomförts i form av online-intervjuer med ca 1000 personer i varje land, undantaget Kina där man intervjuat 3000 personer. Alla hade åtminstone en bil och hade, eller planerar att köpa en smarttelefon.

Egen kommentar

Utifrån den här undersökningen kan man dra slutsatsen att efterfrågan på nästa generations tekniska lösningar och tjänster i bilar är stor. Det är speciellt intressant att det är säkerhetsrelaterade lösningar som lockar så många förare från länder där trafiksäkerheten är ett stort bekymmer.

Baserat på Accentures undersökning skriver USA Today [2] att det är framförallt unga förare (Gen Y) som är intresserade av nya tekniska lösningar och tjänster, och att det är de som kommer vara den stora drivkraften som stabiliserar fordonsindustrin. Jag kunde inte se att Accenture själva konstaterat detta.

Källor

[1] Accenture Newsroom. Strong Interest in New In-Car Technologies by Consumers in Emerging Economies Could Influence Demand, Accelerate Rollout of Next-Generation Connected Vehicle Technologies, Accenture Research Indicates. 2013-12-02. Länk

[2] Woodyard, C., USA Today. Survey: Gen Y wants self-driving car features. 2013-12-09. Länk

Vetenskapsradion om autonoma fordon och bilpooler

Läs och lyssna på Sveriges Radios inslag om självstyrande bilar och bilpooler [1]. Programmet  handlar om vad som är på gång i världen, med bland annat friflytande bilpooler.

Man säger bland annat att “självstyrande bilar kan dessutom föra med sig att man slipper äga en egen bil eftersom bilen på kommando kommer hem till dig och plockar upp dig när du behöver den. Den privata bilen kan alltså ersättas av en gemensam flotta av självstyrande bilar. När du inte använder bilen, gör någon annan det. Då minskar också behovet av antalet bilar. Enligt flera vetenskapliga undersökningar skulle en tiondel så många som idag räcka och ändå ge både billigare, säkrare och snabbare transporter.”

Man nämner också kopplingen mellan elfordon och bilpooler, liksom multimodala transporter, bland annat Ubigo-projektet.

Den tekniska utvecklingen mot autonoma fordon kan göra att man faktiskt varken behöver eller vill äga bilen. Varför ska jag äga en bil som jag inte längre kör själv? Och det är ju inte ont om bilar – de flesta står parkerade 23 timmar om dygnet.

Källor

[1] Vetenskapsradion Klotet: Självstyrande bilar – Hot och chans för bilindustrin 2013-11-27 Länk

Nissan provar autonoma fordon på allmänna vägar

Nissan har genomfört sina första prov på allmänna vägar skriver Autosphere [1] i prefekturen Kanagawa, sydväst om Yokohama. Premiärturen företogs av Nissans vice ordförande Toshiyuki Shiga och Kanagawas guvernör Yuji Kuroiwa. Efter turen var Shiga nöjd: “We entered the highway, overtook slower cars, and got off the highway, entirely in autonomous driving mode” [2].

Nissan siktar på att ha säljbara bilar 2020.

Egen kommentar

Kanegawa är ytterligare ett exempel på en region som satsar på att bli testcenter för autonoma fordon.

Källor

[1] Autosphere: Nissan Tests Autonomous Vehicle on Japanese Highway 2013-11-26 Länk

[2] Hybrid cars: First autonomous highway Leaf ride 2013-11-26 Länk

Mer från FFI-konferensen

I fredagens utskick skrev jag en notis från FFI-konferensen ”På väg mot målen! På gång för ökad trafiksäkerhet, energi & miljö och ökad konkurrenskraft”. Här kommer lite mer från det som berörde automatiserade fordon.

Claes Tingvall, Trafikverket berättade om nollvisionen och hur den spridits över världen.  Man går nu från det gamla synsättet med passiv och aktiv säkerhet till en helhetssyn på samverkan mellan människa och maskin.

Automatiseringen går väldigt fort nu, och skapar många nya spännande frågor. Säkerheten kommer att den dimensionerande faktorn. En självkörande bil måste vara ”careful, polite and law abiding” – en god trafikmedborgare. Kraven på säkerhet ökar när användarna går från att vara förare till att bli passagerare, på samma sätt som inom flyg, tåg och buss. Infrastrukturens roll blir att skapa en förenklad och logisk miljö som är så säker för autonoma fordon så de slipper stanna eller köra långsamt.

Se Claes presentation här.

Anna Selmarker, Scania berättade om iQdrive, en demonstrator för självkörning i köer som frigör tid åt förarna att göra annat. Se en beskrivande film här. Scania har utvecklat teknik, HMI och formgivning ihop. Man har pratat med förarna och utvecklat lösningarna från deras faktiska problem, som t.ex. filbytessituatinen. Kunskapen som byggts för säkerhet kan man också att använda för bränslebesparing.

Se Annas presentation här.

Egen kommentar

Frågeställningarna avseende automatiserad körning breddas nu från bara teknik till att omfatta även andra frågor som samverkan med förarna. Detta i sig är ju mest relevant när det fortfarande finns en förare kvar att samverka med, även om samverkan med andra fordon och andra trafikanter kommer att finnas kvar även med helt självgående fordon.

Källor

[1] http://www.vinnova.se/ffikonferens2013

Autonoma fordon på Connected Car Expo

The Wall Street Journal [1] skriver också att huvudchefen på NHTSA (den amerikanska myndigheten som reglerar fordonssäkerhet) har, i samband med Connected Car Expo som pågått i Los Angeles den här veckan, tydliggjort att NHTSA stödjer insatser från fordonstillverkare och andra företag att utveckla fordon som kan köra sig själva.

Han har dock ”varnat” för att det kommer ta flera år innan myndigheterna vågar tillåta helt autonoma fordon i trafiken för andra syften än testning. Detta eftersom myndigheten anser att teknologin är omogen.

General Motors vice chef för hållbar utveckling var inne på samma spår som NHTSA. Han menar att helt autonoma fordon ligger väldigt långt i framtiden och att antalet automatiserade funktioner i fordon kommer öka successivt.

Continentals chef för Nordamerika sade i princip samma sak, men han påstod att helt autonoma fordon kommer vara tillgängliga runt 2025. Han påpekade också att Googles frammarsch inom området kommer driva traditionella fordonstillverkare till snabbare utveckling.

Fords vice VD använde sitt tal på Connected Car Expo till att vädja till Googles representanter om ett närmare samarbete kring inbyggda navigationssystem. Detta för att minska antalet förare som använder kartor i Googles telefoner under körningen, vilket är farligt och kan orsaka olyckor och incidenter.

Egen kommentar

Continental inte sagt något om att autonoma fordon kommer börja säljas år 2025, bara att de kommer finnas tillgängliga.

Alltfler beslutsfattare i den traditionella fordonsindustrin börjar varna för att utvecklingshastigheten går för fort. Är det ett tecken på skillnaden i utvecklingstider mellan fordonsindustrin och mjukvaruindustrin vi ser?

Källor

[1] White, B. J., The Wall Street Journal. U.S. Regulators Back Efforts to Develop Cars That Drive Themselves. 2013-11-19. Länk (Vid problem att se hela artikeln via länken: gör en sökning på artikelns namn via Google)