Nyhetsbrev 275: Teslas produktnyhet

Elon Musk har ju genom Twitter i flera dagar sagt att Tesla ska komma med en ny, oväntad, produktnyhet. Det visade sig vara att nya bilar kommer att utrustas med ny, betydligt mer kapabel, hårdvara som nya funktioner kan nyttja när de utvecklas framöver.

Semcon har deltagit på en konferens i Berlin om samverkan mellan chassisystem och funktioner för automatiserad körning. Vi får en rapport därifrån.

Audi dras med i Volkswagens kostnadsbesparingar och tvingas lägga sin nya testbana för bl.a. automatiserad körning på is.

Vi berättar också om Denso och Toshibas samarbete kring nya algoritmer.

Och så söker Volvo Cars snart testförare till Drive Me-projektet!

Trevlig helg!

Alla Teslor utrustas med ny hårdvara

Från och med den 19 oktober kommer alla nya Tesla-bilar att utrustas med hårdvara som på sikt kan användas för att få dem helt självkörande så att de blir väsentligt säkrare än en mänsklig förare [1].

Den nya hårdvaran inkluderar:

  • 8 kameror som ger 360-gradersvy runt bilen och har en räckvidd upp till 250 meter.
  • 12 ultraljudssensorer som möjliggör detektion av både hårda och mjuka föremål vid nästan dubbelt så stort avstånd jämfört med ultraljudssensorer som använts hittills.
  • En framåtriktad radar med förbättrad databehandling.
  • En ny dator för bearbetning av sensordata som har mer än 40 gånger större kraft jämfört med dess föregångare.

Funktioner som är tänkta att nyttja denna hårdvara kommer inte att aktiveras omgående utan det kommer att ske en stegvis online-uppdatering.

 Källor

[1] Tesla. All Tesla Cars Being Produced Now Have Full Self-Driving Hardware. 2016-10-19 Länk

Audis testbana försenad

Hela Volkswagen Group måste införa besparingar på grund av den pågående affären kring avgasutsläpp [1]. Som en konsekvens av detta kommer flera planerade tekniska projekt att läggas på is, däribland Audis projekt för utveckling av en ny testbana för automatiserad körning, samt projekt som rör infrastrukturen för utveckling av batterier och nya konceptbilar.

Källor

[1] Reuters. VW’s Audi delays tech projects at German base as it cuts costs: sources. 2016-10-17 Länk

Denso och Toshiba i samarbete

DENSO Corporation och Toshiba Corporation har inlett ett samarbete som går ut på att gemensamt vidareutveckla en teknik för artificiell intelligens kallad Neural Network-Intellectual Property (DNN-IP) [1]. Denna kommer att användas i bildigenkänningssystem som företagen utvecklat oberoende av varandra. Bland de tänkta tillämpningsområdena är diverse förarstödsystem samt system för automatiserad körning.

DNN är i princip en algoritm modellerad efter neurala nätverk i den mänskliga hjärnan och väntas utföra igenkänning så exakt som, eller till och med bättre, än den mänskliga hjärnan.

Källor

[1] Denso News. DENSO and Toshiba Agree to Develop Artificial Intelligence Technology, Deep Neural Network-IP, for Next-generation Image Recognition Systems. 2016-10-17 Länk

Advanced Suspension Systems Summit for Autonomous Driving

Skrivet av Carl-Johan Aldén och Robert Björkman, Semcon

Summering av Advanced Suspension Systems Summit for Autonomous Driving, Berlin 17-18 oktober 2016.

Exempel på deltagare: Toyota, Maserati, Tenneco, Koni, Magneti Marelli, Schaeffler, Continental, Nira, Ford, Volvo Cars, Semcon.

Active Safety har sitt ursprung i chassielektroniken – det första AS-systemet var ju faktiskt ESP och sedan har broms- och styrbaserade system följt. Idag är dock ADAS/AD-utvecklingen primärt fokuserad på sensorik och funktioner – samarbetet med de fundamentala komponenterna som chassit hamnar lätt i skymundan. Som öppningstalare på konferensen i Berlin beskrev vi status och trender inom AD, kravbild från olika stakeholders och behovet och fördelarna av en ännu närmare integration av AD och chassit.

Några av de områdena vi belyste; det ökade spagatet i krav på chassisättning för olika AD-fordon/use-cases, behovet av access till högprestandakapacitet för att hantera kritiska scenarier på ett säkert sätt, behovet av ökat informationsutbyte mellan chassit och AD-systemet (t.ex. omgivningsparametrar, systemstatus och aktuell tillgänglig prestanda från chassit och sensordata som möjliggör proaktiv active suspension – som i Mercedes Magic Body Control-system) och behovet av förfinad själv-diagnostik för att AD-systemet ska få reda på komponentfel och kunna hantera dessa på ett så bra sätt som möjligt.

Några av de områden som berördes mest av de andra talarna: den aktuella utvecklingen av semi-active och full-active-lösningar, fördelen med forward preview såväl som olika lösningar för variabelt chassi/suspension. Under de två större panelsessionerna diskuterades framtiden för AD och utvecklingen av chassi härtill.

Sammanfattningsvis var konferensen en bra internationell plattform för utbyte över domängränserna och eventet var ett värdefullt steg mot ökad samsyn och samarbete mellan chassit och det övriga AD-systemet. Samtidigt belyste konferensen med tydlighet gapet mellan klassisk chassiteknik och den aktuella elektronik/SW/AI-fokuserade AD-utvecklingen och behovet av ett närmare samarbete härtill.

Nyhetsbrev 274: Motorcyklar

Idag tar vi upp två artiklar som är kopplade till BMWs motorcyklar: dels hur motorcyklar kan bli säkrare i trafiken när bilarna blir självkörande, dels en vision om hur framtida självstyrande och självbalanserade motorcyklar kan se ut. Själv tycker jag att deras informations-glasögon är intressanta.

Vi tar också upp en undersökning från Australien som visar att man där är generellt positiva till framtida självkörande fordon.

Vi brukar ju inte ta upp rykten i nyhetsbrevet. När det gäller Apples bilplaner så är ju det än så länge bara rykten; senaste ryktet är att man nu lagt ner planerna på att ta fram en egen bil och istället satsar på en plattform för självkörande fordon. Teamet ska ha fått på sig fram till slutet av nästa år att visa plattformens realiserbarhet och därefter ska en lämplig inriktning väljas. Om och när detta blir officiellt så ska vi skriva en riktig artikel om det.

Australiensare är positiva

Australian Driverless Vehicle Initiative (ADVI) har genomfört en enkätundersökning som visar att australiensare är generellt sett positivt inställda till självkörande fordon [1].

Av de 5000 tillfrågade uttryckte ca 69 % att de skulle överlåta köruppgiften till fordonet när körningen är monoton och ca 60 % skulle överlåta köruppgiften när det är mycket trafik. Majoriteten uttryckte också att de skulle vilja använda självkörande fordon för att få skjuts hem efter att de konsumerat alkohol eller droger. Däremot skulle endast ca 25 % av de tillfrågade använda självkörande fordon för att skjutsa deras barn till förskolan eller skolan.

Undersökningen visar också att endast 40 % av de tillfrågade skulle kunna tänka sig att betala mer för ett självkörande fordon jämfört med deras nuvarande fordon. Vidare var också många (ca 72 %) oroliga över datasäkerhet.

Källor

[1] Morgan, R., Daily Mail. Half of Australians want driverless cars on the road – so they can get drunk at the pub and be driven home. 2016-10-13 Länk

Utopia för motorcyklister

Många olyckor involverande motorcyklister sker idag när andra fordon svänger vänster (left turn across path) eller vid omkörning. I många fall sker detta eftersom förarna inte ser motorcyklisterna i tid.

Dessa olyckor kommer att elimineras när fordonen är självkörande, menar Karl Viktor Schaller, utvecklingschef vid BMW Motorrad [1]. Sensorerna i kombination med trådlös kommunikation kommer att  möjliggöra tidigare detektion av faror och därmed kommer fordonen inte hamna i situationer som kan leda till olyckor med motorcyklister.

Detta i sig kan leda till att fler vågar åka motorcykel vilket är också bra ur miljösynpunkt. Försäljningen av motorcyklar väntas också öka på grund av det i många delar av världen.

Källor

[1] Stock, K., Bloomberg. Self-Driving Cars Will Be the Best Thing to Happen to Motorcycles. 2016-10-11 Länk

BMW Motrorrad Vision Next 100

I samband med utställningen Iconic Impulses. The BMW Group Future Experience som ägde rum förra veckan i Los Angeles visade BMW Group bland annat sin vision om hur framtida motorcyklar kan komma att se ut [1].  Detta är ännu en pusselbit i företagets firande av sitt 100-årsjubileum.

Motorcykeln som kallas BMW Motrorrad Vision Next 100 är eldriven, har delvis automatiserad styrning och kan balansera själv. Den är utrustad med en rad sensorer och kommunikationsenheter för att få bättre information om omgivningen.

Visionen är att BMW Motrorrad Vision Next 100 ska bli så pass säker att varken hjälm eller någon annan skyddsutrustning kommer att behövas. Däremot ska ett visir vara tillgängligt som ger ögonskydd och fungerar som en skärm som visar grundläggande information som navigation till motorcyklisten. På det viset kan alla tvåhjulsälskare uppleva maximal frihet – och som BMW själva uttrycker det ”the great escape”.

Här kan ni se hur det hela kan komma att se ut.

Källor

[1] BMW Group. The BMW Motorrad VISION NEXT 100 anticipates motorcycling in the future. Länk