Nyhetsbrev 260 – så funkar Teslas autopilot

Fredag igen och då har vi ett par filmsnuttar, en som visar hur Teslas Autopilot fungerar och en om en utvecklingsplattform i form av en racerbil kallad DevBot. En annan plattform är Nvidias processor som vi också skriver om.

Delphi och Mobileye är ännu ett exempel på samarbeten inom området som vi tar upp.

Vi har flera gånger tidigare skrivit om Singapore och nu tar man ett steg till där och börjar testa självkörande taxibilar.

Världen kan påverkas på flera sätt med automatiserade fordon. Kanske man kan börja ta bort stora vägar och återgå till en tidigare samhällsstruktur, som en holländsk bloggare skrivit om?

Trevlig helg!

Delphi + Mobileye

Delphi Automotive och Mobileye har inlett ett samarbete som går ut på att utveckla ett system för helt automatiserad körning [1].

Systemet kallas Central Sensing Localization and Planning (CSLP) och väntas nå marknaden 2019. Det kommer passa olika fordon och möjliggöra helt automatiserad körning på motorvägar liksom i tätbebyggda områden. Det kommer dock inkludera ratt och pedaler så att föraren kan ta över i nödfall.

Systemet kommer vara baserat på nyckelteknologier från båda företagen. Det kommer bl.a. att inkludera Mobileyes senaste version av EyeQ-systemet samt Delphis Multi-Domain Controller (MDC). Tillsammans kommer företagen att utveckla ett nytt sensorfusion-system samt skapa ett mänskligt-liknande körsätt så att bilen kan samverka med manuellt framförda fordon och oskyddade trafikanter.

Planen är att visa systemet under Consumer Electronic Show 2017 och påbörja fälttester strax därefter.

Källor

[1] Delphi. Mobileye and Delphi to Establish Partnership for SAE Level 4/5 Automated Driving Solution for 2019. 2016-08-23 Länk

Nvidias processor Parker

I samband med Hot Chip-konferensen som hölls i Cupertino i Kalifornien den här veckan presenterade Nvidia detaljer om sin processor Parker som ingår i plattformen NVIDIA DRIVE PX 2 som används av över 80 fordonstillverkare, underleverantörer och universitet världen över [1]. På grund av sin snabbhet, energisnålhet och skalbarhet är den särskilt lämpad för automatiserad körning.

Källor

[1] Nvidia. Get Under the Hood of Parker, Our Newest SOC for Autonomous Vehicles. 2016-08-22 Länk

Självkörande taxi i Singapore

Igår var det premiär för självkörande taxi: utvalda Singaporebor har nu möjlighet att beställa självkörande taxi via en mobilapplikation [1, 2]. Just nu har de 6 taxibilar att tillgå i ett affärsdistrikt på en 6 km lång vägsträcka, men planen är att både flottan och området ska utökas successivt till att täcka hela Singapore år 2018.

Den här taxitjänsten ingår i testverksamheten som drivs av startupföretaget nuTonomy.

Bilarna som används är av märket Renault Zoe och Mitsubishi i-MiEV som nuTonomy specialanpassat och installerat sin egen mjukvara på. Under testet kommer resorna att vara gratis och en ingenjör från företaget kommer att åka med i förarsätet redo att ta över kontrollen i fall att det skulle behövas.

Källor

[1] nuTonomy. nuTonomy Launches World’s First Public Trial of Self-Driving Car Service and Ride-Hailing App. 2016-08-25 Länk

[2] Watts, M. J., The Wall Street Journal. World’s First Self-Driving Taxis Hit the Road in Singapore. 2016-08-25 Länk

Hur ser en DevBot ut?

Roborace är en racertävling för självkörande bilar. Den kommer hållas parallellt med Formula E. En plattform där olika tävlingslag kan implementera sin egen mjukvara som ska göra bilen självkörande har nu offentliggjorts. Den kallas DevBot och här kan ni se hur den ser ut.

En Nivå 4-bil utan ratt och pedaler?

Förra veckans artikel om att Ford 2021 kommer att ha en högvolymbil med automatiseringsnivå L4 enligt SAE, utan ratt eller pedaler på marknaden och avsedd för samåkning och bildelning, har väckt en del frågor bland läsarna.

En L4-bil fungerar självkörande endast på vissa typer av vägar eller scenarios.  Utanför dessa vägar och scenarios så krävs alltså att föraren kan ingripa, vilket ju inte är möjligt om bilen inte har ratt eller pedaler. Hur kan man då nå en högvolym-marknad?

Generellt är L4 och L5 ganska grova beskrivningar. Definitionen anger egentligen inte att en L4-bil ska vara manuellt möjlig att köra på andra typer av vägar. Även en L5-bil kommer ha begränsningar, till exempel dåligt väder, snö på vägen mm. SAE uttrycker inte att en L5-bil inte får ha ratt och pedaler, och inte heller att en L4-bil måste ha ratt och pedaler. Det är nog lite hur man tolkar ”all driving modes” som uttrycks i SAE J3016 [2].

I själva verket så kommer inte Fords bilar att kunna köra överallt. Enligt Ken Washington, chef för forskning och förutveckling hos Ford, kommer fordonen bara att köra inom ett elektroniskt kontrollerat område (med s.k. geo-fencing) som Ford har kartlagt i detalj [1]. Området är ännu inte utvalt, och man kommer att ta hänsyn till både geografi och väderförhållanden när man väljer det.

Det liknar på det sättet Volvos Drive Me-projekt, där bilarna bara kommer att kunna köras autonomt på specifika vägar runt Göteborg och under goda väderförhållanden. Då med den skillnaden att medan Volvos bilar kommer att kunna köras manuellt på andra vägar så kommer Fords inte att kunna göra det.

Kanske Ford vill markera att kunderna inte 2021 ska förvänta sig en fullt autonom bil,  som klarar snö, dimma, grusvägar osv. och väljer att lansera den med en lägre automatiseringsnivå, där den fortfarande är helt självkörande och med en person i bilen som definieras som icke ansvarig. Men vi vet förstås inte hur de faktiskt tänkt.

Återstår hur man då kan kalla detta en högvolymbil? Business Insider sätter citattecken runt högvolym så det är kanske att se som ett relativt mått. Eller så avses att basbilen som man kommer att utrusta med teknologin i sig är en högvolymbil, som t.ex. Ford Fusion, vilket innebär att det sedan blir enkelt att sprida teknologin till fler platser.

Tack till alla som hjälpt till att reda ut detta!

Källor

[1] Cadie Thompson: The self-driving Ford is coming, Business Insider Nordic 2016-08-16 Länk

[2] SAE Levels of Driving Automation Länk

Sammanfattning – del II

Helsingfors testar självkörande bussar. Under augusti påbörjades tester med två små självkörande bussar i centrala Helsingfors på (förbestämda) allmänna vägar [1]. De är tillverkade av franska EasyMile, kan transportera upp till 12 personer och kommer att åka med en maximal hastighet av 10 km/h. Det handlar om samma typ av bussar (Easymile EZ-10) som testats inom ramen för EU-projektet CityMobil2 i bland annat Vaanta i Finland. Testet kommer att pågå i en månad och ingår i stadens plan att inom 10 år göra bilägande meningslöst [2]. Enligt planen ska detta åstadkommas med hjälp av tjänster som möjliggör för Helsingforsbor att på ett enkelt sätt beställa transport från ett till ett annat ställe. Olika transportmedel från cyklar till självkörande bilar, självkörande bussar och vanlig kollektivtrafik ska fungera sömlöst och vara bekväma och enkla att använda så att de konkurrerar ut privatägda bilar. Självkörande bussar väntas ha en särskild roll för områden där nuvarande kollektivtrafik inte byggts upp (en roll liknande den som ”dollar vans” har idag i exempelvis New York, Dallas och Phoenix).

Mercedesbuss visas upp i Nederländerna. I juli var det dags för Mercedes-Benzs Future Bus att visas upp [3]. Demonstrationen ägde rum i Nederländerna på en 20 km lång sträcka mellan flygplatsen Schiphol i Amsterdam och närliggande staden Haarlem. Rutten innehöll flera korsningar och områden med fotgängare. Bussen körde själv med en maximal hastighet av 70 km/h utan något ingripande av föraren som fanns bakom ratten. Systemet som möjliggör automatiserad körning i den kallas CityPilot och är baserat på Daimlers Highway Pilot för lastbilar. Bussen kan också kommunicera med trafikljus och annan relevant infrastruktur och är särskild lämpad för Bus Rapid Transit (BRT).

Audi ska få information från trafikljus. Med start 2017 planerar Audi att möjliggöra för utvalda bilmodeller (Audi Q7, A4 och A4 allroad) att kommunicera med trafikljus via cellulära nätverk (LTE) i vissa amerikanska städer [4]. På det visset kan föraren informeras om trafikljusets status och hur lång tid det återstår till rött/grönt, med målet att åstadkomma mjukare körning med färre plötsliga inbromsningar. Sådan information anses också vara en viktig byggsten för automatiserade fordon. Kan det här vara början till slutet för trafikljus? – Det är i alla fall en fråga som tas upp av MIT Technology Review [5].

Australien antar europeisk standard. Australian Communications and Media Authority (ACMA) har beslutat att allokera frekvensbandet 5,9 GHz  för kooperativa transportsystem (C-ITS) och att följa den europeiska kommunikationsstandarden [6]. De har också publicerat ett dokument som beskriver regelmässiga åtgärder som behövs för nationell uppbyggnad av C-ITS. Detta anses vara ett viktigt första steg mot ett integrerat, automatiserat och uppkopplat transportnätverk.

Baidu och Ford investerar i lidarteknologi. Vi har rapporterat om att Ford ämnar investera i lidartillverkaren Velodyne. Detta kommer göras i samarbete med Baidu, den kinesiska motsvarigheten till Google som håller på att utveckla teknologi för automatiserad körning [7]. Tillsammans investerar de 150 miljoner dollar och planen är att göra Velodynes sensorer billigare att masstillverka.

Lidar på ett enda chip. En grupp forskare vid MIT håller på att utveckla en lidarenhet implementerad på ett enda chip [8]. Enheten är mindre än ett mynt, har inga rörliga delar och kan massproduceras till en låg kostnad. Självkörande fordon är ett tänkt applikationsområde.

Comma.ai öppnar upp sin data. Många är överens om att tillgång till relevant data är en avgörande faktor för utveckling av automatiserade fordon. I början av augusti publicerade startupföretaget comma.ai över 7 timmars kördata på nätet som genererats med hjälp av företagets system för automatiserad körning under utvärderingen i Bloomberg i Nevada [9]. Detta för att uppmuntra andra till att utveckla automatiserad körning samt att dela med sig data. Företagets VD, George Hotz, som blivit känd efter att ha lyckats hacka en iPhone, passade på att skicka en hälsning till andra företag: Zoox, Tesla, Google, and Cruise, we are waiting for your Open releases. Comma.ais kördata hittar ni här.

Kartutveckling i Japan. Nio japanska fordonstillverkare och sex navigationsföretag har startat ett nytt gemensamt företag som kallas Dynamic Map Planning och leds av Mitsubishi Electric [10]. Målet är att utveckla högupplösta 3D-kartor över japanska vägar som ska kunna användas för automatiserad körning och som ska ha en 20 gånger bättre noggrannhet jämfört med dagens navigationssystem i bilar. Kartorna väntas vara redo 2020.

Självkörande varuleverans i Japan. Distributionsföretaget Yamato och it-företaget DeNA påbörjar samarbete inom ett projekt kallat Roboneko Yamato [11]. Projektet går ut på att testa självkörande distributionsfordon. Det är två tjänster som kommer att vara i fokus: en on-demand tjänst som lämpar sig för exempelvis förflyttning av bagage och större föremål, samt en online shopping tjänst som planerar och levererar beställda varor hem. Testningen påbörjas 2017 i utvalda områden och väntas pågå i ett år. Viktigt att notera är att det kommer att finnas en förare bakom ratten i dessa fordon under testfasen.

Självkörande fordon och funktionshindrade. Bättre mobilitet för de som inte kan köra själva är något som ofta nämns i samband med självkörande fordon. Enligt den amerikanska organisationen för blinda National Federation of the Blind är det inte självklart att det blir så eftersom självkörande fordon som är under utveckling är inte riktigt designade för att tillmötesgå de funktionshindrade [12].

Övrig intressant läsning och inspiration:

Källor

[1] Gibs, D., The Guardian. Self-driving buses take to roads alongside commuter traffic in Helsinki. 2016-08-18 Länk

[2] Greenfield, A., The Guardian. Helsinki’s ambitious plan to make car ownership pointless in 10 years. 2016-07-10 Länk

[3] Daimler Media. World premiere: Mercedes-Benz Future Bus with CityPilot – a milestone on the way to the autonomous city bus, and a revolutionary mobility system for the future. 2016-07-18 Länk

[4] Audi Media. Audi announces the first vehicle to infrastructure (V2I) service – the new Traffic light information system. 2016-08-15 Länk

[5] Reilley, M., MIT Technology Review. Audi’s New Technology Is the Beginning of the End of Traffic Lights. 2016-08-17 Länk

[6] ITS International. Australia moves towards C-ITS systems. 2016-08-16 Länk

[7] Vincent, J., The Verge. Ford and Baidu invest $150 million in LIDAR technology for autonomous cars. 2016-08-17 Länk

[8] Poulton, C.V., Watts, M. R., MIT and DARPA Pack Lidar Sensor Onto Single Chip. 2016-08-04 Länk

[9] Electrek. comma.ai releases 7 hours of self-driving car data, calls for Tesla, Google and others to do the same. 2016-08-03 Länk

[10] The Japan Times. Japan firms developing 3-D maps for autonomous driving. 2016-08-19 Länk

[11] Bolton, A., CNet. Delivery company to trial self-driving vans in Japan. 2016-07-26 Länk

[12] Simpson, B., Driverless Transportation. Blind Don’t Have a Seat at Driverless Planning Table – Advocate. 2016-08-05 Länk

Nyhetsbrev 258 – Volvo Cars, Uber, Ford och Tesla

I fredagens nyhetsbrev tar vi upp 4 omskrivna företag.

Igår offentliggjordes Volvo Cars och Ubers samarbete om självkörande bilar. Och tidigare i veckan berättade Fords VD Mark Fields vid en presskonferens i Silicon Valley om Fords avsikt att sätta en helt självkörande volymbil, utan ratt eller pedaler, i produktion 2021. Båda dessa nyheter har förstås väckt stor uppmärksamhet.

Uppmärksamhet har också Tesla Motors fått, kanske av det oönskade slaget, efter olyckan med en bil som framfördes i Autopilot-mod som vi rapporterade om före semestern. Mer positivt har skrivits om Elon Musks master plan där han berättar om företagets framtida strategi, med såväl SUV, pickup som buss och lastbil.