Nyhetsbrev 297: Ökad samverkan en trend

Alltfler aktörer ser möjliga nyttor med automatiserade fordon, till exempel godsdistributörer som FedEx, men också samhället i stort. Ett exempel vi tar upp idag är en studie av samhällseffekterna för Storbritannien av införande av teknologin.

Men det krävs förstås fortfarande mycket tester och harmonisering av regelverk mellan olika länder. Vi tar upp ett par europeiska exempel, bland annat också ett från just Storbritannien.

Trevlig helg!

Brittiska effekter av autonoma fordon

Den brittiska sammanslutningen SMMT, Society of Motor Manufacturers and Traders, har skrivit en rapport om effekterna av fordonsautomation med rekommendationer till regeringen [1].

De potentiella effekterna med CAV = Connected and Autonomous Vehicles sägs vara:

  • Kan ge £51 miljarder årligen till den brittiska ekonomin vid år 2030
  • Kan skapa 320 000 nya arbetstillfällen, varav 25 000 inom fordonstillverkning vid år 2030
  • Kan spara 2 500 liv och undvika 25 000 allvarliga olyckor mellan år 2014 och 2030
  • Kan ge renare mobilitet och minskade utsläpp
  • Kan förbättra trafikflöde, effektivitet och minska bränsleförbrukning
  • Kan ge mobilitet åt äldre och handikappade
  • Kan öka produktiviteten

För att nå detta måste man bland annat säkra tillgänglighet och skydd av data, men också uppdatera lagstiftningen och ta fram en nationell strategi för området, där man fokuserar några få viktiga områden.

Källor

[1] K.Scharring,  S.Nash, D.Wong:  Connected and Autonomous Vehicles – Position Paper, The Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd, February 2017 Länk

Förslag till nya försäkringsregler i Storbritannien

Det brittiska departementet för transport har tagit fram ett nytt lagförslag kallat Vehicle Technology and Aviation Bill i hopp om att detta ska leda till att några stora barriärer för testning av automatiserade fordon på allmänna vägar elimineras [1, 2]. Förslaget innehåller bland annat ett antal förslag om hur automatiserade fordon bör vara försäkrade och föreslår också nya regler som kräver att bensinstationer och företag  installerar fler laddstationer för el- och vätgasdrivna fordon.

Försäkringen av automatiserade fordon bör gälla både när fordonet framförs i manuellt och i automatiserat läge. Försäkringen kommer dock inte gälla för förarna om en olycka inträffar när fordonet framförs i automatiserat läge och de gjort otillåtna ändringar i mjukvara eller underlåtit att installera en uppdatering [3]. Vidare föreslås det att försäkringsbolagen ska fungera som en mellanhand för tillverkarna, så att de som skadas när fordonet framförs av automationen kan göra anspråk på ägarens försäkring och inte behöva göra anspråk mot fordonstillverkaren. Detta för att förenkla och snabba på processen för de inblandade.

Förslaget kommer nu att gå till Parlamentet där ministrar och tredje parter som försäkringsbolag och fordonstillverkare kan kommentera det.

Källor

[1] Gov.UK Announcments. New measures set out autonomous vehicle insurance and electric vehicle infrastructure. 2017-02-22 Länk

[2] Matt, B., engadget. UK government finally draws up laws for autonomous cars. 2017-02-23 Länk

[3] Sulleyman, A., Independent. UK self-driving car insurance rules outlined by government. 2017-02-23 Länk

Regeringen vill ha bättre koordinerat regelverk

Förra veckan deltog representanter för den svenska regeringen, ett flertal ministrar från EU, EU-kommissionen samt industrin vid ett möte i Amsterdam för att diskutera Amsterdamdeklarationen om uppkopplade och automatiserade transporter [1]. Under mötet togs det bland annat fram en plan för arbetet med att främja utveckling och introduktion av sådana transporter.

Infrastrukturminister Anna Johansson, som deltog vid mötet, konstaterade också att regelverken för automatiserade och uppkopplade fordon behöver koordineras på EU-nivå för att stödja utveckling och innovation.

Källor

[1] Regeringskansliet. Stärkt samarbete om självkörande bilar. 2017-02-20 Länk

Tyskland och Frankrike skapar gemensam testzon

Tyskland och Frankrike har nyligen kommit överens om att testa automatiserade fordon på en vägsträcka som förbinder de två länderna [1]. Sträckan är ca 70 km lång och går från Merzig i Tyskland till Metz i Frankrike.

Syftet med denna är att möjliggöra testning av automatiserade och uppkopplade fordon över gränser. Förhoppningen är att detta ska ge klarhet i hur sådana fordon kan framföras sömlöst mellan olika länder, och på sikt leda till nya standarder inom området.

Källor

[1] Safe Car News. Germany and France Agree on Cross-Border Autonomous Test Zone. 2017-02-09 Länk

FedEx i samarbete med flera aktörer

Transportföretaget FedEx har starkt intresse för fordonsautomation, framförallt för små fordon som skulle kunna leverera varor i tätbebyggda områden utan någon mänsklig förare [1].

Företaget har också gjort stora investeringar i artificiell intelligens för att optimera hur individer kan skicka och ta emot paket, och också optimera hur förflyttning av dessa paket och av fordonen som fraktar dem kan ske på en global nivå. Exempelvis kan det bli möjligt i framtiden att starta en FedEx sändning via en virtuell assistent som Amazon Echo eller Google Home.

Utöver det utforskar företaget hur andra delar av dess transportkedja kan automatiseras. Som en del av detta har de inlett samarbete med startup-företaget Peloton som framförallt fokuserar på konvojkörning med två lastbilar. Detta är en eftermarknadslösning som möjliggör delvis automatiserad körning på motorvägar och som väntas bli redo för marknaden i slutet av året.

För att utforska andra lösningar har FedEx också ingått samarbete med andra aktörer inom området inklusive Daimler (Freightliner) och AB Volvo.

Källor

[1] Woyke, E., MIT Technology Review. FedEx Bets on Automation as It Prepares to Fend Off Uber and Amazon. 2017-02-03 Länk

Nyhetsbrev 296: Körning i mörker och regn

Amerikanska kongressen har haft en hearing om automatiserade fordon, där fordonstillverkarna lyfte fram behovet av en harmoniserad lagstiftning i alla delstater.

Vi skriver idag också om att Toyota har utvecklat 3 aktiva säkerhetsnyheter för nya Lexus LS och att Tesla säljer automatiserade taxibilar till Dubai.

De självkörande bilar som många biltillverkare pratar om ska komma om 4-5 år kommer inte att kunna vara självkörande i alla situationer utan till att börja med ”de enkla”. Men man jobbar förstås vidare med svårare förhållanden. Drive.ai har nu visat en demofilm av självkörning i mörker och regn. Kanske en lämplig film på fredagskvällen?

Volvo, GM, Toyota & Lyft vittnar inför den amerikanska kongressen

Chefer från General Motors, Toyota, Volvo och mobilitetstjänsten Lyft vittnade gemensamt i en utfrågning inför den amerikanska kongressen för att uppmana dem att utveckla ett nationellt regelverk för testning och försäljning av autonoma fordon [1]. Med tanke på de miljardinvesteringar som biltillverkarna gjort i testning försöker de nu undvika scenariot där varje delstat har sin egen uppsättning av regler för autonoma fordon.

På samma utfrågning berättar också Volvo Cars ansvarige för samhällskontakter Anders Kärrberg att att Volvo Cars kommer att lansera en självkörande Volvo XC90 2021, till verkliga kunder i utvalda områden i USA, Europa och Kina. Bilen kommer att kunna köra själv i SAE Nivå 4, dvs. den kommer enbart att kunna köra själv i ”normala” vägförhållanden på utvalda pendlingsvägar och inte överallt. Volvo Cars strategi är inte att erbjuda en bil som kan köra själv överallt och närsomhelst, utan att börja i enklare körsituationer där samtidigt kundnyttan är som störst, för att därefter öka automatiseringsgraden stegvis för komplexare miljöer när teknologin mognar.

Efter utfrågningen meddelade senator Thune och senator Peters att de tillsammans med Transportutskottet kommer att utforma ett första utkast till ett regelverk som skall undanröja hinder för innovation kring automatiserade fordon [2]. En kommande proposition kan komma att inkludera förslag där det inte antas att en mänsklig förare nödvändigtvis är bakom ratten och att man differentierar mellan semi- och helt autonoma fordon [3].

Källor

[1] Alan Ohnsman: GM, Toyota And Lyft Urge Congress To Set Nationwide Self-Driving Car Standards, Forbes, 2017-02-14. Länk

[2] BI Intelligence: Congress begins work on self-driving car law, Business Insider, 2017-02-14. Länk

[3] Mohana Ravindranath: Lawmakers want self-driving cars to thrive but still fear hacks, Nextgov, 2017-02-15. Länk

Dubai köper 200 Teslabilar

Det rapporteras nu att Dubai kommer att köpa 200 stycken Tesla Model S- och Model X-fordon till Dubai Taxi Corporations fordonsflotta [1]. Affären är ett steg mot stadens mål att göra 25% av alla resor autonoma till 2030. Teslabilarna kommer att vara utrustade med utrustad med företagets andra generationens hårdvara som förbättrar Teslas Autopilot-kapacitet.

Källa

[1] Danielle Muoio: Dubai is buying 200 Tesla vehicles as part of its ambitious self-driving taxi plan, Business Insider, 2017-02-14. Länk